Archiwum miesiąca: wrzesień 2010

OZME 2010 w Chorzowie

Tegoroczny Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej odbył się w dnich 24-26.09.2010 roku w Chorzowie. Młodzież naszej Parafii była tam również obecna.

Niedzielnym nabożeństwem, zakończył się 42. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickie. Ks. Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w czasie kazania zwrócił się do wszystkich uczestników ze słowem zachęty do bycia odważnym w działaniu i mądrego wykorzystywania czasu młodości.
W Zjeździe uczestniczyło ponad 500 młodych luteran, którzy przyjechali do Chorzowa z całej Polski. Najliczniejszą grupę wiekową reprezentowali 15-latkowie. W organizacji OZME pomagało 50 wolontariuszy, którzy przygotowywali i prowadzili program, opiekowali się całą imprezę od strony logistycznej i technicznej.
Przez 3 dni młodzież w czasie seminariów, warsztatów oraz koncertów, zmierzyła się na różne sposoby z tematem pełnionych ról w życiu w kontekście płciowości oraz miejsca w Kościele.