Archiwum miesiąca: wrzesień 2012

Spotkanie Kościołów w Bad Muskau

22 września 2012 roku w Bad Muskau położonym tuż przy granicy z Polską odbyło się kolejne spotkanie kościołów ewangelickich z Polski i Niemiec. Licznie przybyli uczestnicy na co dzień związani z lokalnymi parafiami ewangelickimi z terenu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Okręgu Kościelnego Görlitz, spotkali się zgodnie z wieloletnią tradycją . Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz obu Kościołów, władz samorządowych z obu krajów, chóry kościelne, przedstawiciele instytucji kościelnych oraz liczne grono wiernych.

Stoisko Parafii Ewangelickich Lubań i Schleife/Slepo w Bad Muskau 22 09 2012

Specjalnie przygotowany program rozpoczął się od nabożeństwa w czasie którego kazanie wygłosił ks. Biskup Ryszard Bogusz z Wrocławia ? zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej. Po nabożeństwie i posiłku można było zapoznać się z działalnością obu Kościołów, poszczególnych Parafii i instytucji związanych z Kościołem. Odbył się mecz piłki ręcznej zwycięski dla gospodarzy. Zorganizowano spacer po parku Pücklera oraz zwiedzanie zamku. W kościele można było znaleźć miejsce wyciszenia i modlitwy oraz włączyć się do śpiewu pieśni z Taize. W specjalnym namiocie oprócz nabożeństwa, występu chóru Kantorki ze Schleife/Slepo w pięknych strojach łużyckich odbył się koncert chórów z Polski i Niemiec. W spotkaniu aktywnie uczestniczyło ok. 20 osób z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu prezentując się wspólnie z partnerską Parafią Ewangelicką ze Schleife. Lubańska Parafia przygotowała wystawę poświęconą partnerstwu Lubania i Schleife, a lubańskie Parafianki oferowały na specjalnym stanowisku bigos mający promować polską kuchnię. Parafia Ewangelicka z Lubania zorganizowała też wspólny wyjazd jednym autobusem do Bad Muskau wraz Parafią Ewangelicką Ludwigsdorf. Zakończeniem spotkania była modlitwa zwierzchników Kościołów oraz udzielenie błogosławieństwa na podróż do domów. Zaplanowano też następne spotkanie partnerskie Kościołów na rok 2013 zapraszając do Jawora na 21 września.

ks. Cezary Królewicz

Konferencja Księży w Lubaniu

Modlitwa na rozpoczęcie Konferencji Księży w Lubaniu 19 09 2012

19 września 2012 rokuw Lubaniu odbyła się diecezjalna Konferencja Księży. Rozpoczęła się ona modlitwą w kościele parafialnym Marii Panny, którą prowadził ks. Dawid Mendrok z Wrocławia. Obrady toczyły się w Domu Parafialnym. Księża zajmowali się bieżącymi sprawami Diecezji Wrocławskiej oraz Kościoła w Polsce. Konferencję prowadził Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz ? zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Obrady Konferencji Księży w Domu Parafialnym w Lubaniu 19 09 2012

Diecezjalne Konferencje Księży odbywają się regularnie służąc bieżącej pracy Kościoła na terenie Diecezji Wrocławskiej. W Lubaniu od czasu powołania na nowo samodzielnej Parafii Ewangelickiej była to druga konferencja. W czasie konferencji szerzej omawiano m.in. zaplanowane na 22 09 2012 spotkanie partnerskie Kościołów ewangelickich w Bad Muskau oraz przygotowania do Synodu Diecezjalnego w Międzyzdrojach na Pomorzu.

Ekumenicznie w Bogatyni – Na wspólnych drogach po raz czwarty

6 września 2012 roku w Bogatyni po raz czwarty z inicjatywy Bractwa Ziemi Bogatyńskiej odbyło się spotkanie przedwojennych i powojennych mieszkańców dzisiejszej Bogatyni czyli dawnego Reichenau. Rozpoczęło się ono od nabożeństwa ekumenicznego w dawnym kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła, dziś służącemu kościołowi rzymskokatolickiemu. Nabożeństwo prowadzili księża rzymskokatoliccy: ks. dziekan Jan Żak i ks. Kazimierz Pracownik. Do liturgii zaproszony został również ks. Cezary Królewicz z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, na co dzień sprawujący opiekę duszpasterską wśród bogatyńskich ewangelików.

Od lewej: ks. Cezary Królewicz, z-ca burmistrza Bogatyni Jerzy Stachyra oraz ks. dziekan Jan Żak

Wygłosił on kazanie mówiące o potrzebie naśladowania Jezusa Chrystusa ? ?pontifex maximus? ? jako mostu łączącego ludzi różnych narodów, ras i kultur oraz łączącego człowieka z Bogiem. W części modlitewnej ks. Królewicz dziękował Bogu za dar pokoju dzięki któremu obie Parafie tj. rzymskokatolicka i ewangelicka w Bogatyni mogą dziś współistnieć w dobrym ekumenicznym sąsiedztwie. Po nabożeństwie ekumenicznym wszyscy jego uczestnicy przeszli procesjonalnie do sąsiadującej z kościołem Kaplicy Ewangelickiej. W kaplicy ks. Królewicz omówił jej niełatwą powojenną historię oraz współczesność. Poinformował o napadzie rabunkowym na Kaplicę Ewangelicką, który miał miejsce na przełomie maja i czerwca 2012 roku pozbawiając częściowo jej wyposażenia i powodując zgorszenie wiernych oraz opinii publicznej. Zaprosił też wszystkich do modlitwy o pomyślną pokojową przyszłość kończąc ją modlitwą Pańską Ojcze nasz. W Kaplicy Ewangelickiej głos zabrał też ks. dziekan Jan Żak poruszony kolejnym napadem na tę kaplicę. Spotkanie modlitewne w Kaplicy Ewangelickiej w Bogatyni zakończyło się błogosławieństwem udzielonym zgromadzonym przez ks. Cezarego Królewicza. Po nim księża oraz uczestnicy spotkania zwiedzili cmentarz ewangelicki przy kaplicy.

 Dalsza część spotkania oraz rozmowy kontynuowane były przy posiłku w restauracji Jubilat. Obecni byli również przedstawiciele władz miasta, goście z Niemiec i media. Staraniem prezesa Bractwa Ziemi Bogatyńskiej Wojciecha Kujawskiego pojawiły się nowe różne inicjatywy mające pomóc Parafii Ewangelickiej w zachowaniu kaplicy i cmentarza ewangelickiego w Bogatyni położonych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 40a. Bractwo Ziemi Bogatyńskiej zaplanowało już na rok przyszły kolejne takie spotkanie.

ks. Cezary Królewicz

Relacja na stronie Bractwa Ziemi Bogatyńskiej

Koło Pań z Ludwigsdorf w Lubaniu

Koło Pań z Ludwigsdorf w Lubaniu 18.09.2012

18 września 2012 rokuna zaproszenie ks. Cezarego Królewicza do Lubania przybyła grupa kobiet z Koła Pań z przygranicznej Parafii Ewangelickiej Ludwigsdorf. Wraz z Paniami przybył ks. Albrecht Naumann ? proboszcz Parafii Ewangelickich Zodel i Ludwigsdorf, który na rozpoczęcie spotkania prowadził modlitwę w lubańskim kościele ewangelickim Marii Panny. Dalsza część spotkania miała miejsce w Domu Parafialnym. Było ono kontynuacją wieloletniej tradycji takich spotkań odbywających się zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie. Rozmawiano również o planach dalszego zacieśnienia współpracy pomiędzy parafiami.

Spotkanie z Kołem Pań z Ludwigsdorf w Lubaniu 18.09.2012