Archiwum miesiąca: lipiec 2012

Nowy proboszcz ewangelicki w Görlitz

1 lipca 2012 roku w Görlitz w kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła w czasie uroczystego nabożeństwa w urzędowanie wprowadzony został nowy proboszcz Parafii Ewangelickiej Śródmieścia. Funkcję tę objął ks. dr Hans Wilhelm Pietz – wieloletni zwierzchnik ewangelików w Okręgu Kościelnym Görlitz. W czasie nabożeństwa śpiewał Chór Jana Sebastiana Bacha, na organach grał miejscowy kantor Reinhard Seeliger, a kazanie wygłosił ks. Pietz. Wśród błogosławiących nowemu proboszczowi byli: ks. dr Thomas Koppehl, ks. Cezary Królewicz oraz dwie przedstawicielki miejscowej parafii, panie Kallweit i Bienert. Drugi proboszcz Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz ks. Hans Hanert prowadził części liturgiczne wraz z ks. biskupem Klausem Wollenweberem z Bonn. W nabożeństwie udział wzięli liczni księża ewangeliccy z okolic Görlitz i przedstawiciele władz miasta Görlitz. Byli także parafianie z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, którzy korzystają gościnnie z kościoła na swoje nabożeństwa. Po nabożeństwie na placu przed kościołem był czas na rozmowy przy poczęstunku.

ks. Cezary Królewicz

 

Na zdjęciu od lewej: ks. dr Thomas Koppehl, ks. dr Hans Wilhelm Pietz, ks. bp Klaus Wollenweber, ks. Hans Michael Hanert, ks. Norbert Joklitschke, ks. Cezary Królewicz