Archiwa kategorii: ROK 2010

Spotkanie wigilijne w Krzewiu Małym

14. grudnia 2010 roku w Krzewiu Małym koło Olszyny odbyło się spotkanie wigilijne mieszkańców z burmistrzem Olszyny Leszkiem Leśko, ks. Cezarym Królewiczem i dziećmi z miejscowej świetlicy, którą wspólnie z burmistrzem Olszyny doposażyła Diakonia Lubań. Świetlica jest miejscem spotkań dzieci z Krzewia Małego. Osoby prowadzące świetlicę to m.in sołtys Krzewia. Świetlica oferuje dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji, naukę obsługi komputera, gry i zabawy oraz inne formy aktywności. Tym razem było to wigilijne spotkanie, które modlitwą rozpoczął ks. Cezary Królewicz, a następnie śpiewem kolęd i opowiadaniami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia wypełniony był wspólny czas. Mieszkańcy przygotowali poczęstunek przypominający stół wigilijny. Dzielono się również opłatkiem i składano sobie życzenia świateczno-noworoczne, w tym i te, aby w roku 2011 znów znaleźć dla siebie czas. Burmistrz Olszyny podziękował wszystkim za przygotowane spotkanie i zaangażowanie w prowadzeniu świetlicy. Wyraził wdzięcznośc Diakonii Lubań za stałe towarzyszenie świetlicy w jej pracy.

Wkrótce zdjęcia.

Wycieczka na koncert adwentowy do Schleife/Slepo

W drugą niedzielę w Adwencie 5.12.2010r. grupa Parafian PEA Lubań udała się do partnerskiej Parafii Ewangelickiej w Schleife/Slepo na Łużycach na koncert adwentowy. Koncert prowadzony przez kantora Björna Sobotę przedstawiał bogate życie muzyczne Parafii Schleife/Slepo w którym żywy udział biorą zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Tym razem przedstawiciele lubańskiej Parafii Ewangelickiej zamieszkujący w Bogatyni pojechali na koncert, aby wyrazić także swoją wdzięczność za otrzymaną pomoc w okresie sierpniowej powodzi. Dziękowali za osobistą obecność Parafian ze Schleife w Kaplicy Ewangelickiej w Bogatyni i wspólną modlitwę w najtrudniejszym czasie po powodzi. Na spotkaniu po koncercie adwentowym w kościele ewangelickim w Schleife/Slepo  przedstawiciele obu Parafii w osobach proboszczów oraz kuratorów i członków Parafii omawiali wspólne plany na rok 2011, w tym m.in.  jubileusz 5-lecia Parafii Ewangelickiej w Lubaniu oraz spotkania Parafii Diecezji Wrocławskiej z Parafiami Okręgu Kościelnego Görlitz. Kontynuowana będzie współpraca w ramach spotkań konfirmantów oraz wspólna wycieczka parafialna. Z pewnością wśród wspólnych planów będzie również wyjazd na Dni Kościoła do Drezna w dniach 1-5.06.2010.

4 lata polskich nabożeństw w Görlitz

 7. 11.2010 roku w Görlitz w kościele ewangelickim apostołów Piotra i Pawła odprawione zostało wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu oraz Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz. Wierni obu Parafii dziękowali Bogu za już czteroletnią obencość polskich nabożeństw ewangelickich w murach kościoła Piotra i Pawła położonym tuż przy granicy z Polską nad Nysą Łużycką. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił w j. polskim ks. Cezary Królewicz – proboszcz lubańskich i zgorzeleckich ewangelików. Dzieci ze Szkoły Ewangelickiej w Görlitz zaśpiewały w j. polskim specjalnie na tę okoliczność przygotowane pieśni. Proboszcz Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz ks. Christian Bochwitz podkreślił, że nasze wspólne nabożeństwa odbywają się coraz częściej na wyraźne życzenie Parafian z Polski i Niemiec i są wyrazem zacieśniających się wzajemnych stosunków pomiędzy rodzinami. Wspólne nabożeństwa na początku listopada każdego roku organizowane są w związku z kolejnymi rocznicami od początku organizowania polskich nabożeństw ewangelickich w Görlitz. Po kazaniu głos zabrał obecny również na nabożeństwie ks. dr Thomas Koppehl – superintendent okręgu kościelnego Görlitz, który wyraził swoją ogromną radość z kolejnego już wspólnego nabożeństwa obu Parafii Ewangelickich. Uznał, że jest to wspaniały owoc partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Okręgiem Kościelnym Görlitz. Dodał, że będzie wspierał z całego serca dalsze wszelkie działania mające budować partnerstwo obu Kościołów i Parafii. Na koniec obaj proboszczowie zaprosili na następne nabożeństwo za rok w pierwszą niedzielę listopada 2011 roku.

ks. Cezary Królewicz