Archiwum miesiąca: styczeń 2017

Noworoczne spotkanie u Prezydenta RP

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami Kościołów i religii działających w Polsce.Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej nie żyją w próżni, ale czynnie współtworzą Polskie społeczeństwo. Wszystko, co dzieje się w Polsce dotyczy także członków naszych wspólnot – powiedział w przemówieniu do prezydenta bp Jerzy Samiec, prezes PRE i jednocześnie zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce.

Bp Jerzy Samiec przypomniał również, że dla polskich ewangelików i ewangelikalnych rok 2017 jest szczególny ze względu na obchodzony jubileusz 500 lat reformacji. – Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Prezydentowi za przyjęcie patronatu honorowego nad obchodami centralnymi Jubileuszu Reformacji w Warszawie. Jednocześnie chcę poinformować, a właściwe przypomnieć, że sejmiki trzech województw rok 2017 obwołały rokiem reformacji. Są to sejmik województwa śląskiego, dolnośląskiego, i warmińsko-mazurskiego.

Bp Samiec przypomniał, że mimo prawidłowo złożonego wniosku popartego przez przedstawicieli różnych frakcji parlamentarnych, Sejm nie podjął dyskusji nad ogłoszeniem roku 2017 Rokiem Reformacji.

Podobnie jak podczas spotkania noworocznego PRE, bp Samiec zwrócił uwagę na narastającą radykalizacji w społeczeństwie. – Bylibyśmy niezwykle zobowiązani Panu Prezydentowi, oraz obiecujemy wsparcie w tej kwestii, gdyby zwrócił uwagę osobom zajmującym ważne pozycje w społeczeństwie, zwłaszcza politykom i dziennikarzom, aby nie ulegali emocjom i bardzo mocno ważyli wypowiadane słowa.

Prezydent Andrzej Duda odpowiadając na apel bp. Jerzego Samca podziękował duchownym różnych wyznań chrześcijańskich i religii i ich wkład w głoszenie postaw tolerancyjnych, podkreślając ich wpływ na poziom debaty społecznej. Zachęcił do reagowania w sytuacji, gdy przekraczane będą granice wzajemnego szacunku. – Mamy w Polsce wielką tradycję ekumeniczną, setki lat, gdy różne religie wpływały na to, co nazywamy polską mentalnością, naszą tożsamością, także naszą kulturą – przypominał prezydent Duda.

Oprócz bp. Jerzego Samca, krótkie przemówienia wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a także naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz mufti Tomasz Miśkiewicz, reprezentujący Muzułmański Związek Religijny w RP.

Relacja TVP Parlament ze spotkania noworocznego (video)

Przemówienie Prezydenta RP

za luter2017.pl

Ewangelickie Dni Kościoła 2017

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” List do Hebrajczyków 13,8

Ewangelickie Dni Kościoła: Zawsze razem z Chrystusem

Celem Ewangelickich Dni Kościoła jest wzmocnienie wspólnoty - przede wszystkim między luteranami z różnych regionów kraju – ale również z partnerskimi Kościołami i organizacjami. Chcemy świętować jubileusz 500 lat Reformacji w gronie jak największej liczby członków Kościołów ewangelickich, ale także z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami. Będzie to okazja do prezentacji różnorodności i tożsamości Kościoła luterańskiego w Polsce jako żywego Kościoła z europejskimi korzeniami.

Planujemy wzmocnić wspólnotę między luteranami poprzez wspólny udział w programie Ewangelickich Dni Kościoła, wspólne tworzenie programu EDK, poprzez goszczenie przez parafian diecezji cieszyńskiej uczestników EDK z innych diecezji. Dodatkowo w parafiach w czwartkowy i sobotni wieczór odbędą się spotkania mające na celu nawiązanie relacji, wymianę doświadczeń i budowanie tożsamości luteran w Polsce.

Logo pokazuje nas zgromadzonych wokół krzyża Chrystusa.
Wszyscy, bez względu na to skąd pochodzimy, gdzie mieszkamy, czym się zajmujemy, razem tworzymy koło wspólnoty.
W centrum tej wspólnoty znajduje się Jezus, który trwa na wieki i prowadził nas przez 500 lat.

Więcej informacji na stronie Ewangelickich Dni Kościoła >>>

Kościół Krzyża Chrystusowego w Lubaniu

W czasie konferencji „Kościół Krzyża Chrystusowego w Lubaniu – utracony symbol zapomnianej historii” zorganizowanej 15.11.2013 roku przez Muzeum Regionalne w Lubaniu oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską w Lubaniu zaprezentowanych zostało kilka referatów. Pani Barbara Grzybek z Archiwum Państwowego we Wrocławiu wygłosiła referat dotyczący sprawy zburzenia zabytkowego kościoła w Lubaniu w latach 1956-1957 w świetle źródeł archiwalnych (badania wstępne) >>>

1% dla Diakonii Lubań

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesiemy także pomoc ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych.

Od 2006 r. Diakonia jest organizacją pożytku publicznego i może pozyskiwać 1% podatku dochodowego od płatników.

Jeśli chcesz przekazać swój 1% podatku dochodowego Diakonii Lubań wpisz w zeznaniu PIT w rubryce: „Informacje uzupełniające” jako cel szczegółowy DIAKONIA LUBAŃ. Natomiast szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania odpowiednich formularzy zeznań podatkowych można znaleźć na stronie Diakonii >>>

Za każdy dar dla Diakonii Lubań serdecznie dziękujemy.

Rada Parafialna PEA Lubań, styczeń 2017

Noworoczne przyjęcie ekumeniczne w Görlitz

14 stycznia 2017 roku w siedzibie rzymskokatolickiego biskupstwa Görlitz odbyło się noworoczne spotkanie z biskupem Wolfgangiem Ipoltem – zwierzchnikiem najmniejszego niemieckiego biskupstwa liczącego obecnie ok. 30 tysięcy wiernych. To coroczne spotkanie miało tym razem wymiar ekumeniczny z uwagi na przypadający na rok 2017 jubileusz 500 lat Reformacji. Przybyłych powitał wikariusz generalny dr Alfred Hoffmann. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc, który reprezentowali: ks. superintendent generalny Martin Herche oraz ks. dr superintendent Thomas Koppehl i wielu duchownych.Z Polski obecny był ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu na co dzień duszpasterz ewangelików zamieszkujących powiat i miasto Zgorzelec oraz rzymskokatolicki ks. dziekan Maciej Wesołowski ze Zgorzelca. Władze polityczne reprezentowali: dr Martina Münch – minister nauki, rozwoju i kultury Brandenburgii, Bernd Lange – starosta powiatu Görlitz oraz Siegfried Deinege – nadburmistrz miasta Görlitz. Specjalną refleksją noworoczną podzielił się z zebranymi bp Ipolt. Spotkanie przeplatane było śpiewem młodzieżowego chóru katedry św. Jakuba prowadzonego przez Thomasa Seyda. Na zakończenie był czas na rozmowy i życzenia.

Tekst oryginalny przemówienia ks. bpa Wolfganga Ipolta >>>

Tekst oryginalny przemówienia ks. Martina Herche >>>

ks. Cezary Królewicz

Święto Epifanii

Tradycyjnie, 6 stycznia Kościoły zachodnie (ewangelicki i katolicki) obchodzą Święto Epifanii czyli Objawienia Pańskiego. W  Polsce święto to jest znane jako Święto Trzech Króli.

Święto Epifanii to najstarsze święto chrześcijańskie poświęcone Chrystusowi i w odróżnieniu od innych nie posiada żydowskich korzeni. Przypomina o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi. Dlatego też w dniu tym w wielu Kościołach wspomina się dzieło misji – chrześcijan, którzy z narażeniem życia i zdrowia niosą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.  

Nie ma dokładnych informacji, od kiedy święto Objawienia Pańskiego obchodzone było w Kościele chrześcijańskim. Najstarsze źródła poświadczają, że święto wywodzi się z Egiptu z końca IV wieku. Początkowo Święto Epifanii poświęcone było Narodzeniu Pańskiemu oraz Chrztowi Pańskiemu, cudowi w Kanie Galilejskiej oraz przybyciu mędrców ze Wschodu, których symbolika zdominowała późniejsze przekazy liturgiczne.

W Polsce, od roku 2011 Święto Epifanii jest dniem wolnym od pracy.

Rok Reformacji

Zgodnie z decyzją Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce rok 2017 będzie Rokiem Reformacji. Właściwie to każdy rok jest szczególny, nawet jeśli nie jest wzmocniony jubileuszowym ładunkiem, a jednak jako ludzie jesteśmy przywiązani do symboli, rocznic i liczb. Nic w tym dziwnego – to pragnienie upamiętniania, wspominania i świętowania dokumentuje również Pismo Święte, pokazuje go również historia Kościoła, zarówno przed, jak i po 1517 roku.

Dla ewangelików tradycji luterańskiej, ale także dla chrześcijan, dla których dziedzictwo Reformacji jest nieodłącznym elementem ich duchowej tożsamości, Rok Reformacji ma szczególne znaczenie. Obchody jubileuszowe zainaugurowaliśmy już w naszym Kościele i parafiach 31 października 2016 roku, a globalnie w katedrze w Lund (Szwecja).

Zgodnie z decyzją Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Rok Jubileuszowy 500 lat Reformacji obchodzić będzie właśnie jako Rok Reformacji.

Reformacja to odnowa, to re-formowanie, a więc ponowne kształtowanie. Nie oznacza Reformacja porzucania tego wszystkiego, co decyduje o naszej wyjątkowości (na to składają się nie tylko nasze zalety, ale i wady, talenty, ale i ułomności), ale oznacza powrót do fundamentu, którym jest sam Pan Jezus. Początek Nowego Roku to w tradycji liturgicznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) święto Nadania Zbawicielowi Imienia Jezus. Tradycyjna pieśń na tę okoliczność wyraża również sens reformacyjnego pielgrzymowania i chrześcijańskiej ufności (ŚE 787,3):

 
„Imię Jezus jako gwiazda błyszczy na niebieskim tle, ono ciebie do wolności, do zbawienia słodko wie. Choćby wszystkie światła zgasły, choćby nastał wieczny mrok, imię Jezus będzie świecić, bo w nim żyje wieczny Bóg.”
 
Rok Reformacji jest dla całej wspólnoty naszego Kościoła, ale także dla wszystkich naszych Sióstr i Braci z innych Wspólnot, kolejną okazją do reformy to czas nawrócenia, przemiany i odmiany, nie zmian dla zmiany, ale prawdziwej odnowy, którą daje Duch Boży w Chrystusie.
Diecezje i Parafie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce włączają się w globalne obchody 500 lat Reformacji. Chcemy wraz z innymi dziękować Bogu za nasze Matki i Ojców wierze, reformatorów znanych i nieznanych, a także prosić Ducha Świętego, aby reformacja nie stała się dla nas zamkniętym rozdziałem.
Rok Reformacji to także nowe możliwości, w tym duszpasterskie. Od 1 stycznia 2017, zgodnie z decyzją Synodu Kościoła, wszyscy diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego są uprawnieni do przewodniczenia nabożeństwom z Sakramentem Ołtarza. Dzięki temu Kościół Pana Jezusa częściej będzie mógł cieszyć się z Jego szczególnej Obecności wśród w Chlebie i Winie. Niech Rok Reformacji będzie dla nas wszystkich zaproszeniem, aby poprzez wspólnotę ochrzczonych w zwiastowanym Słowie oraz Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej, wzrastała w nas wiara, nadzieja i miłość.
Wszystkiego Re/Formacyjnego
 
Hasło biblijne Roku Reformacji: „Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza” (Ez 36, 26).
 
źródło: luter2017.pl