NABOŻEŃSTWA

                PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PARAFII EWANGELICKIEJ W LUBANIU
STYCZEŃ 2021
Jezus mówi: Pójdźcie do mnie wszyscy,
którzy jesteście spracowani i obciążeni,

a Ja wam dam ukojenie!

Ewangelia św. Mateusza 18,20

Dzień

Miejsce

Godzina

Nabożeństwa

3.01.2021

2. NIEDZIELA
PO NARODZENIU PAŃSKIM

Lubań

11:00

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

6.01.2021

ŚWIĘTO EPIFANII

Lubań

11:00

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

10.01.2021

1. NIEDZIELA PO EPIFANII

Lubań

11:00

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

17.01.2021

2. NIEDZIELA PO EPIFANII

Lubań

11:00

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

24.01.2021

3. NIEDZIELA PO EPIFANII

Lubań

11:00

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

31.01.2021

OSTATNIA NIEDZIELA PO EPIFANII

Lubań

11:00

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Psalm 84,11a

Dodaj komentarz