List Biskupa Kościoła

Podziel się tymi informacjami

Dodatkowe obostrzenia w kościołach w powiatach oznaczonych kolorem czerwonym i żółtym.

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

wszyscy z nas zapewne na bieżąco śledzą decyzje Rządu związane z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 w Polsce. Tym nie mniej również tą drogą pragnę poinformować Was o wprowadzeniu przez Rząd dodatkowych obostrzeń, które obowiązywać będą od soboty, 8 sierpnia 2020 r. w powiatach oznaczonych kolorem czerwonym i żółtym.

WYDARZENIA KOŚCIELNE

W powiatach oznaczonych kolorem czerwonym przywrócony został limit osób mogących brać udział w wydarzeniach kościelnych (nabożeństwa, pogrzeby i śluby). Według konsultowanego projektu rozporządzenia limit ten wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, tj. wszystkich miejsc siedzących, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Kolorem czerwonym objęte zostały następujące powiaty: ostrzeszowski, nowosądecki, Nowy Sącz, wieluński, pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik i wodzisławski.

W powiatach objętych kolorem zielonym i żółtym wydarzenia kościelne odbywać się mogą na dotychczasowych zasadach.

INNE

Odpowiednie ograniczenia liczbowe dotyczą również uroczystości rodzinnych oraz inny spotkań niezależnie od ich rodzaju. Wynoszą one odpowiednio:

•    kolor czerwony: 50 osób

•    kolor żółty: 100 osób

•    kolor zielony: 150 osób

Biorąc  pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji, proszę wszystkie Rady Parafialne o uwzględnienie obecnej sytuacji epidemicznej oraz dodatkowych obostrzeń obowiązujących we wskazanych powiatach przy planowaniu wydarzeń kościelnych.

Proszę również o bieżące monitorowanie sytuacji ponieważ lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia będzie poddawana przez Rząd bieżącej analizie i modyfikowana dwa razy w tygodniu.

Proszę Was też o szczególną opiekę nad osobami znajdującymi się w grupie zwiększonego ryzyka.

Niech Bóg będzie z Wami!

bp Jerzy Samiec

ŹRÓDŁA:

Mapa:

https://twitter.com/jciesz/status/1291270133114114048/photo/1

Tekst rozporządzenia:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1356

Zestawienie regionalnych obostrzeń:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen

Dodatkowe informacje Rządu:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-bezpieczenstwa-dla-19-powiatow


Podziel się tymi informacjami