Archiwum miesiąca: maj 2010

Święto Parafialne 2010

W 1. Święto Zesłania Ducha Świętego 23.05.2010 roku już po raz trzeci od chwili powołania do życia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu odbyło się jej Święto Parafialne. Rozpoczęło się ono nabożeństwem w kościele parafialnym w Lubaniu w czasie którego kazanie wygłosił zaproszony na to święto przez radę parafialną ks. Christian Bochwitz – proboszcz Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz. Kaznodzieja podkreślał bliskość Boga i Jego miłości w tych świątecznych dniach podobną do tej którą dało się odczuć wśród pierwszych uczniów Chrystusa. W tym kontekście każde spotkanie współczesnych uczniów Chrystusa w czasie nabożeństwa i w czasie modlitwy jest kontyuacją przeżywania daru Ducha Świętego. Ks. Bochwitz wyraził swoją radość z rozwijających się konsekwentnie kontaktów parafii ewangelickich z Lubania i Görlitz.

Po nabożeństwie był czas na wspólny posiłek, rozmowy oraz plany związane z przyszłorocznym jubileuszem 5-lecia powstania Parafii Ewangelickiej w Lubaniu.

Chórek lubańskiej Parafii w Świdnicy

16. maja 2010 roku w Niedzielę Exaudi w Świdnicy odbył się IV Zjazd Chórów i Muzyków Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W czasie Zjazdu zadebiutował Chórek Dziecięco-Młodzieżowy lubańskiej Parafii Ewangelickiej, który powstał w związku z rokiem młodzieży, jakim jest rok 2010 w kościele luterańskim w Polsce.

Zjazd rozpoczął się odśpiewaniem przez siedem chórów kanonu ?Jubilate Deo? według Psalmu. W świdnickim Kościele Pokoju wystąpiło siedem chórów i zespołów, reprezentujących cztery parafie. ? Dziś gromadzimy się, aby prosić o dar Ducha Świętego w sposób szczególny, ponieważ naszą modlitwę chcemy zawrzeć w pieśni ? mówił, witając gości, proboszcz świdnickiej parafii ks. prezes Waldemar Pytel.

W Zjeździe udział wzięli: Chór Ekumeniczny pod dyr. Bernarda Stankiewicza oraz Zespół Wang pod dyr. Ryszarda Zająca z Karpacza, Chór Capella Ecumenica pod dyr. Adama Rajczyby oraz Chór Parafii Opatrzności Bożej pod dyr. Dawida Ślusarczyka z Wrocławia, Chór Dziecięco-Młodzieżowy pod kier. Magdaleny Królewicz z Lubania, Zespół Misja Pokoju pod kier. Anny Podbielskiej ze Świdnicy, a także zgłoszony w ostatniej chwili duet muzyczno-wokalny z Jeleniej Góry-Cieplic. Kazanie wygłosił ks. Marcin Orawski z Wrocławia. ? Istnieją takie uczucia, które bardzo trudno ubrać w słowa, choć bardzo byśmy chcieli. Istnieją takie emocje, których nie potrafimy nazwać, choć bardzo tego potrzebujemy. Być może w tym tkwi jedna z przyczyn, dla których człowiek zaczął tworzyć muzykę ? mówił.

Oprócz pieśni, które chóry śpiewały wspólnie oraz ze zborem, każdy z zespołów zaprezentował około 10-minutowy program. W repertuarze chóru Capella Ecumenica można było usłyszeć m.in. dynamicznie wykonaną pieśń z nurtu traditional spirituals, zespół Misja Pokoju ujął wszystkich pieśnią ?By the rivers of Babilon?, która przed laty była jednym z największych przebojów grupy Boney M., zaś Chór Dziecięco-Młodzieżowy z Lubania, wspierany przez ks. Cezarego Królewicza, w pięknej aranżacji zaśpiewał cztery pieśni, w pochodzące z repertuaru spotkań młodzieżowych i szkółek niedzielnych. Zespół Wang zaprezentował skomponowaną przez Ryszarda Zająca liryczną opowieść muzyczną ?Raj Utracony?, zaś Chór Ekumeniczny z Karpacza, zgodnie ze swą nazwą zaśpiewał pieśni wywodzące się zarówno z tradycji protestanckiej, jak i katolickiej.

Na zakończenie wystąpił Chór Parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, który sięgnął zarówno do repertuaru szesnastowiecznego, jak i współczesnych nurtów muzyki kościelnej. Miała to być ostatnia muzyczna prezentacja, jednak w ostatniej chwili do występu zgłosił się zespół z Jeleniej Góry-Cieplic. Duet muzyczno-wokalny w składzie: Harry Gerstenstein (gitara) oraz Andrzej Gniewek (skrzypce) zaśpiewał jedną pieśń opartą na fragmencie starotestamentowej Księgi Przypowieści Salomona.

– Dzisiejsze nabożeństwo było czasem, który pozostanie w naszej pamięci na długo ? mówił na zakończenie ks. Pytel, a zwracając się do chórzystów dodał: – Chciałbym wam podziękować za wasz całoroczny trud, za wasz śpiew w czasie nabożeństw, uroczystości, przy wielu innych okazjach, ale przede wszystkim dziękuję za wasze serce i oddanie temu, co robicie.

Konfirmacja w Lubaniu

9. maja 2010 roku w Niedzielę Rogate w Lubaniu miała miejsce tegoroczna konfirmacja. W czasie nabożeństwa wierność Bogu i Kościołowi ślubowali: Konrad Smoliński, Nikola Buczyńska, Ernest Smoliński i Kornel Wojtowicz. Wraz z rodzinami po raz pierwszy przystąpili do Sakramentu Wieczerzy Pańskiej.