Konferencja Pastoralna Kościoła Ewangelickiego Badenii w Lubaniu

Podziel się tymi informacjami

Z inicjatywy Konferencji Pastoralnej Kościoła Ewangelickiego Badenii 18. kwietnia br. w Lubaniu przebywała grupa 21. księży. Miejscem spotkania była parafia ewangelicka w Lubaniu. Wizyta pozwoliła na wymianę doświadczeń w zakresie pracy duszpasterskiej na terenie przygranicznym trzech państw tj. Polski, Niemiec i Czech, które porównywano z doświadczeniami Kościoła Badenii, gdzie stykają się granice Francji, Szwajcarii oraz Niemiec.
Goście lubańskiej parafii zapoznali się z historią powstania i obecnym jej rozwojem. W spotkaniu uczestniczył również Konrad Rowiński burmistrz miasta Lubania, który na zaproszenie ks. Cezarego Królewicza przekazał najważniejsze informacje z życia miasta. Goście otrzymali od burmistrza upominki w postaci dwujęzycznych wydawnictw poświęconych historii i współczesności Lubania. W dyskusji z burmistrzem stawiano wiele pytań. Jedno z nich, które zadała Susanne Labsch ? radca kościelny, dotyczyło oczekiwań burmistrza wobec zamieszkałych w mieście chrześcijan bez względu na ich wyznanie. Swoje pytanie uzasadniła powołując się na Pismo Święte z księgi proroka Jeremiasza z 29 rozdziału, gdzie znajdujemy słowa – A starajcie się o pomyślność miasta… i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! Dodała jeszcze, że tym wskazaniem biblijnym kierują się w życiu społecznym ewangelicy. W odpowiedzi burmistrz podkreślił, że chciałby przede wszystkim dobrej współpracy ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro lokalnej społeczności. W tym kontekście proboszcz lubańskiej parafii poinformował o planowanych działaniach diakonijnych, które służyć będą w zamyśle całemu miastu. Przygotowania do takiej działalności trwają już od dłuższego czasu i wiele wskazuje na to, że wkrótce staną się możliwe. Wspólna modlitwa wieczorna w kościele ewangelickim w Lubaniu, prowadzona wg porządku modlitwy błogosławieństwa pielgrzymów z Görlitz, zakończyła wizytę duchownych ewangelickich w lubańskiej parafii.


Podziel się tymi informacjami