Nowi członkowie Parafii

Podziel się tymi informacjami

W IV niedzielę w Adwencie 19.12.2010r. w czasie niedzielnego nabożeństwa w Lubaniu do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w Parafii Lubań wstąpiło kilka osób. Nabożeństwo rozpoczęło się od preludium organowego w wykonaniu Magdaleny Królewicz, a następnie na ołtarzu zapłonęło na świecy Diakonii Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Betlejemskie Światło Pokoju przyniesione do Parafii przez jedną z Parafianek. Ślubowanie nowych członków Parafii przyjął ks. proboszcz Cezary Królewicz w obecności świadków i członków rady parafialnej. Przyjęci do Kościoła otrzymali na pamiątkę książkę poświęconą ks. Marcinowi Lutrowi w związku z obchodami Dekady Reformacji. Wśród nowych członków Parafii znaleźli się również tegoroczni powodzianie. W kazaniu ks. Królewicz podkreślał szczególne zadanie jakie Pan Kościoła stawia swoim uczniom, aby dawali dobre świadectwo wobec otaczającego świata. Nawiązując do niedzielnego tekstu kazalnego powiedział, abyśmy zawsze byli gotowi na wszystko to, co jest zapowiedziane przez Boga i czego Pana Bóg od nas oczekuje i wymaga. Tak wypełnimy oczekiwanie adwentowe i nigdy niczym nie będziemy zaskoczeni. Wybranie Marii, niewiasty, aby przez nią przyszedł Zbawiciel na świat uczy i przypomina o przeznaczeniu człowieka, o potrzebie posłuszeństwa  i pokory. Po nabożeństwie rada parafialna oraz nowi członkowie Parafii udali się na wspólny obiad. Była to dobra okazja do bliższego poznania się tych, którzy na co dzień żyją w znacznym oddaleniu od siebie i nie zawsze mają ze sobą kontakt. Składano sobie także życzenia świąteczno-noworoczne i planowano rok 2011 w życiu Parafii.


Podziel się tymi informacjami