W Lubaniu wybrano nową radę parafialną

Podziel się tymi informacjami

3. czerwca 2018 roku w Lubaniu po nabożeństwie odbyło się Zgromadzenie Parafialne, którego głównym zadaniem było dokonanie wyboru nowej rady parafialnej oraz komisji rewizyjnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. W związku z upływem kadencji obecnej rady ks. Cezary Królewicz podziękował dotychczasowej radzie za jej wieloletnią pracę, której owocem jest dalszy duchowy, liczebny i materialny wzrost Parafii. Nowa rada parafialna oraz komisja rewizyjna rozpoczną swoją pracę po zatwierdzeniu wyborów oraz po wprowadzeniu przez biskupa diecezji w urzędowanie. Do tego czasu nadal pracuje stara rada i komisja.

Po dokonaniu wyborów nowych członków rady oraz komisji rewizyjnej Zgromadzenie Parafialne zamknięto, a następnie przed Domem Parafialnym wszyscy spotkali się, aby świętować kolejny rok samodzielności lubańskiej Parafii w ramach Święta Parafialnego.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami