XI Jarmark Europejski w Kopaczowie

Podziel się tymi informacjami

Kopaczów miejscem modlitwy ekumenicznej Trójstyku polsko-czesko-niemieckiego.

Przy pomniku w Kopaczowie: (od lewej) dr Dietmar Brendel, ks. Cezary Królewicz, burmistrz Zittau Arnd Voigt, burmistrz Hradka nad Nisou Martin Puta, ks. Zbigniew Korab, ks. Christoph Stempel

6 października 2012 roku we wsi Kopaczów położonej tuż przy granicy z Czechami i Niemcami odbyło się po raz 11 spotkanie nazywane Jarmarkiem Europejskim lub Odpustem Europejskim.

Leżąca na południu gminy Bogatynia wieś Kopaczów powstała prawdopodobnie u schyłku XIII wieku. W praskich dokumentach kościelnych odnotowano w 1277 roku nazwę „ulrici villa”, która później otrzymała postać Ullersdorf. W 1527 roku mieszkańcy Kopaczowa pod wpływem rozprzestrzeniającej się w Europie Reformacji przyjęli postulowaną przez ks. Marcina Lutra reformę Kościoła powszechnego stając się ewangelikami-luteranami. Po II wojnie światowej wsi nadano nazwę Kopaczów w żaden sposób nie odnoszącą się jednak do nazwy historycznej. W powojennej historii wsi szczególnym wydarzeniem były obchody 715 lecia jej istnienia, które miały miejsce 5 października 2002 roku. Wówczas odbyło się nabożeństwo ekumeniczne zainicjowane przez dra Dietmara Brendla urodzonego i ochrzczonego w kościele ewangelickim w Oldrzychowie czyli leżącej dziś po czeskiej stronie tej podzielonej granicą wsi.

W nabożeństwie wzięli wówczas udział dawni jej mieszkańcy – Niemcy wysiedleni w 1945 roku. Odtąd obchody te stały się już tradycją i odbywają się cyklicznie co roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca października gromadząc Polaków, Czechów i Niemców.

Tegoroczne obchody w Kopaczowie rozpoczął przemarsz władz samorządowych, duchownych i mieszkańców od nowo wybudowanego mostku na potoku Lubota oddzielającego polską od czeskiej części wsi pod pomnik przed kościołem. Na czele znalazły się dzieci z Międzynarodowego Parlamentu Dziecięco-Młodzieżowego NYSA. Przy pomniku do zgromadzonych przemawiali burmistrzowie Bogatyni, czeskiego Hradka nad Nisou (Nysą) i niemieckiego Zittau. Obecni byli również duchowni z kościoła luterańskiego z Polski i Niemiec, Kościoła Husyckiego z Czech oraz rzymskokatolickiego z Polski i Czech. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował ks. Cezary Królewicz ? duszpasterz bogatyńskich ewangelików. Po wystąpieniach przy pomniku burmistrzowie złożyli kwiaty pod pomnikiem oraz zasadzili drzewo. Potem odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Modlitwy zmawiano we wszystkich trzech językach dziękując Bogu za możliwość spotkania. Burmistrzowie symbolicznie pokroili chleb, który został następnie rozdany przez nich wraz z duchownymi uczestnikom modlitwy. Dzielenie się chlebem miało być znakiem zgody i pojednania. Po nabożeństwie był czas na rozmowy przy posiłku na wolnym powietrzu.

Po nabożeństwie ekumenicznym w Kopaczowie 6.10.2012 przed kościołem (od lewej): ks. Cezary Królewicz, dr Dietmar Brendel z żoną i ks. Christoph Stempel z Zittau

Spotkaniu towarzyszyła dobra atmosfera, która jest wynikiem wieloletniej dobrej współpracy polsko-czesko-niemieckiego, bardzo atrakcyjnego turystycznie, Trójstyku.

ks. Cezary Królewicz

[nggallery id=31]


Podziel się tymi informacjami