Konfirmacja i chrzest w Bogatyni

Podziel się tymi informacjami

13. września 2020 roku w kościele ewangelickim Zmartwychwstania Pańskiego w Bogatyni odbyła się konfirmacja oraz chrzest. Pierwotnie planowana w pierwszej połowie roku, z powodu pandemii, nie mogła się jednak odbyć. Latem podjęta została decyzja o nowym terminie konfirmacji, który tym razem mógł zostać dotrzymany. Był to powód do radości dla Jakuba, który nie mógł się już doczekać swojej konfirmacji. Radość konfirmacji połączona była z radością chrztu, który tego samego dnia odbył się w czasie nabożeństwa. Ochrzczony Sebastian, choć nie najmłodszy Parafianin, przyjęty został do społeczności Kościoła Powszechnego również po zmianie terminu z powodu pandemii. Uroczystości odbyły się z zachowaniem ograniczeń wynikających z pandemii. Rodziny nie kryły swojej radości, która po zmianach terminów obu uroczystości, stały się wreszcie możliwe.  W kazaniu ks. Królewicz odnosząc się do niedzielnego tekstu z Ewangelii Łukasza wskazał Rodzinom ochrzczonego jak i konfirmowanego postać Zacheusza. Był on przełożonym celników, który zapragnął zobaczyć Jezusa o którym wiele słyszał. Ks. Królewicz powiedział:

Dziś kiedy poprzez Chrzest Święty przyjęliśmy Sebastiana do społeczności Kościoła, do grona uczniów Pańskich, a jednocześnie poprzez konfirmację czyli potwierdzenie swojego Chrztu Świętego Jakub przyrzekał wierność swojemu Kościołowi, chciejmy i my jak Zacheusz na nowo spojrzeć na naszego Pana i Zbawiciela na Jezusa Chrystusa. Niezależnie bowiem od naszego stanu posiadania i opinii innych ludzi o nas, my tak jak Zacheusz, potrzebujemy Chrystusa.

My współcześni chrześcijanie potrzebujemy na Niego spoglądać, bo potrzebujemy Jego obecności w naszym życiu bardziej niż czegokolwiek innego. Zrozumiał to Zacheusz, który nie bacząc na nic, wspiął się na drzewo, aby móc zobaczyć Tego, którego nie znał osobiście, ale bardzo chciał poznać, bo słyszał o Nim wiele dobrego. Pragnienie Zacheusza, aby spotkać Jezusa było bardzo wielkie, a kiedy go ujrzał, był jeszcze bardziej poruszony tym, że Jezus wypowiedział jego imię. A do tego jeszcze zapowiedział Zacheuszowi, że się do niego wybiera, do jego domu.

Następnie postawił pytania zgromadzonym:

Czy i Ty pragniesz dzisiaj spojrzeć na nowo na swojego Pana?

Czy Ty i dom twój jesteście gotowi na przyjęcie tak zacnego Gościa?

Czy zrobiłaś i zrobiłeś już w swoim sercu porządek, aby godnie przyjąć Tego, który zna Cię po imieniu od dnia Twojego Chrztu Świętego i wie, że przyrzekałaś i przyrzekałeś swoją wierność Jemu i Jego Kościołowi od dnia Twojej konfirmacji?

Czy jest w Tobie dzisiaj pragnienie, jakie odczuwał w swoim sercu Zacheusz?

Niech dzisiejszy dzień świąteczny będzie do tego dobrą okazją !

Niech ten dzień stanie się dla Ciebie błogosławieństwem w odkrywaniu swojej własnej potrzeby bycia blisko Pana Jezusa Chrystusa.

Nabożeństwo zakończyło się życzeniami i wspólną pieśnią.

Tekst: Magdalena Królewicz

Zdjęcia: Małgorzata Bednarz


Podziel się tymi informacjami