Podaruj Diakonii Lubań 1%

Podziel się tymi informacjami

1% dla DIAKONII LUBAŃ mały procent

– wielka pomoc – razem wspierajmy potrzebujących.

Wesprzyj Diakonię Lubań wypełniając formularz PIT za rok 2019. Aby przekazać 1% podatku za rok 2019, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku oraz w rubryce cel szczegółowy wpisać: DIAKONIA LUBAŃ. Więcej szczegółów poniżej

Dla osób, które rozlicza ZUS istnieje możliwość przekazania 1% dla DIAKONII LUBAŃ poprzez wypełnienie druku PIT OP dostępnego w każdym urzędzie skarbowym i złożenie go w swoim urzędzie skarbowym. Formularz PIT OP do pobrania >>>

Przekaz 1% podatku Diakonii Polskiej

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesie także pomoc ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych.

Mottem biblijnym naszych działań są słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Od 2006 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego i możemy pozyskiwać 1% podatku dochodowego od płatników.

Wszystkie działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Dzięki funduszom uzyskanym z 1% za rok podatkowy 2018 w minionym roku pomogliśmy wielu osobom i instytucjom diakonijnym w Polsce. Dzięki tym środkom mogliśmy: dofinansować wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, zakupić podręczniki i wyprawki szkolne, dofinansować dojazdy szkolne, przygotować paczki świąteczne i żywnościowe dla dzieci i seniorów, zakupić lekarstwa i opał dla uboższych osób, pomóc osobom z niepełnosprawnością, dofinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, wesprzeć domy opieki, stacje diakonijne i świetlice socjoterapeutyczne, pomóc rodzinom w trudnych sytuacjach losowych i dofinansować zajęcia w instytucjach diakonijnych.

W 2020 r. nadal chcemy wspierać osoby w trudnej sytuacji socjalnej m.in. poprzez:

  • działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
  • programy dla osób starszych i z niepełnosprawnością;
  • projekt „Okna” – pomoc dzieciom i młodzieży poprzez zakup niezbędnych dla uczniów materiałów edukacyjnych, odzieży szkolnej, biletów okresowych umożliwiających dojazdy do szkoły;
  • zakup leków i rehabilitację osób chorych;
  • warsztaty dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • projekty, które łączą pokolenia;
  • pomoc dzieciom autystycznym;
  • wsparcie dzieci ulicy.

Diakonia
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

KRS 0000260697

Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania Diakonii?

Aby przekazać 1% podatku za rok 2018, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

Każde zeznanie podatkowe zawiera dodatkową rubrykę „Informacje uzupełniające”, w której można podać szczegółowy cel przekazanej kwoty. Tutaj proszę wpisać: DIAKONIA LUBAŃ. Dane kontaktowe podatnika nie wymagają koniecznie wypełnienia, nie jest to obowiązkowe.

Wpisaną przez Państwa kwotę 1% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii, a następnie Diakonii Lubań.


Podziel się tymi informacjami