Rok 2024 jest Rokiem Nadziei

Podziel się tymi informacjami

Podczas 11. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła podjęto uchwałę, że tematyka w latach 2022-2024 będzie nawiązywać do hasła Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w 2023 roku w Krakowie.

Dlatego rok 2024 będzie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce ROKIEM NADZIEI. Myśl przewodnia Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, która brzmiała „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”, jest bezpośrednim nawiązaniem do słów ap. Pawła z Listu do Efezjan 4,4: „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziej, która należy do waszego powołania”. Wyraża przesłanie o nadziei, solidarności i współdziałaniu, a przede wszystkim zwraca uwagę na działanie Ducha Świętego w Kościele, co wynika z toczącego się procesu ponownego odczytania tożsamości luterańskiej, również w kontekście ekumenicznym.


Podziel się tymi informacjami