Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej

Podziel się tymi informacjami

Od 7 do 9 czerwca 2024 r. we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach odbędzie się Spotkanie Chrzescijan Europy Środkowej i Wschodniej (SCh24) pod hasłem „Nic nas nie rozdzieli”. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy ludzi i wspólnotę, zaprasza do spotkania w inspirującej i uroczystej scenerii oraz do świętowania różnorodności wiary.

Spotkanie Chrześcijan to międzynarodowe dni Kościoła, które koncentrują się na wierze, miłości i wymianie. Jest to regularne spotkanie Kościołów Ewangelickich Europy Środkowej i Wschodniej, które odbywa się mniej więcej co trzy lata. SCh jest wydarzeniem publicznym, na które zaproszeni są zainteresowani ludzie wszystkich wyznań i światopoglądów.

Oczekujcie programu rodzinnego i młodzieżowego, paneli dyskusyjnych na tematy duchowe i społeczno-polityczne, śniadań biblijnych, wspólnych nabożeństw, koncertów i wielu innych. Więcej >>>


Podziel się tymi informacjami