Archiwum kategorii: ROK 2010

Koncert chóru Parafii Ewangelickich znad rzeki Saary

20. października 2010 roku w Lubaniu w kościele parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na zaproszenie ks. proboszcza Cezarego Królewicz w ramach parafialnych obchodów Dekady Lutra wystąpił chór Parafii Ewangelickich znad rzeki Saary (Evangelische Chorgemeinschaft an der Saar) z Saarbrücken. Chór powstał w 1946 roku w celu prezentacji największych dzieł oratoryjnych muzyki kościelnej. Od początku był to chór w którego skład wchodzili członkowie parafii ewangelickich nad rzeką Saarą w miejscowości Saarbrücken. Przez 60 lat chór zaprezentował dzieła m.in. Monteverdiego, Bacha, Händla, Mozarta, Brahmsa i wielu innych. Chór związany jest z kościołem ewangelickim Ludwigskirche w Saarbrücken. Koncertuje w całych Niemczech oraz w Europie. Popularyzację dzieł wielkich kompozytorów chór łączy ze zwiastowaniem Słowa Bożego. W tym przejawia się jego konfesyjny- ewangelicki charakter. Chór był również wielokrotnie zapraszany do nagrań nabożeństw radiowych. Chór liczy 70 osób. Przez cały rok raz w tygodniu chór prowadzi swoje próby, aby jesienią wyruszać na trasy koncertowe. Chór z Saarbrücken w Lubaniu zaprezentował w czasie ponad dwugodzinnego koncertu bogaty repertuar. Licznie zgromadzeni uczestnicy koncertu usłyszeli: pieśń Singet dem Herrn ein neues Lied Heinricha Schütza z roku 1619 w oparciu o Psalm 98 oraz dwa pięciogłosowe motety: Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten… (Psalm 126, 5-6) i Herr, auf dich traue ich … (Psalm 31, 2-3). Następnie chór wykonał 4 kompozycje norweskiego kompozytora Knuta Nystedta: Laudate Dominum (Psalm 117), Peace I leave with You (ew. Jana 14, 27), Gelobt sei, der da kommt (Psalm 118, 26-29) i Gloria in excelsis Deo (z ?Missa brevis?). Niezwykle wzruszająco zabrzmiały motety żałobne na kanwie trenów Jeremiasza Wie liegt die Stadt so wüst z roku 1945 w opracowaniu Rudolfa Mauersbergera – kopozytora z Drezna. Kolejne 4 motety wykonane przez chór z Saarbrücken skomponowali: Edvard Grieg z Norwegii, Anton Brucker oraz Johannes Brahms (Ach, arme Welt op.110 Nr.2 , 1889). Następnie zaprezetowane zostały kolejne 3 utwory Brahmsa napisane dla ośmiogłosowego chóru: Unsere Väter hofften auf dich  (Psalm 22, 5-6 i Psalm 29, 11), Wenn ein starker Gewappneter (ew. Łukasza 11, 17-21 i ew. Mateusza 12, 25) oraz Wo ist ein so herrlich Volk (V Księga Mojżeszowa 4, 9).

Koncert stojący na niezwykle wysokim poziomie artstycznym prowadził dyrygent prof. Andreas Göpfert pochodzący z Drezna. Prof. Goepfert był członkiem słynnego chóru Dresdner Kreuzchor. Po studiach muzycznych na uniwersytecie Marcina Lutra w Halle pracował jako lektor dla wydawnictw muzyczych w Lipsku. W latach 1980-1998 prowadził chór kameralny Hallenser Madrigalisten. Chór ten zdobył pierwszą i drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie chórów, wydał wiele płyt i koncertował w Europie i Izraelu. W 1996 roku prof. Göpfert powołany został do prowadzenia chóru Wyższej Szkoły Muzycznej Saary, której był także wykładowcą. Prof. Andreas Göpfert jest prezydentem Grupy Roboczej Muzyka wśród Młodzieży(AMJ), członkiem prezydium Wspólnoty Roboczej Niemieckich Związków Chóralnych (ADC). Często jest jurorem niemieckich i międzynarodowych konkursów muzyki chóralnej.

Koncert w Lubaniu był w odbiorze słuchaczy wyjątkowo udany. Śpiewacy w odpowiedzi na aplauz publiczności wykonali na zakończenie jeszcze jeden utwór Heinricha Schütza upamiętniający ks. Marcina Lutra.

Konfirmanci z Görlitz w Lubaniu

W dniach 4-6.10.2010r. w Lubaniu przebywała grupa konfirmantów z Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz. Zajęcia odbywały się przez trzy dni. Prowadzone były w sali parafialnej i kościele. Konfirmanci zwiedzili Lubań, poznali jego historię ze szczególnym uwzględnieniem historii kościoła. Wizyta konfirmantów była kolejnym krokiem w dobrej współpracy obu parafii ewangelickich – zgodnie ocenili proboszczowie.

Nabożeństwo w Görlitz z okazji 20-lecia niemieckiej jedności

3.10.2010r. w kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne z okazji 20-lecia niemieckiej jedności oraz partnerstwa Kościoła Ewangelickiego Okręgu Görzlitz z Kościołem w Oldenburgu. Delegatem Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP był ks. proboszcz Cezary Królewicz z Lubania będący na co dzień duszpasterzem ewangelików zamieszkujących w powiecie zgorzeleckim.

OZME 2010 w Chorzowie

Tegoroczny Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej odbył się w dnich 24-26.09.2010 roku w Chorzowie. Młodzież naszej Parafii była tam również obecna.

Niedzielnym nabożeństwem, zakończył się 42. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickie. Ks. Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w czasie kazania zwrócił się do wszystkich uczestników ze słowem zachęty do bycia odważnym w działaniu i mądrego wykorzystywania czasu młodości.
W Zjeździe uczestniczyło ponad 500 młodych luteran, którzy przyjechali do Chorzowa z całej Polski. Najliczniejszą grupę wiekową reprezentowali 15-latkowie. W organizacji OZME pomagało 50 wolontariuszy, którzy przygotowywali i prowadzili program, opiekowali się całą imprezę od strony logistycznej i technicznej.
Przez 3 dni młodzież w czasie seminariów, warsztatów oraz koncertów, zmierzyła się na różne sposoby z tematem pełnionych ról w życiu w kontekście płciowości oraz miejsca w Kościele.[nggallery id=16]

Powódź w powiecie zgorzeleckim

Na skutek bardzo intensywnych opadów deszczu 6 i 7. sierpnia 2010 roku doszło do powodzi na terenie powiatu zgorzeleckiego. Najbardziej ucierpiały miasta Bogatynia i Zgorzelec oraz gminy Radomierzyce, Sulików oraz wszystkie od Radomierzyc do Zgorzelca. Obszar ten zamieszkują ewangelicy należący do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. Niestety znajdują się oni również wśród najbardziej poszkodowanych.

W Bogatyni wzdłuż rzeki Miedzianka, która wystąpiła z koryta zalewając starą i zarazem najpiękniejszą część miasta, zamieszkują rodziny ewangelickie. W niedzielę 8. sierpnia 2010 roku proboszcz lubańskiej Parafii odwiedził Bogatynię i poszkodowane rodziny ewangelickie oraz kuratora lubańskiej Parafii, który mieszka w Bogatyni. Po zapoznaniu się na miejscu z sytuacją można potwierdzić, że niektóre rodziny potrzebują wszystkiego.

Poszkodowani ewangelicy mieszkają także tuż obok zapory w Niedowie, która została przerwana, a woda rozlała się na ogromny obszar płynąc w kierunku Zgorzelca m.in. przez Radomierzyce. Ewangelicy ze Zgorzelca są również poszkodowani.

W związku z zaistniałą sytuacją Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu zwraca się z prośbą o pomoc dla poszkodowanych. Jednocześnie Rada Parafialna PEA Lubań składa serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy już zwrócili się do Parafii oferując swoją pomoc.

Tekst i zdjęcia: ks. Cezary Królewicz

[nggallery id=15]

Amerykanie w Twardocicach

30. lipca 2010 roku do Twardocic na Dolnym Śląsku znów dotarli Amerykanie – potomkowie Szwenkfeldystów, którzy musieli przed wiekami opuścić Śląsk i udać się na daleką emigrację do Ameryki Północnej. Ich pobyt w Twardocicach rozpoczął się od spotkania przy ruinach dawnego kościoła ewangelickiego skąd wszyscy udali się pod monument upamiętniający pochowanych nieopodal Szwenkfeldystów. Tam modlitwę prowadził ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. Donośnie zabrzmiały pieśni, a ks. Królewicz nawiązał do historii tego miejsca wskazując w świetle Słowa Bożego na umiłowanie przez Szwenkfeldystów zarówno Pisma Świętego jak i miejsca z którego musieli niestety uciekać, aby znaleźć schronienie dla swoich religijnych przekonań w dalekiej krainie. Przypomniał również podobną modlitwę, która odbyła się przy monumencie w Twardocicach 2. sierpnia 2003 roku. 

W Twardocicach (dawniej Harpersdorf w gminie Pielgrzymka niedaleko Złotoryi na Dolnym Śląsku miała miejsce 2. sierpnia 2003 roku szczególna uroczystość. Dokonano ponownego poświęcenia odnowionego pomnika mającego przypominać pochowanych w Twardocicach Szwenkfeldystów. Na zaproszenie pastora Davida W. Lutza ? przewodniczącego Powszechnej Konferencji Kościołów Szwenkfeldystów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (The General Conference of Schwenkfelder Churches) przybyli liczni goście z Polski i zza granicy. Obok amerykańskich byli także niemieccy przedstawiciele Schwenkfeldystów oraz przedstawiciele niemieckiej fundacji Johanna Herrmanna. Uroczystość rozpoczęło powitanie przy ruinach tzw. kościoła ucieczkowego zwanym granicznym w centrum Twardocic. W imieniu gminy Pielgrzymka głos zabrał wójt Stanisław Grzyb, następnie proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej ks. Andrzej Mucha. W imieniu Kościołów Szwenkfeldystów z USA głos zabrała Pani Pastor Karen Gallagher, a Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego reprezentował w imieniu Biskupa Ryszarda Bogusza ks. Cezary Królewicz. 

Po powitaniu licznie zebrani procesjonalnie przeszli spod kościoła do miejsca przy Bydlęcej Drodze (Viehweg), gdzie w roku 1863 wzniesiono pomnik upamiętniający mieszkających w Twardocicach w latach 1720-1740 około 200 Szwenkfeldystów, pochowanych, w wyniku prześladowań religijnych, wzdłuż drogi. Idąc śpiewano pieśń Laudate omnes gentes z akompaniamentem puzonów. 

Ponowne poświęcenie pomnika po jego całkowitej renowacji zakończonej w grudniu 2001 roku i dodaniu w roku 2003 obok pomnika kamienia z polskim i angielskim tłumaczeniem niemieckiego tekstu widniejącego na pomniku, odbyło się w czasie krótkiej liturgii. Dokonała go Pani Pastor Karen Gallagher z Pennsburga w USA. Towarzyszył temu śpiew obecnych, którzy w trzech językach zaintonowali pieśń Dziękujmy Bogu wraz. Krótką refleksję nawiązującą do tego wydarzenia w oparciu o Słowo Boże, przekazał ks. Cezary Królewicz. Uroczystość zakończyły modlitwy i błogosławieństwo udzielone m.in. przez wybitnego znawcę Caspara von Schweckfelda, autora wydanej o nim książki, ks. Paula Gerharda Eberleina z Niemiec. 

Po poświęceniu 2.08.2003 roku był jeszcze czas na długie rozmowy przy posiłku w byłej plebanii ewangelickiej, obecnie szkole, oraz odwiedziny domów rodzinnych przedwojennych mieszkańców Twardocic. 

Spotkanie Szwenkfeldystów w Twardocicach w 2010 roku połączone było ze spotkaniem w Urzędzie Gminy Pielgrzymka, co pokazują poniższe zdjęcia.

 [nggallery id=20]

Greendale Community Church z Milwaukee (USA) z Kościoła United Church of Christ (UCC) w Lubaniu

Na zaproszenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu z koncertem do Lubania przybył 2.07.2010 roku amerykański chór Greendale Community Church z Milwaukee (USA) z Kościoła United Church of Christ (UCC). Składający się z 14. osobowego zespołu muzyków grających na dzwonkach ? Bel Campana wraz z 35. osobowym chórem dorosłych Greendale Community Church wykonał kilka znanych pieśni kościelnych jak i innych znanych utworów. Na wstępie na dzwonkach wykonane zostały utwory: Let Us Talents and Tongues Employ (Użyjmy naszych talentów i języków) ? hymn bazujący na pieśni ludowej z Jamajki oraz For the Beauty of the Earth (Dla piękna Ziemi) Sandry Tucker, napisany jako połączenie dwóch znanych melodii: Dix i Terra Beata. Po powitaniu słuchaczy przez ks. Cezarego Królewicza ? inicjatora koncertu ? chór dorosłych wykonał nastepujące utwory: Upon this Rock (Na tej skale) autorstwa Peppera Choplina inspirowany motywamy afrykańskimi, Ubi caritas ? swobodnie nawiązujący do śpiewów gregoriańskich, Nothin? Gonna Stumble my Feet (Na niczym nie potknę mej stopy) kompozytora Grega Gilpina jako pieśń wypełniona przeciwieństwami i rytmicznymi zmianami. Następnie wspólnie Bell Campana i chór wykonały utwory: Medley from ?Alladin? (Wiązanka z Alladyna) na motywach filmu animowanego i A Song of Gladness (Pieśń zadowolenia) Cynthii Dobrinski. Ponownie sam chór wykonał jeszcze: Tanzen und Springen (Tanczyć i podskakiwać) niemieckiego kompozytora Hansa Leo Hasslera jako przykład wczesnego baroku, Walk a Mile (Przejdź milę) z myślą przewodnią: ?Przejdź jedną milę w butach twojego sąsiada, aby go lepiej zrozumieć? oraz Gloria ? niekonwencjonalne wykonanie łacińskich śpiewów liturgicznych z szeroką paletą zmiany rytmów i nastrojów. Na zakończenie koncertu wykonany został wzruszający utwór Shine, Jesus, Shine  – (Świeć, Jezu, świeć ? objaw się) pełen energii zawierający piękne przesłanie całego występu: Świeć, Jezu, świeć ? objaw się i wypełnij ten kraj Twoją ojcowską chwałą.

tekst: ks. Cezary Królewicz, zdjęcia: Artur Grabowski

Relacja gazety ZIEMA LUBAŃSKA

Zapowiedź koncertu w TELEWIZJI ŁUŻYCE

Forum portalu LUBAN24.PL

[nggallery id=14]