Archiwum miesiąca: listopad 2017

99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

10. listopada 2017 roku w Lubaniu odbyły się uroczystości związane z 99. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach Parafię Ewangelicką na zaproszenie burmistrza miasta Lubań Arkadiusza Słowińskiego reprezentował ks. Cezary Królewicz. W Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości, w której udział wzięły władze miasta i powiatu, radni Rady Miasta Lubań i radni Powiatu Lubańskiego, dyrektorzy instytucji życia publicznego, a także kierownictwo, pracownicy i funkcjonariusze Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz dyrekcja, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu. 

Uczniowie I klasy o profilu proobronnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu ślubując na sztandar szkoły rozpoczęli swoją przygodę z mundurem. W obecności zaproszonych gości, rodziców oraz funkcjonariuszy OSS SG młodzież złożyła ślubowanie. Podczas akademii uroczyście przekazano na ręce uczniów sztandar Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Lubań do Izby Pamięci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

Burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński oraz Przewodniczący Rady Miasta Lubań Jan Hofbauer wręczyli wyróżnienia zasłużonym przedsiębiorcom miasta Lubań. Wyróżnienia otrzymali: Zbigniew Medwecki, Karolina Janicka oraz Roman Serafinowicz.

Uroczystość zakończyły występy artystyczne i montaż słowno-muzyczny „Tadeusz Kościuszko bohater wielu narodów” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ŁCR

Złota Konfirmacja w Lubaniu

29 października 2017 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu odbyła się Złota Konfirmacja. Po pięćdziesięciu latach spotkali się konfirmanci z rocznika 1967. Tę szczególną okazję do wyrażenia wdzięczności Bogu konfirmanci postanowili przeżywać w lubańskim kościele w którym składali swoje ślubowanie konfirmacyjne z wyjątkiem jednej osoby, która konfirmowana była w Jeleniej Górze – Cieplicach. Konfirmacja w roku 1967 odbyła się 25.06.1967 roku w Jeleniej Górze – Cieplicach, a 15.10.1967 roku w Lubaniu. Wówczas była to jedna parafia, której duszpasterzem był ks. Alfred Neumann. Dziś grupa konfirmantów z rocznika 1967 przynależąca do lubańskiej dziękowała Bogu za wszystkie lata życia w których odczuwała bliską obecność Jezusa, któremu ślubowała swoją wierność potwierdzając w dniu swojej konfirmacji przymierze Chrztu Świętego. Złota Konfirmacja połączona została z przyjęciem do Parafii Ewangelickiej w Lubaniu nowych osób oraz parafialnym zakończeniem Roku Reformacji. Te wszystkie wydarzenia w roku jubileuszu 500 lat Reformacji spowodowały, że dzień 29.10.2017 roku zapisze się na długo w pamięci lubańskich ewangelików.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Archiwum Parafii Ewangelickiej w Lubaniu

Wspólne nabożeństwo w Görlitz

5 listopada 2017 roku w kościele Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz odbyło się kolejne wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz oraz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu. Lubańska Parafia Ewangelicka korzysta od 11 lat z gościnności Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz i dzięki niej odprawiane są polskie nabożeństwa ewangelickie w kościele Apostołów Piotra i Pawła tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Ewangelicy zamieszkujący Zgorzelec oraz jego okolice mają tym samym możliwość uczestniczenia w nabożeństwach w kościele po niemieckiej stronie miasta. Także Polacy ewangelicy zamieszkujący Görlitz chętnie uczestniczą w tych nabożeństwach, które odprawiane są regularnie co dwa tygodnie oraz w pozostałe święta kościelne m.in. w Wigilię Bożego Narodzenia jak i w Wielki Piątek. Kazanie w czasie tegorocznego nabożeństwa wygłosił ks. Cezary Królewicz. Liturgię spowiednio-komunijną prowadził ks. dr Hans-Wilhelm Pietz – miejscowy proboszcz. Po nabożeństwie była możliwość spotkania i rozmów w Domu Parafialnym – Mollerhaus. Wspominano bogaty we wspólne wydarzenia Rok Reformacji. Zaplanowano już kolejne wspólne nabożeństwo na rok przyszły. Rada Parafialna Parafii Ewangelickiej w Lubaniu wyraziła swoją wdzięczność Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz za wieloletnią możliwość odprawiania polskich nabożeństw ewangelickich przekazując na ręce ks. Pietza podarunek w postaci nowego albumu o Kościołach ewangelickich Diecezji Wrocławskiej wydanego w związku z jubileuszem 500 lat Reformacji.

ks. Cezary Królewicz