Archiwum autora: admin

Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie 2023

We wrześniu 2023 roku w Krakowie odbędzie się spotkanie globalnej wspólnoty luterańskiej. Jednym z ważnych celów Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) będzie wspólna refleksja nad tematem: Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja. I to nie tylko delegatów, ale także nasza, w Kościele w Polsce, ponieważ jesteśmy częścią tej wspólnoty. Zadając sobie pytania o znaczenie tego tematu, przy tym nie zapominając o naszych lokalnych uwarunkowaniach, poniekąd stajemy się częścią tego wydarzenia.

Czytaj dalej

Święto Parafialne 2023

Tegoroczne Święto Parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Lubaniu odbędzie się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego 28. maja 2023 roku. Rozpocznie się nabożeństwem w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu o godz.11:00. Serdecznie zapraszamy

Odezwa Bratniej Pomocy

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!
Wydarzenia ostatniego roku dobitnie pokazały światu, że nic nie jest nam dane raz na zawsze i to, co uważaliśmy za niezmienne i trwałe, posypało się jak budowla z kart. Wojna za naszą wschodnią granicą, barbarzyńskie zniszczenia miast, dróg i kluczowej infrastruktury kraju, powinna dać nam wymowną lekcję wdzięczności i docenienia tego, co jest w naszych zasobach i naszym posiadaniu. Czytaj dalej