List pasterski Biskupa Kościoła i decyzja Konsystorza

Podziel się tymi informacjami

Konsystorz Kościoła podjął decyzję o wystosowaniu apelu zachęcającego parafie do organizacji zbiórki datków na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.    

Ta zbiórka niech będzie wyrazem szacunku dla zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, a jednocześnie gestem solidarność z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz sprzeciwem wobec przemocy i agresji obecnej w debacie publicznej. 

Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec skierował do wiernych List Pasterski:

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!  

W naszych kościołach rozbrzmiewają dziś słowa zapisane w Liście do Rzymian:

„Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie,  wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali.” (Rz 12,9-12)

Trudno o bardziej wyraźny Boży znak skierowany do Jego ludu. Jako społeczeństwo jesteśmy podzieleni, a nienawiść zbiera żniwo nie tylko na internetowych forach, ale i w życiu codziennym. Potrzebujemy łaski, miłosierdzia, otwarcia, szacunku i odpowiedzialności.   

W minionym tygodniu podczas spotkania noworocznego zorganizowanego przez Polską Radę Ekumeniczną podpisano wspólne wezwanie do przeciwdziałania nienawiści. Stanowi ono odpowiedź chrześcijan różnych wyznań na tragiczną śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został zamordowany podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli święta dobroczynności i otwartości.

W apelu czytamy: „Jako Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej chcemy jednoznacznie wystąpić przeciwko wszelkim przejawom nienawiści, w tym mowie nienawiści obecnej w debacie publicznej. Nienawiść oddala nas od siebie, sprawia, że pielęgnujemy uprzedzenia i zamiast budować silne i solidarne społeczeństwo, zgadzamy się na utrwalanie podziałów.”  

Prośmy Boga o przemianę serc, aby te słowa nie pozostały tylko zwykłą deklaracją zapisaną na papierze, ale stały się nieustannym wezwaniem do działania i reformowania siebie, bo każda wielka przemiana zaczyna się od pojedynczej, małej przemiany konkretnego człowieka. Jedno serce pełne autentycznej miłości i błogosławieństwa dla innych może dokonać cudu i ma moc twórczą, dzięki której świat na nowo zaczyna rozumieć znaczenie takich pojęć, jak wiara, nadzieja i właśnie miłość.

Wierzę, że możemy być inspiratorami dobra i świadectwem miłości wszędzie tam, gdzie Bóg nas posyła.

Proszę Was o to, abyście w swoich środowiskach dzielili się darami wiary, nadziei i miłości. Abyście zawsze, pomimo trudności, może nawet pewnych form prześladowania, starali się zło dobrem zwyciężać. Nie zniechęcajcie się, gdy usłyszycie, że to niemodne, bezsensowne, czy głupie. Bądźcie wytrwali, wierni, szczęśliwi i radośni niosąc drugiemu człowiekowi bezinteresowną miłość.   

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce zachęca parafie do zorganizowania zbiórki ofiar na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, stosownie do lokalnych możliwości, jako wyraz szacunku dla zmarłego Prezydenta Pawła Adamowicza, a jednocześnie gest solidarność z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz sprzeciw wobec agresji obecnej w debacie publicznej.

Pragnę również poinformować Was, ze Radcy Konsystorza postanowili przekazać 10.000 zł z funduszy Kościoła na rzecz WOŚP.

„Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego” – radzi Apostoł Paweł. To prosta, a jednocześnie niezwykle trudna do zrealizowania rada.

Niech Bóg dodaje Wam mądrości w codziennym, żmudnym odróżnianiu dobra od zła.   

Wasz w Chrystusie,
Biskup Jerzy Samiec


Podziel się tymi informacjami