Rocznica wyzwolenia Stalagu VIII A – relacja

Podziel się tymi informacjami

8 maja br. Fundacja Pamięć Edukacja Kultura wspólnie z saksońskim stowarzyszeniem Meetingpoint Memory Messiaen po raz kolejny zorganizowała i przeprowadziła uroczystości związane z zakończeniem II wojny światowej i wyzwoleniem obozu jenieckiego Stalag VIII A Görlitz. 

W tym roku na uroczystość przybyli liczni goście, wśród których była Minister Kultury i Turystyki Landu Saksonia Barbara Klepsch. Towarzyszył jej Sven Hacker, pracownik Ministerstwa Kultury i Turystyki.
Również samorządy Europa Miasta Zgorzelec-Görlitz były licznie reprezentowane. Wśród gości byli m.in. nadburmistrz Görlitz Octavian Ursu, burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz, starosta zgorzelecki Artur Bieliński i przedstawiciel Starostwa z Görlitz Thomas Rublack.
Obecni byli: członek Rady Fundacji dr Marek Wolanin oraz członkowie zarządu Meetingpoint Memory Messiaen w osobach Ursuli Roch, Ekkeharda Schulze i Marcina Śliwińskiego.
Zgodnie z tradycją uroczystość zaszczycili przedstawiciele polskiego i niemieckiego duchowieństwa: ks. Jan Kułyna dziekan Dekanatu Zgorzelca, ks. Franciszek Elsner, ks. Marek Bonifatiuk, ks. dr Cezary Królewicz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. Gościem specjalnym była Lauren Leiderman.
W uroczystości wzięła udział młodzież z Zespołu Szkol Licealnych i Zawodowych w Zgorzelcu, nauczyciele, działacze społeczni, przedstawiciele instytucji kultury oraz zaangażowani obywatele obydwu miast.
Uroczystość prowadziła prezes Fundacji Kinga Hartmann-Wóycicka z towarzyszącą jej Alexandrą Grochowski, dyrektorką biura Meetingpoint Memory Messiaen e.V. .
Po wystąpieniach Kingi Hartmann-Wóycickiej i Alexandry Grochowski, otwierających część oficjalną uroczystości, przemówienie wygłosił burmistrz Zgorzelca Burmistrz Zgorzelca – Rafał Gronicz. Wszystkie trzy wystąpienia miały wspólną wymowę, a mianowicie ostrzeżenie przed obecną sytuacją w Europie związaną z rosnącym populizmem, a także brutalną napaścią Rosji na Ukrainę. Wszyscy ci mówcy podkreślali wagę i znaczenie pamięci o tragedii jeńców Stalagu VIII A, a także wyzwania związane z pracą edukacyjną z młodym pokoleniem polsko-niemieckiego pogranicza.
Głos zabrał również nadburmistrz Görlitz Octavian Ursu, jak i starosta zgorzelecki Artur Bieliński. Również ci mówcy podkreślili wagę pamięci o tragedii wojennej związanej z tym miejscem i znaczenie pracy nad kształtowaniem postaw obywatelskich.
Jak co roku szczególnym elementem uroczystości była modlitwa ekumeniczna za zmarłych, którą odmówili duchowni. Jej pięknym obramowaniem było odśpiewanie kadyszu przez Lauren Leiderman. Był to moment niezwykle wzruszający i pogłębiający wymowę słów, które padły podczas tej uroczystości.
Akcentem zamykającym uroczystość było złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym jeńców Stalagu VIII A Görlitz. Na zakończenie uroczystości młodzież szkolna wyprowadziła swój sztandar, a obecni mogli przy herbacie i kawie prowadzić kuluarowe rozmowy, zawierać nowe znajomości i wymieniać się poglądami dotyczącymi pracy w tym miejscu.
Ten uroczysty i ważny dzień w Miejscu Pamięci Stalag VIII A zakończył się koncertem w Europejskim Centrum Pamięć Edukacja Kultura pt. „Góry w drodze na księżyc” w wykonaniu Duetu Duo Kermani-Gentili . Koncert miał charakter muzyczno-literacki. Wybrzmiały w nim m.in. miniatury Krzysztofa Pendereckiego, sonata Fryderyka Chopina, utwór Grażyny Bacewicz, teksty Czesława Miłosza, Haliny Poświatowskiej, Wisławy Szymborskiej, Cypriana Norwida, a także Marii Dąbrowskiej i Juliana Tuwima.

Podziel się tymi informacjami