Archiwum miesiąca: grudzień 2017

Adwentowy koncert w kościele w Schleife/Slepo

10 grudnia 2017 roku w II niedzielę w Adwencie po raz kolejny w Parafii Ewangelickiej w Schleife/Slepo odbył się koncert pieśni adwentowych i bożonarodzeniowych. Dzieci i młodzież z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu wzięły czynny udział w tym koncercie i zaprezentowały kolędę polską i ukraińską. Wydarzeniu towarzyszyła duża gościnność ze strony organizatorów. Był również czas na rozmowy i plany na rok 2018. Ks. Jadwiga Mahling przygotowała poczęstunek dla przybyłych z lubańskiej parafii dzieci i wyraziła swoją radość ze wspólnego spotkania i przezywania czasu adwentu. Następny koncert znów za rok w II niedzielę w Adwencie.

ks. Cezary Królewicz

Adwentówka diecezjalna 2017 we Wrocławiu

9 grudnia 2017 roku w auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu na zaproszenie ks. bpa Waldemara Pytla spotkali się wierni z terenu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na Adwentówce Diecezjalnej. Nawiązuje ona do tradycji zapoczątkowanych przed ponad dziesięcioma laty Adwentowych Spotkań Międzyparafialnych i jest jej piękną kontynuacją. Podobnie jak w roku ubiegłym odbyła się ona we Wrocławiu. W latach ubiegłych gromadziła ona ewangelików Diecezji Wrocławskiej w Parafiach w Legnicy, Jaworze, Świdnicy, Wałbrzychu i Lubaniu.

Zgromadzonych powitał zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel, który na kanwie fragmentu Pisma Świętego odnoszącego się do postaci Marii wygłosił rozważanie adwentowe. Tym samym wprowadził uczestników w nastrój adwentowego oczekiwania. Zgromadzeni śpiewali pieśni adwentowe ze specjalnie na tę okazję przygotowanych śpiewniczków. Zabrzmiały też organy wypełniając swym dźwiękiem przestrzeń auli. W czasie spotkania wystąpiły dzieci i młodzież, ze specjalnym programem artystycznym, na co dzień uczące się w szkołach prowadzonych przez Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.

Znalazł się również czas na poczęstunek i rozmowy przy akompaniamencie granych kolęd. Składano sobie życzenia świąteczno-noworoczne, a ks. bp Pytel udzielił na zakończenie spotkania błogosławieństwa jego uczestnikom. Zgromadzeni przyjęli zaproszenie ks. Cezarego Królewicz na następną Adwentówkę Diecezjalną w Lubaniu, która odbędzie się 8 grudnia 2018 roku o godz. 15:00.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych: Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Caritas Polska i ELEOS, reprezentujących kolejno Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Rzymskokatolicki i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Pierwsza wspólna akcja odbyła się w roku 2000,

rozpoczyna się zawsze w 1. Niedzielę Adwentu i trwa do Świąt Bożego Narodzenia,

nabożeństwa inauguracyjne odbywają się na przemian w parafiach ewangelicko-augsburskich, ewangelicko-reformowanych, rzymskokatolickich i prawosławnych,

podczas akcji są rozprowadzane świece wigilijne, dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i potrzebujących: dożywianie dzieci w szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych,  pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach  życiowych.

Edycja akcji 2017 została zainaugurowana 30 listopada. Jej hasło brzmi „Miłosierdzie jest jedno”. Świece Diakonii można nabyć w Parafii Ewangelickiej w Lubaniu.