Lubań i Ludwigsdorf – kolejne spotkanie Koła Pań

Podziel się tymi informacjami

Od wielu lat pielęgnowana jest tradycja spotkań międzyparafialnych pomiędzy Parafiami Ewangelickimi w Lubaniu i Ludwigsdorf. Wspólne wycieczki, nabożeństwa, Święta Parafialne, koncerty oraz Koło Pań budują przyjaźń pomiędzy ewangelikami z Niemiec i z Polski. 16. lipca 2019 roku Koło Pań w Ludwigsdorf prowadził ks. Cezary Królewicz z Parafii w Lubaniu. Rozpoczęło się ono od modlitwy w miejscowym kościele ewangelickim, a kontynuowane było w Domu Parafialnym przy kościele. Jedna ze zgorzeleckich Parafianek obchodziła swoje urodziny przygotowując, zgodnie ze zwyczajem Koła Pań, specjalny tort urodzinowy. Ks. Królewicz przekazał najważniejsze informacje z bieżącego życia lubańskiej parafii ewangelickiej i zaprosił Koło Pań na wizytę w Lubaniu we wrześniu 2019 roku.

Koło Pań wsparło również tradycyjnie Diakonię Lubań przekazując dary rzeczowe dla osób najbardziej potrzebujących. Popołudnie wypełnione było rozmowami i planami na przyszłość.

Magdalena Królewicz

Related Images:


Podziel się tymi informacjami