Diecezjalne Spotkanie Adwentowe 2019 we Wrocławiu

Podziel się tymi informacjami

7. grudnia 2019 roku we Wrocławiu w siedzibie Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra (ECDiE) odbyło się kolejne Diecezjalne Spotkanie Adwentowe. Wieloletnia tradycja spotkań ewangelików z terenu Diecezji Wrocławskiej w czasie Adwentu była pielęgnowana dzięki zaproszeniu biskupa Waldemara Pytla w siedzibie Diecezji.
Spotkanie wypełniła refleksja adwentowa na kanwie Pisma Świętego przygotowana przez bpa Pytla oraz śpiew pieśni adwentowych i kolęd ze specjalnie na tę okazję przygotowanych śpiewniczków.Ciepły poczęstunek przy wspólnym stole oraz rozmowy w przerwach pozwoliły dzięki gościnności gospodarzy Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji, jej dyrektora ks. Roberta Sitarka, na spędzenie przedświątecznego czasu Adwentu w bardzo dobrej atmosferze. Ciekawym urozmaiceniem była gra na instrumentach dętych towarzysząca śpiewaniu pieśni. W auli ECDiE zgromadziło się ok. 160 osób z terenu diecezji wrocławskiej, w tym ok. 40 z naszej lubańskiej Parafii. Udział dzieci i młodzieży z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu możliwy był dzięki finansowemu wsparciu ze środków otrzymanych w ramach 1% OPP za rok 2018 z Diakonii Polskiej przekazanych Diakonii Lubań.Biskup Pytel w nawiązaniu do tematyki mijającego roku 2019 czyli roku troski o stworzenie podzielił się również ze zgromadzonymi refleksją dotyczącą szacunku do Bożego stworzenia i roli człowieka w świecie. Towarzyszyła temu prezentacja multimedialna. Spotkanie zakończyły życzenia świąteczno-noworoczne oraz błogosławieństwo, którego udzielił bp Pytel. Zaplanowano również przyszłoroczne spotkanie na dzień 5. grudnia 2020 roku.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Paweł Meler, ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami