Archiwum miesiąca: luty 2018

Zmarł śp. ks. Alfred Neumann

W wieku 81 lat zmarł emerytowany proboszcz parafii w Jeleniej Górze – Cieplicach, która obejmowała również Lubań, Zgorzelec i Bogatynię.

W Zamarskach na Śląsku Cieszyńskim pochowany został śp. ks. Alfred Neumann. Uroczystościom pożegnalnym przewodniczył zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec.

W czwartek, 22 lutego 2018 roku w Zamarskach na Śląsku Cieszyńskim, odbył się pogrzeb śp. księdza Alfreda Neumanna, emerytowanego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach, który zmarł 16 lutego 2018 r. w wieku 81 lat.

W nabożeństwie żałobnym uczestniczyli wraz z rodziną zmarłego parafianie oraz duchowni z diecezji cieszyńskiej, katowickiej, mazurskiej, warszawskiej i wrocławskiej.

Kazanie w oparciu na słowa z II Kor. 5, 1 „Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny” wygłosił bp Jerzy Samiec.

W czasie nabożeństwa – bp Ryszard Bogusz, emerytowany zwierzchnik diecezji wrocławskiej, przekazał słowa podziękowania za wieloletnią posługę duszpasterską zmarłego na Dolnym Śląsku.

Ks. Alfred Neumann, syn Reinholda i Zofii z domu Reszke, urodził się dnia 3 czerwca 1936 r. w Kaliszu. Konfirmowany był w roku 1950. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu rozpoczął w roku 1954 studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył z tytułem magistra teologii w roku 1958.

Po zdaniu I egzaminu kościelnego został ordynowany na duchownego w Kaliszu przez ks. biskupa Andrzeja Wantułę w asyście księży: seniora dr. Woldemara Gastparego i konseniora Jerzego Sachsa, miejscowego proboszcza.

Konsystorz mianował go wikariuszem parafii w Poznaniu, gdzie pracował do roku 1961. W dniu 14 sierpnia 1960 r. zawarł związek małżeński z Anną z domu Ożana.
 
W roku 1961 został mianowany przez Konsystorz administratorem parafii Jelenia Góra – Cieplice, gdzie był proboszczem aż do przejścia w stan spoczynku czyli do roku 1998.
 
W okresie pracy duszpasterskiej ks. Alfred Neumann zajmował się także astronomią, którą wykładał w Liceum Ogólnokształcącym, pełnił też ważne funkcje zarówno we władzach polskich jak i międzynarodowych instytucji astronomicznych. W dniu 17 października 1979 r. zostal odznaczony srebrnym krzyżem zasługi za osiągnięcia w dziedzinie astronomii.
 
Przechodząc na emeryturę zamieszkał wraz z żoną (zmarła 25 kwietnia 2010 r.) w Zamarskach koło Cieszyna. W ostatnich latach mieszkał w Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie.

Pozostawił dwóch synów – ks. Jana – proboszcza w Rynie oraz Romualda wraz z rodzinami.

za: www.bik.luteranie.pl

 

Podaruj 1% podatku Diakonii Lubań

1% dla DIAKONII LUBAŃ mały procent

– wielka pomoc – razem wspierajmy potrzebujących.

Wesprzyj Diakonię Lubań wypełniając formularz PIT za rok 2017. Aby przekazać 1% podatku za rok 2017, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku oraz w rubryce cel szczegółowy wpisać: DIAKONIA LUBAŃ. Więcej szczegółów poniżej

Dla osób, które rozlicza ZUS istnieje możliwość przekazania 1% dla DIAKONII LUBAŃ poprzez wypełnienie druku PIT OP dostępnego w każdym urzędzie skarbowym i złożenie go w swoim urzędzie skarbowym. Formularz PIT OP do pobrania >>>

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesiemy także pomoc ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych.

Mottem biblijnym naszych działań są słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Od 2006 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego i możemy pozyskiwać 1% podatku dochodowego od płatników.

Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Dzięki funduszom uzyskanym z 1% za rok podatkowy 2016 w minionym roku pomogliśmy wielu osobom i instytucjom diakonijnym w Polsce. Dzięki tym środkom mogliśmy:

 • dofinansować wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży z ubogich rodzin;
 • zakupić podręczniki i wyprawki szkolne;
 • dofinansować dojazdy szkolne;
 • przygotować paczki świąteczne i żywnościowe dla dzieci i seniorów;
 • zakupić lekarstwa i opał dla uboższych osób;
 • pomóc osobom z niepełnosprawnością;
 • dofinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego;
 • wesprzeć domy opieki, stacje diakonijne i świetlice socjoterapeutyczne;
 • pomóc rodzinom w trudnych sytuacjach losowych;
 • dofinansować zajęcia w instytucjach diakonijnych.

 

W 2018 r. nadal chcemy wspierać osoby w trudnej sytuacji socjalnej m.in. poprzez:

 • działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
 • programy dla osób starszych i z niepełnosprawnością;
 • projekt „Okna” – pomoc dzieciom i młodzieży poprzez zakup niezbędnych dla uczniów materiałów edukacyjnych, odzieży szkolnej, biletów okresowych umożliwiających dojazdy do szkoły;
 • zakup leków i rehabilitację osób chorych;
 • warsztaty dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • projekty, które łączą pokolenia;
 • pomoc dzieciom autystycznym;
 • wsparcie dzieci ulicy.
 

Diakonia
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

KRS 0000260697

 

Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania Diakonii?

Aby przekazać 1% podatku za rok 2017, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

  PIT-28 w części M, w poz. 134 nr KRS, w poz. 135 wyliczoną kwotę 1% podatku

 • PIT-36 w części R, w poz. 329 nr KRS, w poz. 330 wyliczoną kwotę 1% podatku
 • PIT-36L w części O, w poz. 97 nr KRS, w poz. 98 wyliczoną kwotę 1% podatku
 • PIT-37 w części J, w poz. 137 nr KRS, w poz. 138 wyliczoną kwotę 1% podatku
 • PIT-38 w części H, w poz. 57 nr KRS, w poz. 58 wyliczoną kwotę 1% podatku
 • PIT-39 w części H, w poz. 51 nr KRS, w poz. 52 wyliczoną kwotę 1% podatku

Każde zeznanie podatkowe zawiera dodatkową rubrykę „Informacje uzupełniające”, w której można podać szczegółowy cel przekazanej kwoty oraz dane kontaktowe podatnika. Wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe.

Wpisaną przez Państwa kwotę 1% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii.

 

Do pobrania (pliki pdf):

§                    ulotka 1% podatku dla Diakonii

§                    plakat 1% podatku dla Diakonii

§                    Kim jesteśmy

§                    Historia

§                    Jak działamy

§                    Struktura

§                    Nagroda Diakonii „Miłosierny Samarytanin”

§                    Sprawozdania OPP

§                    Podaruj 1% podatku Diakonii