Zmarł śp. ks. Alfred Neumann

Podziel się tymi informacjami

W wieku 81 lat zmarł emerytowany proboszcz parafii w Jeleniej Górze – Cieplicach, która obejmowała również Lubań, Zgorzelec i Bogatynię.

W Zamarskach na Śląsku Cieszyńskim pochowany został śp. ks. Alfred Neumann. Uroczystościom pożegnalnym przewodniczył zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec.

W czwartek, 22 lutego 2018 roku w Zamarskach na Śląsku Cieszyńskim, odbył się pogrzeb śp. księdza Alfreda Neumanna, emerytowanego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach, który zmarł 16 lutego 2018 r. w wieku 81 lat.

W nabożeństwie żałobnym uczestniczyli wraz z rodziną zmarłego parafianie oraz duchowni z diecezji cieszyńskiej, katowickiej, mazurskiej, warszawskiej i wrocławskiej.

Kazanie w oparciu na słowa z II Kor. 5, 1 „Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny” wygłosił bp Jerzy Samiec.

W czasie nabożeństwa – bp Ryszard Bogusz, emerytowany zwierzchnik diecezji wrocławskiej, przekazał słowa podziękowania za wieloletnią posługę duszpasterską zmarłego na Dolnym Śląsku.

Ks. Alfred Neumann, syn Reinholda i Zofii z domu Reszke, urodził się dnia 3 czerwca 1936 r. w Kaliszu. Konfirmowany był w roku 1950. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu rozpoczął w roku 1954 studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył z tytułem magistra teologii w roku 1958.

Po zdaniu I egzaminu kościelnego został ordynowany na duchownego w Kaliszu przez ks. biskupa Andrzeja Wantułę w asyście księży: seniora dr. Woldemara Gastparego i konseniora Jerzego Sachsa, miejscowego proboszcza.

Konsystorz mianował go wikariuszem parafii w Poznaniu, gdzie pracował do roku 1961. W dniu 14 sierpnia 1960 r. zawarł związek małżeński z Anną z domu Ożana.
 
W roku 1961 został mianowany przez Konsystorz administratorem parafii Jelenia Góra – Cieplice, gdzie był proboszczem aż do przejścia w stan spoczynku czyli do roku 1998.
 
W okresie pracy duszpasterskiej ks. Alfred Neumann zajmował się także astronomią, którą wykładał w Liceum Ogólnokształcącym, pełnił też ważne funkcje zarówno we władzach polskich jak i międzynarodowych instytucji astronomicznych. W dniu 17 października 1979 r. zostal odznaczony srebrnym krzyżem zasługi za osiągnięcia w dziedzinie astronomii.
 
Przechodząc na emeryturę zamieszkał wraz z żoną (zmarła 25 kwietnia 2010 r.) w Zamarskach koło Cieszyna. W ostatnich latach mieszkał w Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie.

Pozostawił dwóch synów – ks. Jana – proboszcza w Rynie oraz Romualda wraz z rodzinami.

za: www.bik.luteranie.pl

 


Podziel się tymi informacjami