Archiwum kategorii: ROK 2016

W Görlitz oddano hołd pamięci ofiarom terroru w Berlinie

23 grudnia 2016  roku w ewangelickim kościele św. Trójcy na Górnym Rynku starówki Görlitz odbyło się wieczorne nabożeństwo pamięci ofiar zamachu terrorystycznego do jakiego doszło 19.12.2016 roku w Berlinie. Na zaproszenie ks. Martina Herche z Görlitz do wspólnej modlitwy odpowiedziało grono duchownych z Polski i Niemiec. Polskę reprezentowali ks. bp Waldemar Pytel – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu będący na co dzień duszpasterzem ewangelików zamieszkujących Zgorzelec i okolice. Niemcy reprezentowali księża ewangeliccy z Görlitz: ks. Martina Herche, ks. dr Thomas Koppehl oraz ks. dr Hans-Wilhelm Pietz z Parafii Ewangelicko-Luterańskiej Śródmieścia Görlitz. Obecny był również rzymskokatolicki biskup Görlitz – ks. bp Wolfgang Ipolt oraz mieszkańcy miasta. Słowo podziękowania za przybycie i udział w nabożeństwie przekazał ks. Martin Herche. Kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel. Śpiewano kolędy w języku polskim i niemieckim. Błogosławieństwa udzielił bp Pytel. Pod koniec liturgii Słowa uczestnicy nabożeństwa otrzymali lampiony z którymi po wyjściu z kościoła udali się na rynek staromiejski.

ks. Cezary Królewicz

 

Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe we Wrocławiu

Po raz czternasty odbyło się Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe w Diecezji Wrocławskiej. Zapoczątkowane przez Panią Irenę Jaszynę z Bolesławca oraz ks. Cezarego Królewicza, będącego wówczas proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy, przez wiele lat pielęgnowane jest przez kolejne Parafie Diecezji.

Do organizacji przyczyniały się Parafie w Jaworze, Świdnicy, Wałbrzychu i Lubaniu. Po raz pierwszy odbyło się ono we Wrocławiu na zaproszenie ks. bpa Waldemara Pytla. Odbyło się 17.12.2016 roku w siedzibie Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. wp_20161217_012xks. Marcina Lutra przy ulicy Wejherowskiej 28. W przestronnej auli Centrum znalazło się miejsce dla 150 uczestników przybyłych z dolnośląskich Parafii Ewangelickich.

Po powitaniu przez ks. bpa Waldemara Pytla organizatorzy zadbali o poczęstunek. Specjalny program artystyczny nawiązujący do tematyki spotkania zaprezentowali uczniowie jednej ze szkół prowadzonych przez ECDiE. Przygotowany na to spotkanie śpiewnik pieśni adwentowych posłużył, zgodnie z tradycją tych spotkań, do wspólnego śpiewu. Obecni byli wierni i duchowni z Parafii: we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Lubaniu, Jaworze, Karpaczu oraz w Jeleniej Górze – Cieplicach.

Ks. bp Waldemar Pytel na kanwie Pisma Świętego podzielił się ze zgromadzonymi refleksją adwentową, którą osadził we współczesnym oczekiwaniu na przyjście Pana, w trudnych bieżących uwarunkowaniach i nadziei, jaką stale przynosi Jezus Chrystus. Biskup Pytel złożył również życzenia świąteczno-noworoczne wyrażając nadzieję na kolejne Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe w przyszłym tj. 2017 roku, w roku jubileuszu 500 lat Reformacji.

Za bardzo dobrą organizację i atmosferę tegorocznego spotkania bp Pytel dziękował ks. dyrektorowi Robertowi Sitarkowi oraz jego współpracownikom z ECDiE. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa prowadzona przez biskupa Pytla.

Uczestnicy spotkania zanim udali się w drogę powrotną do swoich domów i Parafii składali sobie jeszcze życzenia. Był też czas na rozmowy i podsumowania mijającego roku i plany na rok 2017. Dzieci z Parafii w Lubaniu mogły uczestniczyć w tym spotkaniu bezpłatnie dzięki wsparciu finansowemu ze środków przekazanych przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z tytułu 1% OPP za rok budżetowy 2015.

Relacje ze poprzednich Międzyparafialnych Spotkań Adwentowych można przeczytać >>>

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Bożena Pytel i ks. Cezary Królewicz

Koncert adwentowy w Schleife/Slepo

4 grudnia 2016 roku Parafia Ewangelicka w Schleife/Slepo na Górnych Łużycach, która jest parafią partnerską Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, zorganizowała koncert adwentowy. Dzieci z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu wykonały w ramach tego koncertu polskie kolędy z wykorzystaniem klarnetu, saksofonu, fletów i trójkąta. Koncerty adwentowe odbywają się co roku na początku grudnia. Cieszą się one dużą popularnością i gromadzą liczne grono parafian. Koncert prowadził Björn Sobota pełniący na co dzień funkcję kantora Parafii Ewangelickiej w Schleife. Koncert odbył się w kościele parafialnym w Schleife. Rozpoczął się i zakończył modlitwą oraz życzeniami świątecznymi. Po koncercie ks. Jadwiga Mahling zaprosiła gości z Polski na wspólny poczęstunek.

ks. Cezary Królewicz

Rezolucja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Sejmik Województwa Dolnośląskiego 25 listopada 2016 roku czyli przed dwoma dniami przyjął rezolucję w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji. Oto jej treść:

W roku 2017 upływa 500 lat od ogłoszenia przez augustiańskiego zakonnika, Marcina Lutra, 95 tez, które to wydarzenie uznawane jest za początek Reformacji. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jest świadomy tragicznych okoliczności początków ruchu reformacyjnego, jego znaczenia i roli zarówno w historii powszechnej, jak i naszego regionu.sejmik

 Po roku 1945 polska tożsamość społeczności Dolnoślązaków, niosąca ducha wolności wyznania i religijnej tolerancji – tej samej, która w XVI i XVII w. pozwoliła uniknąć na ziemiach polskich wojen religijnych – sprawiła, że odbudowaliśmy Dolny Śląsk nie dyskryminując niczego, co było dorobkiem artystów, naukowców, inżynierów i kapłanów innych narodowości i wyznań. Znanym w świecie świadectwem historii naszego regionu są zbudowane przez ewangelików Kościoły Pokoju i Kościoły Łaski. Pragniemy, aby różnorodność, wraz ze świadomością wspólnych wartości fundamentalnych, wzbogacała wszystkich tworzących nasze społeczeństwo. Sejmik Województwa Dolnośląskiego pragnie uhonorować Dolnoślązaków wszystkich wyznań, a w Roku Pamięci o Reformacji w szczególności wyznań ewangelickich, przypominając ich wkład w rozwój naszego regionu tak w przeszłości, jak i obecnie. Gdy mija 500 lat od początku Reformacji, wyrażamy przekonanie, że Dolny Śląsk i jego obecni mieszkańcy, niezależnie od narodowości i religii, stanowić będą przykład wzajemnego zrozumienia, szacunku i współpracy dla dobra Polski.

W duchu głębokiej zadumy nad przeszłością i czasem obecnym, w duchu poszukiwania jedności i wzajemnego zrozumienia – tak potrzebnych naszej Ojczyźnie, Europie i światu – na drodze od podziałów religijnych do wspólnoty mieszkańców regionu, Sejmik Województwa Dolnośląskiego ogłasza rok 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji.

Renowacja nawy ołtarzowej w roku 2016 zakończona

W roku 2016 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu kontynuowała prace remontowe swojego kościoła parafialnego Marii Panny w Lubaniu. Przyznane Parafii dotacje władz państwowych oraz samorządu województwa dolnośląskiego oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych umożliwiły dalsze remontowanie najstarszego lubańskiego kościoła. Po wielu dziesięcioleciach wykonywania prostych prac zabezpieczających mających na celu tylko utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym od kilku lat możliwa jest całościowa renowacja.Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozwoliły na wykonanie etapu prac zaplanowanych w obrębie nawy ołtarzowej. Ich efektem jest odkrycie starej polichromii z dobrze zachowanymi fragmentami średniowiecznej kolorystyki oraz napisów. Udało się odkryć dwa dość dobrze zachowane krzyże pochodzące najprawdopodobniej z XV wieku z okresu odbudowy kościoła po jego pożarze. Prace konserwatorskie prowadzone pod okiem prof. Edwarda Kossakowskiego z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki trwały głównie w okresie letnim i pozwoliły na odkrycie detali architektonicznych, które będą sukcesywnie podlegały dalszej renowacji. Wykonane prace były możliwe również dzięki wsparciu ze strony Fundacji Johanna Hermanna, Fundacji Kościelnej Ewangelickiego Śląska, Bratniej Pomocy im. Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa, Wspólnocie Ewangelickich Ślązaków oraz Parafian, którzy również składali ofiary na ten cel. Nad całością czuwał Zespół Inżynierów Ałykow z Lubania. Swoją szczególną wdzięczność Rada Parafialna lubańskiej Parafii Ewangelickiej wyraża wszystkim ofiarodawcom i wykonawcom tegorocznego etapu prac remontowych w lubańskim kościele ewangelickim.

ks. Cezary Królewicz

Nowa elewacja kościoła w Bogatyni

W roku 2016 wykonany został kolejny etap remontu kościoła ewangelickiego w Bogatyni. Tym razem odnowiona została jego elewacja. Zamontowane zostały także nowe rynny. Kontynuacja prac remontowych będzie miała miejsce w roku 2017. Zaplanowane są prace renowacyjne wnętrza.

ks. Cezary Królewicz

Duszpasterstwo wśród Łużyczan

Na swoim kolejnym posiedzeniu zebrał się wydział synodalny Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc wspierający pracę duszpasterską wśród Łużyczan wyznania ewangelickiego. Tym razem posiedzenie odbyło się w siedzibie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu na zaproszenie jej proboszcza ks. Cezarego Królewicza. Posiedzenie miało charakter roboczy i poświęcony było planowaniu prac i działań wydziału na najbliższych kilka lat. Rozpoczęło się ono od modlitwy w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu, którą prowadził ks. Cezary Królewicz. Po modlitwie zebrani mogli zapoznać się z bieżącą działalnością Parafii Ewangelickiej w Lubaniu. Szczególnie zainteresowani byli niedawnym odkryciem w murach kościoła ewangelickiego piętnastowiecznych krzyży z czasu jego odbudowy po pożarze w XIV wieku. Obrady toczyły się w Domu Parafialnym lubańskiej Parafii Ewangelickiej. Było to już trzecie spotkanie robocze tego gremium w Lubaniu. Polskim przedstawicielem i zarazem delegatem do tego wydziału synodalnego jest proboszcz lubańskiej Parafii Ewangelickiej.