Goście z Parafii Diecezji Katowickiej w Lubaniu

Podziel się tymi informacjami

W 14. niedzielę po Trójcy Świętej, 10. września 2023 roku gośćmi naszej Parafii byli ewangelicy z Parafii w Katowicach Szopienicach, Mysłowicach, Hołdunowie i Sosnowcu. Wzięli udział w niedzielnym nabożeństwie w kościele w Lubaniu. Przybyli ze swoim duszpasterzem ks. Adamem Maliną pełniącym funkcję prezesa Synodu naszego Kościoła.

Po nabożeństwie historię kościoła parafialnego Marii Panny w Lubaniu, losy ewangelików po II wojnie światowej skupionych wokół niego jak również obraz życia parafialnego od czasu ponownego usamodzielnienia się lubańskiej Parafii Ewangelickiej przedstawił jej duszpasterz ks. Cezary Królewicz.


Podziel się tymi informacjami