Skarbonka Diakonii

Podziel się tymi informacjami

Skarbonka diakonijna to ekumeniczna akcja kościelnych organizacji charytatywnych: Diakonii, Caritas Polska i Eleos. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim akcja odbywa się od 1995 r. Od 2005 r. ma charakter ekumeniczny. W Kościele Rzymskokatolickim znana jest jako Jałmużna Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako Ofiara Wielkopostna.

Skarbonka diakonijna 2016

Skarbonka diakonijna rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa do Świąt Wielkanocnych. W tym czasie obie Diakonie, Caritas i Eleos namawiają do rezygnowania z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych na dany rok kolorowych, papierowych skarbonek. Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz potrzebujących.

Hasło tegorocznej Skarbonki diakonijnej brzmi: „Skarbonka pełna miłosierdzia”. Celem tej akcji jest uwrażliwianie wszystkich pokoleń na potrzeby tych grup społecznych, które często bywają spychane na margines społecznego życia: są to osoby starsze lub z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież, a także rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Chcemy, by nasza skarbonka diakonijna była skarbonką pełną miłosierdzia, w myśl tegorocznego hasła. By to miłosierdzie, dobry, życzliwy gest w stronę drugiego człowieka – człowieka w potrzebie – wypływały z naszej żywej i praktykowanej wiary, która wyraża się w dobrym czynieniu dla innych.

Zebrane środki Diakonia chce przeznaczyć na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.

za diakonia.org.pl

Related Images:


Podziel się tymi informacjami