Archiwum kategorii: ROK 2012

Diakonia Lubań na jarmarku świątecznym

                 W dniach 17-20 grudnia 2012 roku Diakonia Lubań we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu przygotowała własne stoisko na miejskim jarmarku świątecznym. W samym centrum Lubania na rynku oraz w Galerii Łużyckiej prezentowane były prace wychowanków Ośrodka. Otwarciu stoiska towarzyszyło przygotowane przez dzieci barwne przedstawienie oparte na historiach biblijnych o narodzeniu Mesjasza. Na stoisku obok ozdób świątecznych znalazły się świece Diakonii Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Organizacja własnego stoiska na lubańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym była kolejnym projektem Diakonii Lubań.

Elżbieta Gnat

Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe w Lubaniu

Ewangelicy z terenu Dolnego Śląska już po raz dziesiąty wzięli udział w Międzyparafialnym Spotkaniu Adwentowym, które tym razem odbyło się w Lubaniu 15 grudnia 2012 roku. Po raz pierwszy odbyło się ono przed dziesięcioma laty w Legnicy jako wyraz potrzeby wspólnego przeżywania czasu Adwentu ewangelików żyjących na co dzień w dużym rozproszeniu. Pomysłodawcami byli Pani Irena Jaszyna z Bolesławca i ks. Cezary Królewicz ówczesny proboszcz Parafii Ewangelickiej w Legnicy. Z każdym rokiem przybywało uczestników oraz parafii chcących wziąć udział w takim spotkaniu. Najpierw była to sąsiednia parafia w Jaworze, następnie filiały obu parafii czyli Głogów, Bolesławiec i Nowy Kościół, a potem dołączyły parafie ze Świdnicy i Wałbrzycha również ze swoimi filiałami. Miejscami spotkania były kolejno wszystkie parafie zaangażowane od lat w ich kontynuację. Tegoroczne spotkanie było najliczniejsze i zgromadziło wiernych z kolejnej parafii tj. z Karpacza.

Miejscem spotkania stał się gościnny Motel Łużycki w Lubaniu. Zgromadzonych przywitał ks. Cezary Królewicz jako gospodarz tegorocznego spotkania. Modlitwę wprowadzającą w tematykę adwentu prowadził ks. Waldemar Pytel. Dzieci z parafii w Jaworze przygotowały i prowadziły w czasie spotkania mały kiermasz adwentowy. Były na nim ozdoby i kartki świąteczne oraz specjalne świątecznie zapakowane ciasteczka. Śpiewano kolędy i składano sobie życzenia świąteczne.Na zakończenie ks. biskup Ryszard Bogusz w krótkiej refleksji adwentowej podziękował za wspólne spotkanie wyrażając swą radość, że odbywa się on już po raz dziesiąty. Życzył również błogosławionego czasu Świąt Bożego Narodzenia przypominając o ich najważniejszej osobie, o Dzieciątku Jezus ? naszym Zbawicielu.

Był czas na rozmowy, posiłek i plany na przyszłość.

ks. Cezary Królewicz

Spotkanie adwentowe w Bogatyni

                    8 grudnia 2012 roku ewangelicy z Bogatyni spotkali się, jak co roku,  w czasie adwentu, aby śpiewać kolędy, przypominać historię narodzenia Zbawiciela i rozmawiać o bieżących sprawach. Gośćmi tegorocznego spotkania były osoby, które pomagały w jesiennych porządkach na cmentarzu ewangelickim w Bogatyni. Podziękowanie za pomoc wraz ze skromnymi upominkami w postaci książek przekazali w imieniu Parafii Ewangelickiej w Lubaniu kurator Edward Semper oraz ks. Cezary Królewicz. Spotkanie mogło odbyć się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury dzięki gościnności pani dyrektor Marty Cholewińskiej.

Edward Semper

Wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickich: Lubań i Śródmieście Görlitz

4 listopada 2012 roku w Görlitz odbyło się po raz szósty wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickich z Lubania i Śródmieścia Görlitz. Co roku w pierwszą niedzielę listopada ewangelicy ze Zgorzelca i okolic oraz z Görlitz spotykają się na nabożeństwie dziękczynnym połączonym ze Spowiedzią i Komunią Świętą w przygranicznym kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła. Są one wyrazem wzajemnej bliskości chrześcijan ewangelików po obu stronach Nysy Łużyckiej, złączonych wspólną wiarą. Są też owocem podpisanego przed wielu laty partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a Kościołem Ewangelickim Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc. Na co dzień od wielu lat budowane są mosty w pracy duszpasterskiej księży ewangelickich z Parafii w Lubaniu i Görlitz – Śródmieście. Nabożeństwo prowadzili dwujęzycznie: ks. dr Hans Wilhelm Pietz, ks. dr Thomas Koppehl oraz ks. Cezary Królewicz. Liturgię wzbogacił śpiew dzieci w j. polskim ze Szkoły Ewangelickiej w Görlitz. Kazanie wygłosił ks. Pietz, a słowo pozdrowienia ks. Koppehl (poniżej). Po nabożeństwie był jeszcze czas na rozmowy. Zaplanowano również dalsze bieżące działania i przyszłoroczne wspólne nabożeństwo w listopadzie.

ks. Cezary Królewicz

ks. dr Thomas Koppehl

Słowo pozdrowienia w czasie polsko-niemieckiego nabożeństwa 4.11.2012 w krypcie kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz

Kochane Siostry i Bracia w Chrystusie,

W czasie tego nabożeństwa polsko-niemieckiego pozdrawiam Was serdecznie. To dobrze, że regularnie przybywamy tutaj do krypty kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz, aby słuchać Słowa Bożego, wspólnie chwalić Boga i przywoływać Go w modlitwie.

Przed kilkoma tygodniami Parafie ewangelickie z terenu Diecezji Wrocławskiej oraz śląskich Górnych Łużyc spotkały się w Bad Muskau na tegorocznym spotkaniu partnerskim.

W uroczystym nabożeństwie na terenie słynnego parku Pucklera wzięło udział ponad 400 chrześcijan, ktorzy przy dźwiękach chóru puzonistow, wędrowali przez mosty, łączące niemiecką i polską część parku. W pewnym momencie zaskoczył nas intensywny deszcz i wtedy zebraliśmy się wszyscy w namiocie, stojąc blisko siebie i przeżywając w sposob bezpośredni główny temat spotkania budując mosty. Kto jest tym mostem pomiędzy naszymi Parafiami? Kaznodzieja dzisiejszego dnia, ks. dr HansWilhelm Pietz, wyraźnie nam to zobrazował. Mostem między naszymi Parafiami jest żyjący Chrystus. Ponieważ on łaskawie spogląda na nas, nie możemy inaczej jak tylko razem spotykać się, aby wzajemnie się przyjmować i cieszyć, że mamy jednego wspólnego Pana. On łączy i zgromadza nie tylko nasze Parafie, lecz również nasze narody i obie części tego miasta. Ponieważ zmartwychwstały Chrystus spogląda na nas, czcimy Go we wspólnej cichej modlitwie, także gdy jest nas mniej. Lecz On dał nam wielką obietnicę. Gdy my Go słuchamy i przywołujemy Go, wtedy On chce nas połączyć i pozwolić na to, aby wyrósł obfity owoc. Coś z tego owocu widzimy tutaj i teraz. Regularnie odbywają się w kościele Apostołów Piotra i Pawła polskie nabożeństwa ewangelickie i raz w roku spotykamy się wspólnie na uroczystym nabożeństwie w dużej serdeczności i przyjaźni. Pan pobłogosławi tę społeczność i pozwalać będzie nadal oglądać owoc.

ks. dr Thomas Koppehl – zwierzchnik Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc.

Tłumaczenie na j. polski:  © by ks. Cezary Królewicz listopad 2012

Partnerstwo Parafii Ewangelickich: Lubań i Schleife/Slepo

Zawarte w roku 2006 partnerstwo parafii ewangelickich w Lubaniu i Schleife/Slepo przejawia się w wielu wspólnych przedsięwzięciach. Niektóre z nich prezentują poniższe pamiątkowe fotografie.

450-lecie urodzin ks. Martina Behma Lubań 2007

Bolesławiec 2008

Przed Grobem Pańskim w Görlitz konfirmanci z obu Parafii 2009

Zamek Frydlant w Czechach 2009

Święto Parafialne w Schleife/Slepo 2010

Jubileusz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu 2011

Pałac na Wodzie w Staniszowie 2012