Diakonia Lubań na jarmarku świątecznym

                 W dniach 17-20 grudnia 2012 roku Diakonia Lubań we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu przygotowała własne stoisko na miejskim jarmarku świątecznym. W samym centrum Lubania na rynku oraz w Galerii Łużyckiej prezentowane były prace wychowanków Ośrodka. Otwarciu stoiska towarzyszyło przygotowane przez dzieci barwne przedstawienie oparte na historiach biblijnych o narodzeniu Mesjasza. Na stoisku obok ozdób świątecznych znalazły się świece Diakonii Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Organizacja własnego stoiska na lubańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym była kolejnym projektem Diakonii Lubań.

Elżbieta Gnat