Kolejny etap prac konserwatorskich zakończony

Podziel się tymi informacjami

Dobiegł końca kolejny etap prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła ewangelickiego Marii Panny w Lubaniu. Dzięki olbrzymiej pieczołowitości wykonywanych prac pod kierunkiem prof. Edwarda Kossakowskiego z Krakowa oraz wsparciu finansowemu różnych instytucji  renowacji poddane zostały kolejne elementy nawy ołtarzowej poprzez odkrycie i zabezpieczenie kolejnych piętnastowiecznych krzyży konsekracyjnych oraz dawnego „sakramentarium” czyli miejsca przechowywania naczyń liturgicznych. Zabiegom wzmacniającym poddano również sklepienia. Konserwacja ścian partii absydy prezbiterium polegała na usunięciu zdegradowanych warstw tynków, w trakcie którego odsłonięto pierwotne tynki średniowieczne z dekoracją malarską w formie tzw. „zacheuszków”. Odspojenia tynków podklejono, powierzchnię zaimpregnowano (z wyłączeniem pobiał oraz warstwy malarskiej), natomiast ubytki uzupełniono zaprawą. Średniowieczną dekorację malarską doczyszczono, uzupełniono ubytki pobiał oraz wykonano retusze malarskie metodą graficzną – kreską. Powierzchnie uzupełnień historycznych tynków scalono kolorystycznie z oryginałem. W absydzie na ścianach ujawniono trzy gotyckie krzyże konsekracyjne (zacheuszki), ujęte w kształt koła i malowane czerwoną farbą. Pochodzą one z pierwszej – średniowiecznej fazy kościoła. Najpewniej cykl ma swoją kontynuację na pozostałych ścianach prezbiterium. Dekorację średniowieczną postanowiono poddać konserwacji i wyeksponować na ścianach absydy. Tegoroczne prace koncentrowały się również na dalszym koniecznym wzmacnianiu sklepień, które po wykonaniu remontu dachu w roku 2013 wymagają wzmocnień. Sukcesywnie wykonywane są te wzmocnienia na miarę otrzymywanych środków. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Lubania, innych ofiarodawców z kraju  i zza granicy oraz ofiar Parafian z każdym rokiem udaje się wykonać kolejny etap renowacji. Podsumowaniem prac było ich odebranie 9. października 2018 roku przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w obecności osób zaangażowanych w to dzieło.

Rada Parafialna jest wdzięczna za wsparcie prac konserwatorskich w kościele parafialnym Parafii Ewangelickiej w Lubaniu wszystkich ofiarodawcom bez względu na wysokość i rodzaj wsparcia.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami