Archiwum miesiąca: październik 2016

Renowacja nawy ołtarzowej w roku 2016 zakończona

W roku 2016 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu kontynuowała prace remontowe swojego kościoła parafialnego Marii Panny w Lubaniu. Przyznane Parafii dotacje władz państwowych oraz samorządu województwa dolnośląskiego oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych umożliwiły dalsze remontowanie najstarszego lubańskiego kościoła. Po wielu dziesięcioleciach wykonywania prostych prac zabezpieczających mających na celu tylko utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym od kilku lat możliwa jest całościowa renowacja.Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozwoliły na wykonanie etapu prac zaplanowanych w obrębie nawy ołtarzowej. Ich efektem jest odkrycie starej polichromii z dobrze zachowanymi fragmentami średniowiecznej kolorystyki oraz napisów. Udało się odkryć dwa dość dobrze zachowane krzyże pochodzące najprawdopodobniej z XV wieku z okresu odbudowy kościoła po jego pożarze. Prace konserwatorskie prowadzone pod okiem prof. Edwarda Kossakowskiego z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki trwały głównie w okresie letnim i pozwoliły na odkrycie detali architektonicznych, które będą sukcesywnie podlegały dalszej renowacji. Wykonane prace były możliwe również dzięki wsparciu ze strony Fundacji Johanna Hermanna, Fundacji Kościelnej Ewangelickiego Śląska, Bratniej Pomocy im. Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa, Wspólnocie Ewangelickich Ślązaków oraz Parafian, którzy również składali ofiary na ten cel. Nad całością czuwał Zespół Inżynierów Ałykow z Lubania. Swoją szczególną wdzięczność Rada Parafialna lubańskiej Parafii Ewangelickiej wyraża wszystkim ofiarodawcom i wykonawcom tegorocznego etapu prac remontowych w lubańskim kościele ewangelickim.

ks. Cezary Królewicz