Archiwum kategorii: ROK 2012

Diakonia Lubań na jarmarku świątecznym

                 W dniach 17-20 grudnia 2012 roku Diakonia Lubań we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu przygotowała własne stoisko na miejskim jarmarku świątecznym. W samym centrum Lubania na rynku oraz w Galerii Łużyckiej prezentowane były prace wychowanków Ośrodka. Otwarciu stoiska towarzyszyło przygotowane przez dzieci barwne przedstawienie oparte na historiach biblijnych o narodzeniu Mesjasza. Na stoisku obok ozdób świątecznych znalazły się świece Diakonii Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Organizacja własnego stoiska na lubańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym była kolejnym projektem Diakonii Lubań.

Elżbieta Gnat

[nggallery id=32]

Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe w Lubaniu

Ewangelicy z terenu Dolnego Śląska już po raz dziesiąty wzięli udział w Międzyparafialnym Spotkaniu Adwentowym, które tym razem odbyło się w Lubaniu 15 grudnia 2012 roku. Po raz pierwszy odbyło się ono przed dziesięcioma laty w Legnicy jako wyraz potrzeby wspólnego przeżywania czasu Adwentu ewangelików żyjących na co dzień w dużym rozproszeniu. Pomysłodawcami byli Pani Irena Jaszyna z Bolesławca i ks. Cezary Królewicz ówczesny proboszcz Parafii Ewangelickiej w Legnicy. Z każdym rokiem przybywało uczestników oraz parafii chcących wziąć udział w takim spotkaniu. Najpierw była to sąsiednia parafia w Jaworze, następnie filiały obu parafii czyli Głogów, Bolesławiec i Nowy Kościół, a potem dołączyły parafie ze Świdnicy i Wałbrzycha również ze swoimi filiałami. Miejscami spotkania były kolejno wszystkie parafie zaangażowane od lat w ich kontynuację. Tegoroczne spotkanie było najliczniejsze i zgromadziło wiernych z kolejnej parafii tj. z Karpacza.

Miejscem spotkania stał się gościnny Motel Łużycki w Lubaniu. Zgromadzonych przywitał ks. Cezary Królewicz jako gospodarz tegorocznego spotkania. Modlitwę wprowadzającą w tematykę adwentu prowadził ks. Waldemar Pytel. Dzieci z parafii w Jaworze przygotowały i prowadziły w czasie spotkania mały kiermasz adwentowy. Były na nim ozdoby i kartki świąteczne oraz specjalne świątecznie zapakowane ciasteczka. Śpiewano kolędy i składano sobie życzenia świąteczne.Na zakończenie ks. biskup Ryszard Bogusz w krótkiej refleksji adwentowej podziękował za wspólne spotkanie wyrażając swą radość, że odbywa się on już po raz dziesiąty. Życzył również błogosławionego czasu Świąt Bożego Narodzenia przypominając o ich najważniejszej osobie, o Dzieciątku Jezus ? naszym Zbawicielu.

Był czas na rozmowy, posiłek i plany na przyszłość.

ks. Cezary Królewicz

Spotkanie adwentowe w Bogatyni

                    8 grudnia 2012 roku ewangelicy z Bogatyni spotkali się, jak co roku,  w czasie adwentu, aby śpiewać kolędy, przypominać historię narodzenia Zbawiciela i rozmawiać o bieżących sprawach. Gośćmi tegorocznego spotkania były osoby, które pomagały w jesiennych porządkach na cmentarzu ewangelickim w Bogatyni. Podziękowanie za pomoc wraz ze skromnymi upominkami w postaci książek przekazali w imieniu Parafii Ewangelickiej w Lubaniu kurator Edward Semper oraz ks. Cezary Królewicz. Spotkanie mogło odbyć się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury dzięki gościnności pani dyrektor Marty Cholewińskiej.

Edward Semper

Wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickich: Lubań i Śródmieście Görlitz

4 listopada 2012 roku w Görlitz odbyło się po raz szósty wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickich z Lubania i Śródmieścia Görlitz. Co roku w pierwszą niedzielę listopada ewangelicy ze Zgorzelca i okolic oraz z Görlitz spotykają się na nabożeństwie dziękczynnym połączonym ze Spowiedzią i Komunią Świętą w przygranicznym kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła. Są one wyrazem wzajemnej bliskości chrześcijan ewangelików po obu stronach Nysy Łużyckiej, złączonych wspólną wiarą. Są też owocem podpisanego przed wielu laty partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a Kościołem Ewangelickim Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc. Na co dzień od wielu lat budowane są mosty w pracy duszpasterskiej księży ewangelickich z Parafii w Lubaniu i Görlitz – Śródmieście. Nabożeństwo prowadzili dwujęzycznie: ks. dr Hans Wilhelm Pietz, ks. dr Thomas Koppehl oraz ks. Cezary Królewicz. Liturgię wzbogacił śpiew dzieci w j. polskim ze Szkoły Ewangelickiej w Görlitz. Kazanie wygłosił ks. Pietz, a słowo pozdrowienia ks. Koppehl (poniżej). Po nabożeństwie był jeszcze czas na rozmowy. Zaplanowano również dalsze bieżące działania i przyszłoroczne wspólne nabożeństwo w listopadzie.

ks. Cezary Królewicz

ks. dr Thomas Koppehl

Słowo pozdrowienia w czasie polsko-niemieckiego nabożeństwa 4.11.2012 w krypcie kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz

Kochane Siostry i Bracia w Chrystusie,

W czasie tego nabożeństwa polsko-niemieckiego pozdrawiam Was serdecznie. To dobrze, że regularnie przybywamy tutaj do krypty kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz, aby słuchać Słowa Bożego, wspólnie chwalić Boga i przywoływać Go w modlitwie.

Przed kilkoma tygodniami Parafie ewangelickie z terenu Diecezji Wrocławskiej oraz śląskich Górnych Łużyc spotkały się w Bad Muskau na tegorocznym spotkaniu partnerskim.

W uroczystym nabożeństwie na terenie słynnego parku Pucklera wzięło udział ponad 400 chrześcijan, ktorzy przy dźwiękach chóru puzonistow, wędrowali przez mosty, łączące niemiecką i polską część parku. W pewnym momencie zaskoczył nas intensywny deszcz i wtedy zebraliśmy się wszyscy w namiocie, stojąc blisko siebie i przeżywając w sposob bezpośredni główny temat spotkania budując mosty. Kto jest tym mostem pomiędzy naszymi Parafiami? Kaznodzieja dzisiejszego dnia, ks. dr HansWilhelm Pietz, wyraźnie nam to zobrazował. Mostem między naszymi Parafiami jest żyjący Chrystus. Ponieważ on łaskawie spogląda na nas, nie możemy inaczej jak tylko razem spotykać się, aby wzajemnie się przyjmować i cieszyć, że mamy jednego wspólnego Pana. On łączy i zgromadza nie tylko nasze Parafie, lecz również nasze narody i obie części tego miasta. Ponieważ zmartwychwstały Chrystus spogląda na nas, czcimy Go we wspólnej cichej modlitwie, także gdy jest nas mniej. Lecz On dał nam wielką obietnicę. Gdy my Go słuchamy i przywołujemy Go, wtedy On chce nas połączyć i pozwolić na to, aby wyrósł obfity owoc. Coś z tego owocu widzimy tutaj i teraz. Regularnie odbywają się w kościele Apostołów Piotra i Pawła polskie nabożeństwa ewangelickie i raz w roku spotykamy się wspólnie na uroczystym nabożeństwie w dużej serdeczności i przyjaźni. Pan pobłogosławi tę społeczność i pozwalać będzie nadal oglądać owoc.

ks. dr Thomas Koppehl – zwierzchnik Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc.

Tłumaczenie na j. polski:  © by ks. Cezary Królewicz listopad 2012

Partnerstwo Parafii Ewangelickich: Lubań i Schleife/Slepo

Zawarte w roku 2006 partnerstwo parafii ewangelickich w Lubaniu i Schleife/Slepo przejawia się w wielu wspólnych przedsięwzięciach. Niektóre z nich prezentują poniższe pamiątkowe fotografie.

450-lecie urodzin ks. Martina Behma Lubań 2007

Bolesławiec 2008

Przed Grobem Pańskim w Görlitz konfirmanci z obu Parafii 2009

Zamek Frydlant w Czechach 2009

Święto Parafialne w Schleife/Slepo 2010

Jubileusz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu 2011

Pałac na Wodzie w Staniszowie 2012

XI Jarmark Europejski w Kopaczowie

Kopaczów miejscem modlitwy ekumenicznej Trójstyku polsko-czesko-niemieckiego.

Przy pomniku w Kopaczowie: (od lewej) dr Dietmar Brendel, ks. Cezary Królewicz, burmistrz Zittau Arnd Voigt, burmistrz Hradka nad Nisou Martin Puta, ks. Zbigniew Korab, ks. Christoph Stempel

6 października 2012 roku we wsi Kopaczów położonej tuż przy granicy z Czechami i Niemcami odbyło się po raz 11 spotkanie nazywane Jarmarkiem Europejskim lub Odpustem Europejskim.

Leżąca na południu gminy Bogatynia wieś Kopaczów powstała prawdopodobnie u schyłku XIII wieku. W praskich dokumentach kościelnych odnotowano w 1277 roku nazwę „ulrici villa”, która później otrzymała postać Ullersdorf. W 1527 roku mieszkańcy Kopaczowa pod wpływem rozprzestrzeniającej się w Europie Reformacji przyjęli postulowaną przez ks. Marcina Lutra reformę Kościoła powszechnego stając się ewangelikami-luteranami. Po II wojnie światowej wsi nadano nazwę Kopaczów w żaden sposób nie odnoszącą się jednak do nazwy historycznej. W powojennej historii wsi szczególnym wydarzeniem były obchody 715 lecia jej istnienia, które miały miejsce 5 października 2002 roku. Wówczas odbyło się nabożeństwo ekumeniczne zainicjowane przez dra Dietmara Brendla urodzonego i ochrzczonego w kościele ewangelickim w Oldrzychowie czyli leżącej dziś po czeskiej stronie tej podzielonej granicą wsi.

W nabożeństwie wzięli wówczas udział dawni jej mieszkańcy – Niemcy wysiedleni w 1945 roku. Odtąd obchody te stały się już tradycją i odbywają się cyklicznie co roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca października gromadząc Polaków, Czechów i Niemców.

Tegoroczne obchody w Kopaczowie rozpoczął przemarsz władz samorządowych, duchownych i mieszkańców od nowo wybudowanego mostku na potoku Lubota oddzielającego polską od czeskiej części wsi pod pomnik przed kościołem. Na czele znalazły się dzieci z Międzynarodowego Parlamentu Dziecięco-Młodzieżowego NYSA. Przy pomniku do zgromadzonych przemawiali burmistrzowie Bogatyni, czeskiego Hradka nad Nisou (Nysą) i niemieckiego Zittau. Obecni byli również duchowni z kościoła luterańskiego z Polski i Niemiec, Kościoła Husyckiego z Czech oraz rzymskokatolickiego z Polski i Czech. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował ks. Cezary Królewicz ? duszpasterz bogatyńskich ewangelików. Po wystąpieniach przy pomniku burmistrzowie złożyli kwiaty pod pomnikiem oraz zasadzili drzewo. Potem odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Modlitwy zmawiano we wszystkich trzech językach dziękując Bogu za możliwość spotkania. Burmistrzowie symbolicznie pokroili chleb, który został następnie rozdany przez nich wraz z duchownymi uczestnikom modlitwy. Dzielenie się chlebem miało być znakiem zgody i pojednania. Po nabożeństwie był czas na rozmowy przy posiłku na wolnym powietrzu.

Po nabożeństwie ekumenicznym w Kopaczowie 6.10.2012 przed kościołem (od lewej): ks. Cezary Królewicz, dr Dietmar Brendel z żoną i ks. Christoph Stempel z Zittau

Spotkaniu towarzyszyła dobra atmosfera, która jest wynikiem wieloletniej dobrej współpracy polsko-czesko-niemieckiego, bardzo atrakcyjnego turystycznie, Trójstyku.

ks. Cezary Królewicz

[nggallery id=31]

Spotkanie Kościołów w Bad Muskau

22 września 2012 roku w Bad Muskau położonym tuż przy granicy z Polską odbyło się kolejne spotkanie kościołów ewangelickich z Polski i Niemiec. Licznie przybyli uczestnicy na co dzień związani z lokalnymi parafiami ewangelickimi z terenu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Okręgu Kościelnego Görlitz, spotkali się zgodnie z wieloletnią tradycją . Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz obu Kościołów, władz samorządowych z obu krajów, chóry kościelne, przedstawiciele instytucji kościelnych oraz liczne grono wiernych.

Stoisko Parafii Ewangelickich Lubań i Schleife/Slepo w Bad Muskau 22 09 2012

Specjalnie przygotowany program rozpoczął się od nabożeństwa w czasie którego kazanie wygłosił ks. Biskup Ryszard Bogusz z Wrocławia ? zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej. Po nabożeństwie i posiłku można było zapoznać się z działalnością obu Kościołów, poszczególnych Parafii i instytucji związanych z Kościołem. Odbył się mecz piłki ręcznej zwycięski dla gospodarzy. Zorganizowano spacer po parku Pücklera oraz zwiedzanie zamku. W kościele można było znaleźć miejsce wyciszenia i modlitwy oraz włączyć się do śpiewu pieśni z Taize. W specjalnym namiocie oprócz nabożeństwa, występu chóru Kantorki ze Schleife/Slepo w pięknych strojach łużyckich odbył się koncert chórów z Polski i Niemiec. W spotkaniu aktywnie uczestniczyło ok. 20 osób z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu prezentując się wspólnie z partnerską Parafią Ewangelicką ze Schleife. Lubańska Parafia przygotowała wystawę poświęconą partnerstwu Lubania i Schleife, a lubańskie Parafianki oferowały na specjalnym stanowisku bigos mający promować polską kuchnię. Parafia Ewangelicka z Lubania zorganizowała też wspólny wyjazd jednym autobusem do Bad Muskau wraz Parafią Ewangelicką Ludwigsdorf. Zakończeniem spotkania była modlitwa zwierzchników Kościołów oraz udzielenie błogosławieństwa na podróż do domów. Zaplanowano też następne spotkanie partnerskie Kościołów na rok 2013 zapraszając do Jawora na 21 września.

ks. Cezary Królewicz