Nowy Biskup Diecezji Wrocławskiej

Podziel się tymi informacjami

Bp Waldemar Pytel został nowym zwierzchnikiem Diecezji Wrocławskiej Kościoła. Aktu konsekracji dokonał zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, a asystowali mu bp Ryszard Bogusz – dotychczasowy zwierzchnik diecezji oraz bp Ragnar Persenius z Uppsali w Szwecji.

 

– Świadcząc swoim życiem i postawą w mocy Ducha Świętego, pragnę być biskupem duszpasterzem, aby w tych niełatwych czasach: „wzmocnić opadłe ręce i zasilić omdlałe kolana”. Po to, byśmy byli Kościołem otwartym, Kościołem dla wszystkich, ale nie dla wszystkiego – powiedział do wiernych bp Waldemar Pytel.

Uroczystość odbyła się 7 marca 2015 roku w ewangelickim Kościele Pokoju w Świdnicy. Wzięli w niej udział wierni i duchowni z kraju i z zagranicy, m.in. z Niemiec i Szwecji, goście ekumeniczni, a także politycy i dyplomaci, m.in. Staffan Herrström, ambasador Królestwa Szwecji w Polsce. Wersetem przewodnim, w swoim biskupim powołaniu, bp Pytel uczynił słowa Jezusa Chrystusa z Dziejów Apostolskich: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” Jak podkreślił nowy biskup kontekst tego tekstu jest skandalizujący: zmartwychwstały Chrystus wymienia Jerozolimę i Samarię jednym tchem. To, co najbardziej święte i to, co świętości pozbawione.

Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej zauważył, że powyższy tekst można odnieść do dzisiejszej sytuacji chrześcijan w świecie: – My, współcześni uczniowie Pana, Kościół Chrystusowy, ludzie pobożni, chętnie żyjemy w takich granicach, gdzie jesteśmy w swoim gronie, gdzie często jest swojsko, jak w rodzinie. Gdzie chcielibyśmy, aby przeszłość zastygła, zamykając kościoły i parafie przed ożywczym działaniem Ducha Świętego. Ale Jezus wysyła nas w świat. Wzywa: nie bójcie się otworzyć swoich umysłów i serc, swoich parafii dla innych, może inaczej myślących, by stać się dla nich świadkami wiary. 

Bp Pytel określił wyzwania jakie stoją przed Kościołem dzisiaj: Jako Jego uczniowie wezwani jesteśmy do składania świadectwa wiary, tam gdzie byt jest trudny, praca ponad siły, gdzie bezrobocie i brak perspektyw dla młodych pozbawia ludzi poczucia wartości, rozbija rodziny, gdzie lęk przed chorobami, konfliktami zbrojnymi, samotnością zatruwa skutecznie nasze życie. Tam, gdzie rozpadają się więzy między ludźmi. Tam jest miejsce biskupa.

Przypomniał też, że Ewangelia o darze zbawienia z łaski przez wiarę może przynieść pociechę, ulgę, nadać ludzkiemu życiu nowy kierunek.

Nowy biskup wrocławski wspomniał także chrześcijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa na całym świecie. Zaakcentował ich odwagę i moc jakiej doświadczyli w swoim życiu za sprawą Ducha Świętego. Zachęcił słuchaczy, aby zapłonęli Bożą miłością, aby byli gotowi zapalać innych i stać się prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa.

Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego liczy 16 parafii, służy w niej 20 duchownych, w tym jedna kobieta. Swoim terytorium obejmuje całą zachodnią Polskę i rozciąga się od Karpacza do parafii w Szczecinie i Trzebiatowie. Bp Waldemar Pytel ma 57 lat. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został ordynowany 30 listopada 1986 roku w Świdnicy. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach1986 – 1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła. Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy Biskupa diecezjalnego. Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001).

Ks. bp Waldemar Pytel jest żonaty i ma dwóch synów.

za www.bik.luteranie.pl

Krótka relacja filmowa >>>

zdjęcie i relacja fotograficzna z uroczystości: Zwiastun Ewangelicki

Related Images:


Podziel się tymi informacjami