Archiwum miesiąca: wrzesień 2016

Nowa elewacja kościoła w Bogatyni

W roku 2016 wykonany został kolejny etap remontu kościoła ewangelickiego w Bogatyni. Tym razem odnowiona została jego elewacja. Zamontowane zostały także nowe rynny. Kontynuacja prac remontowych będzie miała miejsce w roku 2017. Zaplanowane są prace renowacyjne wnętrza.

ks. Cezary Królewicz

Duszpasterstwo wśród Łużyczan

Na swoim kolejnym posiedzeniu zebrał się wydział synodalny Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc wspierający pracę duszpasterską wśród Łużyczan wyznania ewangelickiego. Tym razem posiedzenie odbyło się w siedzibie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu na zaproszenie jej proboszcza ks. Cezarego Królewicza. Posiedzenie miało charakter roboczy i poświęcony było planowaniu prac i działań wydziału na najbliższych kilka lat. Rozpoczęło się ono od modlitwy w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu, którą prowadził ks. Cezary Królewicz. Po modlitwie zebrani mogli zapoznać się z bieżącą działalnością Parafii Ewangelickiej w Lubaniu. Szczególnie zainteresowani byli niedawnym odkryciem w murach kościoła ewangelickiego piętnastowiecznych krzyży z czasu jego odbudowy po pożarze w XIV wieku. Obrady toczyły się w Domu Parafialnym lubańskiej Parafii Ewangelickiej. Było to już trzecie spotkanie robocze tego gremium w Lubaniu. Polskim przedstawicielem i zarazem delegatem do tego wydziału synodalnego jest proboszcz lubańskiej Parafii Ewangelickiej.

Nabożeństwo ekumeniczne w Bogatyni

10. września 2016 roku w Bogatyni w byłym kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach organizowanego przez Bractwo Ziemi Bogatyńskiej spotkania byłych i obecnych mieszkańców Bogatyni. Organizowane co roku odbyło się ono po raz ósmy. Nazwane zostało jako spotkanie Na wspólnych drogach. Nabożeństwo przygotowali i prowadzili: ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu obejmujący opieką duszpasterską ewangelików w Bogatyni oraz ks. Ryszard Trzósło – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni. Uczestnicy nabożeństwa otrzymali pobłogosławiony chleb jako symbol wspólnoty. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w restauracji pana Stanisława Arsana – członka Bractwa. W miłej atmosferze i melodiach granych przez Krzysztofa Wermińskiego z nut odnalezionych przypadkiem na jednym z bogatyńskich strychów. Ks. Cezary Królewicz podziękował Bractwu Ziemi Bogatyńskiej za prace porządkowe, jakie podjęte zostały przez członków Bractwa na cmentarzu ewangelickim przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 40a. Jednocześnie zaprosił na rok 2017 na uroczystości związane z przypadającym Jubileuszem 500-lecia Reformacji. Zaproszenie zostało przyjęte i pozwoli wspólnie przygotowywać się do tego pięknego Jubileuszu.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Franciszek Romaniak