Archiwum autora: admin

Wybory?

Dlaczego zabieram głos w sprawach dotyczących wyborów prezydenckich?

Po pierwsze: jestem obywatelem i nikt nie pozbawił mnie moich praw obywatelskich. Po drugie: jako duchowny czuję olbrzymie zaniepokojenie rosnącym konfliktem, który wpływa na pogłębianie podziałów w społeczeństwie. Niepokoję się również o stan demokracji w naszym państwie, przy czym nie chodzi o to, która partia polityczna sprawuje lub będzie sprawowała władzę, ale o godność i prawa człowieka, które łatwo zniszczyć, gdy łamane są fundamentalne zasady demokracji, o czym już pisałem we wpisie o sędziach. Czytaj dalej

Apel Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” Ga 6,10

Wiele autorytetów mówi nam dziś, że już nic nie będzie takie jak było do tej pory,  że po doświadczeniu, które przeżywamy, kiedy świat dosłownie musiał zwolnić w swoim szaleńczym biegu a nawet się zatrzymać, ludzie będą już inni, lepsi .

Może  Bóg daje nam ten czas na złapanie dystansu do  siebie i innych, do nowych przemyśleń i refleksji. Czytaj dalej