Archiwum miesiąca: wrzesień 2007

Ks. Martin Behm z Lubania – wersja angielska

Martin Behm (Behem) (Hymn-Writer)

Born: September 16, 1557 – Lauban, Silesia, Germany
Died: February 5, 1622 – Lauban, Silesia, Germany

Martin Behm was the son of Hans Behm (Böhme, Boehm, Behemb Behem, Boheim, Bohme, Bohemus, or Bohemius), town overseer of Lauban, Silesia, where Martin was born. During a protracted famine in 1574 a distant kinsman, Dr. Paul Fabricius, a royal physician at Vienna, took Behm there. For two years Behm acted as a private tutor. In 1576 he went to Strassburg, where he received much kindness from Johann Sturm, rector of the newly founded university. Following his father?s death in May, 1580, he returned home to Lauban according to the wish of his mother.

At Easter, 1581, Behm was appointed assistant instructor in the town school, and on September 2 of that year he was ordained diaconus of Holy Trinity Church. After his senior pastor had been advanced to Breslau, the town council kept the post nominally vacant for two years and then in June, 1586, appointed Behm chief pastor. In this office he served for 36 years and was highly esteemed as an able preacher and faithful shepherd of souls throughout a long period of distress i(famine, 1590, pestilence, 1616; war, 1619), and as a prolific author. He was seized with an illness after he had preached on the Tenth Sunday after Trinity 1621. After twenty-four weeks on the sick-bed he died, February 5, 1622.

Behm was a very prominent and prolific hymn writer. He produced upwards of 480 hymns. His hymns emphasize especially the sufferings of Christ, upon which he meditated throughout his life ?in order to impress them deeply upon his own heart and those of others.? The greater number of his hymns were published in his Centuria precationum rhythmicarum, in three parts, Wittenberg, 1606, 1608, and 1615. Of the first two parts new editions were printed already in 1611, and all three parts were published in one collection, Jena and Dresden, 1658. A special selection of 79 hymns was published in Halle, 1857. Four of Behm?s hymns have been translated into English.

Source: BCL Website [Dahle, Library of Christian Hymns; [Handbook to the Lutheran Hymnal]
Contributed by
Aryeh Oron (August 2003)

Related Images:

Ks. Martin Behm – kaznodzieja Bożego Słowa i wierny duszpasterz

Najmłodsza parafia ewangelicka w Polsce w Lubaniu obchodziła uroczyście jubileusz 450. urodzin ks. Martina Behma, proboszcza dawnej parafii ewangelickiej przy kościele św. Trójcy w Lubaniu. Tę piękną okrągłą rocznicę obchodzono 16. września 2007 roku tj. dokładnie w dniu urodzin tego niezwykłego duchownego. Znany w całym świecie twórca pieśni religijnej jest z pewnością obok Paula Gerhardta osobą zasługującym na większą uwagę, zwłaszcza w roku ewangelickiej pieśni i liturgii.

Ks. Martin Behm urodził się w Lubaniu jako syn zarządcy miejskich furmanek i pól w Lubaniu. Po ukończeniu szkoły wyprowadził się do Wiednia, gdzie przez dwa lata był nauczycielem domowym. W wieku 19 lat rozpoczął studia teologiczne w Heidelbergu i Straßburgu. Jednak już w roku 1580 wrócił do Lubania, kiedy zmarł jego ojciec. W wieku 23 lat przyjął posadę nauczyciela w lubańskiej szkole, ale już po roku został wyświęcony na diakona i w 1586 roku został proboszczem głównego lubańskiego kościoła św. Trójcy aż do końca swojego życia. Zmarł w Lubaniu 5.02.1622 roku w wieku 65 lat. Został pochowany przed ołtarzem kościoła, w którym przez prawie 40 lat był kaznodzieją Bożego Słowa i wiernym duszpasterzem.

Jego osobie wiele uwagi poświęcił ks. biskup senior Klaus Wollenweber, który w czasie niedzielnego nabożeństwa w Lubaniu wygłosił kazanie przygotowane specjalnie na tę okoliczność. Podstawą kazania stała się pieśń ks. Behma znajdująca się w Śpiewniku Ewangelickim pod nr 926. Powiedział m.in.: Godna podziwu jest pracowitość i pilność ks. Martina Behma jako kaznodziei i duszpasterza w głównej lubańskiej parafii św. Trójcy. Napisał on m.in. 23 kazania na temat: wojny, drożyzny i zarazy. Oprócz tego jest autorem 150. kazań o krwawym przedstawieniu gorzkiego cierpienia i umierania naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa, a więc kazań o tematyce pasyjnej. 450 kazań poświęcił psalmom. To wszystko opublikował obok innych pism tzw. budujących i pieśni religijnych. (…) Wobec tej ogromnej różnorodności jego twórczości możemy spoglądać na niego tylko z ogromnym szacunkiem i podziwem.

Odnosząc się do samej pieśni zauważył: Nawet jeżeli wiele słów i pojęć w tej pieśni dziś nie należy już do naszego codziennego języka, to przecież sens pozostaje ten sam. Jezus Chrystus stoi w centrum  naszej podróży, naszego życia; On jest naszą światłością, naszym schronieniem, naszym pocieszeniem, naszą ufnością. U niego chcemy czerpać siły aż do ostatniej chwili, ostatniego odcinka naszej ziemskiej podróży, aż będziemy w Jego bliskości, radośnie śpiewać z chórem jego aniołów i Jego samego widzieć twarzą w twarz.

Biskup Wollenweber zakończył swoje kazanie zachęta do spoglądania na nasze życie jako wędrówkę i podróż z perspektywy nadziei i zaufania pokładanej w Chrystusie. Wtedy, jak dodał: … ta pieśń ks. Martina Behma będzie dla nas dziś, po prawie 400 latach nie tylko bardzo kosztowną perłą poezji, lecz także sensownym pocieszeniem i zachęcającą Ewangelią.

Do licznie zgromadzonych w lubańskim kościele ewangelickim Marii Panny ks. biskup Klaus Wollenweber zwrócił się z zachętą, aby wspominając postać tego wielkiego kaznodziei i duszpasterza pamiętać przede wszystkim o naszym Panu i Mistrzu Jezusie Chrystusie, który był najważniejszą inspiracją całej jego działalności i twórczości.

Na nabożeństwo przybyli goście z parafii ewangelickiej w Schleife/Slepo wraz ze swoim duszpasterzem ks. Stefanem Huthem, z parafii w której dzięki bardzo dobrej współpracy partnerskiej od 3. czerwca 2007 roku prezentowana jest specjalna wystawa poświęcona ks. Behmowi. Tę wystawę można było zobaczyć również w Lubaniu. Liturgię nabożeństwa prowadził również ks. Reinhard Kramer z Berlina.

Oprawę muzyczną obok organów zapewnił chór Marcina Lutra z Görlitz, którego dyrygentem jest Erich Wilke. Po nabożeństwie w części popołudniowej uroczystości chór ten wzbogacił specjalny wykład poświęcony ks. Martinowi Behmowi. Wykład przedstawił Biskup regionalny Kościoła Ewangelickiego Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc dr Hans-Wilhelm Pietz.

Uroczystości jubileuszowe w Lubaniu potwierdziły jak wciąż żywe jest przywiązanie do pieśni autorstwa ks. Martina Behma kaznodziei Bożego Słowa i wiernego duszpasterza.

ks. Cezary Królewicz

Na portalu luteranie.pl

Relacja gazety ZIEMIA LUBAŃSKA

Kazanie bpa Klausa Wollenwebera  PL (doc)

Ks. Martin Behm z Lubania – wersja angielska

Kazanie bpa Klausa Wollenwebera DE (doc)

Related Images: