Jubileusz 5-lecia Parafii i 630-lecia kościoła w Lubaniu

Podziel się tymi informacjami

18. czerwca 2011 roku w Lubaniu miały miejsce uroczystości jubileuszowe i spotkanie partnerskie. Najmłodsza Parafia Ewangelicka w Polsce jaką jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu obchodziła jubileusz 5-lecia swojego istnienia i zarazem 630-lecia kościoła Marii Panny czyli swojego kościoła parafialnego. Jednocześnie oba jubileusze połączone zostały z kolejnym spotkaniem partnerskim Parafii Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina ? Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc. Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa dziękczynnego. W wypełnionym po brzegi kościele zgromadzonych powitał ks. prob. Cezary Królewicz. Przypomniał on krótko historię najstarszego kościoła miasta Lubania jakim jest kościół ewangelicki. Mimo wielu zawirowań dziejowych kościół Marii Panny w Lubaniu nieprzerwanie był miejscem kultu. Od czasów Reformacji pełnił funkcję kościoła filialnego i parafialnego jako kościół ucieczkowy dla mieszkańców pobliskiej Uniegoszczy.

Nabożeństwo rozpoczęło się od preludium organowego w wykonaniu Ulrike Scheytt, a następnie śpiewu zespołu dziecięco-młodzieżowego lubańskiej Parafii. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, który powiedział m. in: Gdy świętujemy zwykle zapraszamy gości, tych których lubimy, z którymi chcemy przeżywać  te najważniejsze dla nas chwile, zapraszamy najbliższych, rodzinę i przyjaciół.  Dlatego cieszymy się, że święto parafii Lubaniu może być jednocześnie świętem przyjaźni z siostrami i braćmi z partnerskiego okręgu kościelnego Görlitz. (?) Poczucie przynależności do tego samego Zbawiciela jest ważne w czasach gdy Europę ogarnia zeświecczenie i wokoło spotykamy ludzi, którzy twierdzą, że wiara jest przeżytkiem, że Boga nie ma. (?) Potrzebujemy miejsc, w których oddajemy Bogu chwałę i zbliżamy się do Niego. Oczywiście Pana Boga można chwalić wszędzie. Nie ma takiego miejsca, które jest pozbawione Jego obecności, ale w kościołach jesteśmy odgrodzeni od otaczającego świata, który rozprasza nasze skupienie swoim nieustannym ruchem. (?) Życzę Wam, abyście zarówno tutaj w Lubaniu i okolicy oraz w Niemczech, na co dzień przeżywali radość z obcowania z Bogiem.

Po kazaniu biskupa Samca ze słowami pozdrowień zwrócił się bp Martin Herche ? zwierzchnik Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc. Powiedział on m.in.: Życzymy Wam błogosławieństwa Bożego! Życzymy Wam radości w wysławianiu Boga, dobrego bycia razem z sobą i mocnego świadectwa wiary poprzez słowo i czyn tutaj w Lubaniu i wszędzie tam, gdzie mieszkacie. (?) Niechaj Bóg da Wam, drodzy Parafianie z Lubania i nam wszystkim wciąż na nowo tę łaskę, by Słowo Boże i sakrament podsycały naszą wiarę i wzmacniały naszą społeczność, a my pełni wdzięczności i radości, abyśmy Jemu zanosili naszą pieśń chwały. Następnie ks. bp Herche przekazał Parafii Ewangelickiej w Lubaniu na ręce ks. Cezarego Królewicza kielich z kościoła ewangelickiego w Gronowie niedaleko Zgorzelca, który służył od roku 1838 do 1945 tamtejszej Parafii Ewangelickiej. Wraz z kielichem przekazał życzenia, aby za sprawą tego kielicha pokój Boży rósł między Polakami i Niemcami, ewangelikami z obu narodów. Kielich noszący na sobie znamiona II wojny światowej od razu znalazł swoje miejsce na ołtarzu i był wykorzystywany w czasie nabożeństwa do sakramentu Wieczerzy Pańskiej.

Ze słowem pozdrowienia zwrócił się także bp Ryszard Bogusz ? zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej. Podkreślał on, że powstanie Parafii Ewangelickiej w Lubaniu przed pięcioma laty jako samodzielnej jednostki jest dowodem na to, że powinno się powoływać do życia samodzielne Parafie na bazie dawnych filiałów. Lubań będący przez długi czas po II wojnie światowej jedynie filiałem Parafii Ewangelickiej w Jeleniej Górze ? Cieplicach, uzyskując samodzielność otrzymał zupełnie nowe oblicze. Wzrasta nie tylko liczba wiernych i ich aktywność, ale rośnie także jej znaczenie w życiu miasta i regionu m.in. przez działalność diakonijną.

Wśród księży obecni byli również: prezes Synodu Kościoła ? ks. Waldemar Pytel, radca synodalny ks. Edwin Pech, księża z Dieceji Wrocławskiej: ks. Tomasz Stawiak z Jawora, ks. Dawid Mendrok z Wrocławia, ks. Waldemar Szczugieł z Wałbrzycha oraz absolwent teologii Jerzy Gansel z Legnicy. Obecne były siostry z lubańskiego Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Ze strony niemieckiej obecni byli także: ks. bp Hans Wilhelm Pietz, ks. dr Thomas Koppehl z Niesky, ks. Martin Koch z Hoyerswerdy, ks. Stefan Huth ze Schleife oraz ks. Christoph Wiesener z Reichenbach. W czaie nabożeństwa spiewały chóry z Karpacza, Wrocławia i Görlitz. Obecni byli przedstawiciele miejscowych władz miejskich i powiatowych. Przybyli m.in.: Arkadiusz Słowiński ? burmistrz miasta Lubania, Leszek Leśko ? burmistrz Olszyny, Konrad Rowiński ? zastępca starosty lubańskiego, Bożena Admaczyk ? Pogorzelec ? dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu, a także przedstawiciele wielu innych jednostek samorządu terytorialnego.

Po nabożeństwie rozpoczął się bogaty programów obchodów. Odbyły się dwa panele dyskusyje. W kościele dyskutowano o partnerstwie Diecezji Wrocławskiej i Okręgu Kościelnego Görlitz, a w lubańskiej szkole muzycznej na temat diakonii. Dla zainteresowanych lubańską starówką przygotowano możliwość zwiedzania miasta z przewodnikami. W tym samym czasie dla małych dzieci przygotowany był specjalny programu gier i zabaw. Na terenie Parafii przy budynku kościoła było miejsce na obiad i odpoczynek. Każdy mógł skosztować wypieków, które były darem Pani sołtys Gabrieli Murias i mieszkańców Krzewia Małego dla Diakonii Lubań w podziękowaniu za dotychczasową współpracę, specjalnie na jubileusz Parafii Ewangelickiej. Przy Domu Parafialnym miała miejsce wystawa poświęcona życiu kościoła ewangelickiego w Okręgu Kościelnym Görlitz. Ostatnim punktem programu był koncert chórów w kościele. Swój bogaty repertuar zaprezentowały kolejno: Chór Ekumeniczny z Karpacza, chór Capella Ecumenica z Wrocławia, Martin Luther Chór z Görlitz oraz Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej z Wrocławia. Połączone chóry zaśpiewały ostatnią pieśń Alta Trinita beata po której bp Ryszard Bogusz i bp Martin Herche złożyli podziękowania lubańskiej Parafii na ręce ks. prob. Cezarego Królewicz za przygotowanie uroczystości jubileuszowych i spotkania partnerskiego. Na zakończenie Biskupi udzielili Bożego błogosławieństwa na podróż i zaprosili na następne spotkanie partnerskie do Bad Muskau.

Lubańskie uroczystości były zapowiadane, a następnie szeroko komentowane w lokalnych mediach. W specjalnym liście gratulacyjnym do Parafii Ewangelickiej w Lubaniu burmistrz Arkadiusz Słowiński napisał m. in: Jako burmistrz wszystkich Lubaniaków, chciałbym podkreślić, że wzrastająca aktywność kościoła ewangelickiego w granicach naszego miasta wypełnia moje serce optymizmem. Przez 420 lat lubańscy katolicy i luteranie wspólnie budowali Lubań. Wielokrotnie dawali dowody, że potrafią stanąć ponad podziałami religijnymi i wspólnie pracować na rzecz swojej małej ojczyzny. (?) Nigdy nie wątpiłem, że obecność ewangelików w Lubaniu wzbogaca duchowy, religijny i kulturowy krajobraz miasta. Różnorodność może przynieść tylko pozytywne skutki. Stąd też pragnę złożyć na ręce Szanownego Pastora szczere życzenia wszelakiego szczęścia i powodzenia. Starosta lubański Walery Czarnecki oraz wicestarosta Konrad Rowiński w swoim piśmie do Parafii napisali m.in: Z okazji 5-lecia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu oraz 630-lecia Kościoła Parafialnego Marii Panny pragnę przekazać Księdzu i wszystkim wiernym najlepsze pozdrowienia i serdeczne życzenia. Kościół Marii Panny to historia Lubania i Powiatu Lubańskiego. Pięć lat temu wraz z utworzeniem Parafii i przybyciem do Lubania Księdza Proboszcza w dziejach Kościoła i Parafii rozpoczął się nowy etap. Wielka praca ekumeniczna i działalność charytatywna znakomicie wpisują się w powodzenie o rozwój Powiatu Lubańskiego. Z tej okazji życzę Księdzu oraz wszystkim parafianom dużo zdrowia, wiele sił i powodzenia w działalności duszpasterskiej, ekumenicznej i charytatywnej.

Swoje gratulacje i życzenia przekazało także wiele innych osób i instytucji z którymi Parafia Ewangelicka w Lubaniu utrzymuje stały kontakt w codziennej pracy duszpasterskiej i diakonijnej. Lubańskie uroczystości z pewnością na długo pozostaną w pamięci nie tylko parafian i mieszkańców miasta, ale także wielu innych osób, które po raz pierwszy były w Lubaniu i w kościele ewangelickim. Swoją obecnością zaszczyciło Parafię ok. 400 osób.

Tekst i zdjęcia: ks. Cezary Królewicz

[nggallery id=22]

Relacja gazety Ziemia Lubańska

Relacja Telewizji KOMSAT

Informacja na stronie Muzeum Regionalnego w Lubaniu

Relacja na stronie Kościoła Ewangelickiego Śląskich Górnych Łużyc


Podziel się tymi informacjami