Rada diecezjalna w Bolesławcu

Podziel się tymi informacjami

27. marca 2019 roku w Bolesławcu – filiale Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu – odbyło się spotkanie rady diecezjalnej z radą parafialną lubańskiej Parafii. W całości było ono poświęcone obecnej sytuacji tego filiału oraz możliwościach jego rozwoju w przyszłości. Oba gremia w dyskusji wypracowały wnioski dotyczące możliwości zakończenia procesu rewindykacji w  mieście Bolesławiec. Skutkiem tego będzie dalsza praca rady parafialnej nad tym zagadnieniem. Spotkanie odbyło się w obecnej kaplicy filiału Bolesławiec przy ul. Komuny Paryskiej.

Barbara Stępień


Podziel się tymi informacjami