Archiwum miesiąca: marzec 2012

Rekolekcje pasyjne w Lubaniu

23. marca 2012 roku część dzieci i młodzieży z naszej Parafii objętych nauczaniem kościelnym uczestniczyło w rekolekcjach pasyjnych zorganizowanych w Lubaniu. Rekolekcje prowadzili: ks. Cezary Królewicz oraz pastorowa Magdalena Królewicz. Tematem było Zbawcze cierpienie Chrystusa. Uczestnicy podzieleni na grupy wiekowe pracowali rozwiązując różne zadania. Były to m.in. test wiedzy pasyjnej , krzyżówki pasyjne, własne opowiadania i śpiew pieśni.

ks.Cezary Królewicz