Archiwum kategorii: ROK 2014

Otwarcie wystawy w lubańskim Muzeum Regionalnym

4.12.2014 roku w Muzeum Regionalnym w Lubaniu otwarta została wystawa zatytułowana: Kościół moim domem – nie do wiary jako efekt projektu realizowanego pod tym samym tytułem. Był to ekumeniczny młodzieżowy projekt transgraniczny podejmujący temat „śląskiej tolerancji” na tle historii Reformacji na Śląsku i wydarzeń XX wieku (wojny, przesunięcia granic, wymuszonej migracji). luban-4xNa gruncie skomplikowanych stosunków nie tylko polsko – niemieckich, ale również protestancko-katolickich młodzież poznaje regionalną historię Kościoła ewangelickiego. Projekt wzbudził zainteresowanie polskich i niemieckich uczniów, którzy wspólnie udawali się na poszukiwania ewangelickich miejsc na terenie Dolnego Śląska i w polskiej części Górnych Łużyc, aby tam gromadzić informacje historyczne, dokumentację fotograficzną, prowadzić wiele interesujących rozmów. Projekt był dwujęzyczną ofertą dla społeczności żyjących po obu stronach Nysy. Pierwsze otwarcie wystawy odbyło się 31 maja 2013 roku w kościele św. Mikołaja w Görlitz. Wystawa prezentowana była następnie w wielu miejscach na terenie Polski i Niemiec. Celem projektu był wartościowy wkład niemiecko-polskiego regionu przygranicznego w obchody Jubileuszu 500-lecia Reformacji. Dla młodzieży był i jest on okazją do odkrycia lokalnej i regionalnej historii, bliższego poznania rówieśników z sąsiedniego kraju, pochodzących z rodzin katolickich, ewangelickich, a także niezwiązanych z Kościołem. Poprzez pracę nad projektem młodzi ludzie uczyli się jak przygotować dwujęzyczną wystawę. Projekt uzyskał wsparcie Ewangelickiego Kościoła Berlina-Brandenburgii Śląskich Górnych Łużyc.

Wernisaż wystawy przygotowanej przez młodzież z Polski i Niemiec, uczęszczającej do szkół w Bolesławcu, Lubaniu, Miliczu, Görlitz i Wurzen przyciągnął ponad 60 0sób. Wystawa różni się od klasycznych ekspozycji muzealnych tym, że nie opowiada historii za pośrednictwem konkretnych przedmiotów, lecz za pomocą 23 tablic typu roll-up., zawierających przedstawione w atrakcyjny sposób informacje o projekcie. Wystawę otworzyły osoby współodpowiedzialne za realizację projektu tj. ksiądz Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu oraz Margrit Kempgen – przedstawicielka fundacji Kirchliche Stiftung Ev. Schlesien.

Otwarciu wystawy towarzyszył występ artystyczny wychowanków Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu. Całe wydarzenie można uznać za udane i nadzwyczaj wartościowe dla lokalnej kultury w ocenie dyrektora lubańskiego muzeum Pana dra Łukasza Tekieli.

ks. Cezary Królewicz

Relacja: Muzeum Regionalnego w Lubaniu>>>

Relacja Ziemi Lubańskiej >>>

Kwintet BRASS z Łotwy w Lubaniu

3.12.2014 roku na zaproszenie Parafii Ewangelickiej w Lubaniu specjalny koncert utworów o tematyce adwentowej i bożonarodzeniowej wykonał kwintet BRASS z Łotwy. Kwintet BRASS tworzy pięciu muzyków, którzy na co dzień grają w Orkiestrze Narodowej Łotwy w Rydze. Koncert odbył się w kościele parafialnym Marii Panny w Lubaniu gromadząc niemałą publiczność, która częściowo włączyła w śpiew. W repertuarze znalazły się utwory związane ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez klasyczne, a nawet jazzowe. Jeden z wykonawców jest najbardziej znanym muzykiem jazzowym Łotwy. Utwory uzupełnione zostały krótką refleksją adwentową na kanwie fragmentu Pisma Świętego. Koncert mógł dojść do skutku dzięki współpracy z Parafią Ewangelicką Ludwigsdorf. Bardzo dobre przyjęcie muzyków było powodem do ponownego zaproszenia kwintetu BRASS na grudzień roku 2015.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Andreas Jochmann

Wizyta lekarzy i pielęgniarek z Berlina

19.09.2014 roku po raz drugi gośćmi Parafii Ewangelickiej w Lubaniu byli lekarze i pielęgniarki z Berlina. W ramach współpracy diakonijnej ponownie odwiedzili zgorzelecki Szpital Wielospecjalistyczny. Tym razem Oddział Rehabilitacyjny. Dyrektor Szpitala Pani Zofia Barczyk zapoznała gości z działalnością tego oddziału oprowadzając przez gabinety zabiegowe. Był czas na rozmowę i wymianę doświadczeń. Gości z Berlina interesowały warunki pracy personelu. Ks. Andreas Nehls z Ewangelickiego Domu Diakonis berlińskiej dzielnicy Teltow Lehnin pełniący funkcję referenta ds. etyki i teologii, a zarazem współorganizator wycieczki do Diakonii Lubań, pytał o zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne. Podobnie jak w Niemczech szpital w Zgorzelcu posiada znacznie większy potencjał aniżeli możliwości finansowania zabiegów przez NFZ.

Odwiedziny w lubańskiej Parafii Ewangelickiej połączone były również z wycieczką do Firmy Ceramicznej Millena w Parzycach, zwiedzaniem Bolesławca i kolacją w Lubaniu. Znaną na całym świecie bolesławiecką ceramikę produkowaną m.in w parzyckiej Millenie goście z Berlina poznali dzięki uprzejmości właścicieli tej firmy ceramicznej. Zarówno linia produkcji jak sprzedaż wymagają dużych umiejętności.

Z Parzyc wszyscy udali się do Bolesławca, aby poznać jego historię i współczesność. Zobaczyli rynek, ważniejsze obiekty zabytkowe oraz dzisiejsze miejsce nabożeństw ewangelickich. Z historią kościoła ewangelickiego zapoznał gości ks. Cezary Królewicz kładąc nacisk na trudne powojenne losy ewangelików w Bolesławcu i okolicach. W samym mieście ewangelicy posiadali po wojnie kościół zamkowy wraz z Domem Parafialnym przy kościele, gdzie odbywały się nabożeństwa ewangelickie do lat osiemdziesiątych XX wieku. Dziś przed tym kościołem postawiono pomnik Jezusa Przyjaciela Dzieci stojący przed wojną przed bolesławieckim sierocińcem. Z Bolesławca wszyscy udali się do Lubania, gdzie przy wspólnej kolacji podsumowano wizytę w Diakonii Lubań. Omawiano dalszą współpracę mając nadzieję na kolejne spotkanie. Ostatnim punktem spotkania była wspólna modlitwa wieczorna w lubańskim kościele ewangelickim Marii Panny.

ks. Cezary Królewicz

Spotkanie w Ludwigsdorf

19 sierpnia 2014 roku w przygranicznej miejscowości Ludwigsdorf odbyło się po raz kolejny spotkanie w ramach Koła Pań tamtejszej Parafii Ewangelickiej oraz Parafii Zodel. W zastępstwie ks. Albrechta Naumanna spotkanie prowadził ks. Cezary Królewicz. Rozpoczęło się ono modlitwą w miejscowym kościele ewangelickim, a następnie było kontynuowane w Domu Parafialnym. Wśród Jubilatek obchodzących swoje urodziny była Pani Jastrzębska – Parafianka ze Zgorzelca – zaprzyjaźniona z Paniami w Ludwigsdorf. Spotkania Koła Pań odbywają się regularnie co miesiąc, czasem mają charakter jednodniowych wycieczek m.in. do Polski. Współpraca z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Lubaniu trwa już ponad 7 lat.

ks. Cezary Królewicz

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta Instytutu Pastoralnego w Lubaniu

27 czerwca 2014 roku do  Lubania przybyli uczestnicy kolejnej sesji Instytut Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Modlitwa poranna w kościele w Herrnhut

Instytut Pastoralny jest platformą dokształcania i nawiązywania kontaktów, które wzmacniają wzajemne zaufanie i rzutują na efektywną pracę i współpracę księży w Kościele.

Ks. dr Hans- Wilhelm Pietz prezentuje Parafię Ewangelicką Śródmieścia Görlitz

Ks. dr Hans- Wilhelm Pietz prezentuje Parafię Ewangelicką Śródmieścia Görlitz

Celem Instytutu Pastoralnego jest „przygotowanie studentów do służby duchownego, prowadzenie wikariuszy do drugiego egzaminu kościelnego oraz wspieranie w pracy duszpasterskiej księży poprzez umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji”. Spotkania dla kandydatów na duchownych, wikariuszy i proboszczów pomocniczych odbywają się dwa razy do roku.

Ks. dr Hans-Wilhelm Pietz opowiada historię kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz

Ks. dr Hans-Wilhelm Pietz opowiada historię kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz

Kursanci biorą udział w ponad dwudziestu półtoragodzinnych sesjach. W ramach spotkań mają sposobność zetknięcia się z wieloma bardzo interesującymi prelegentami: biskupami, profesorami, reprezentantami kierowniczych gremiów Kościoła, jego agend, duchownymi oraz świeckimi członkami parafii, którzy dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem, a także ze specjalistami różnych dziedzin i gośćmi z poza naszego Kościoła. Dyrektor Instytutu ks. dr Adrian Korczago otacza jego uczestników intensywną opieką duszpasterską.

Ks. dr Adrian Korczago i ks. Cezary Królewicz rozpoczynają sesję Instytutu Pastoralnego w Lubaniu w kościele ewangelickim

Ks. dr Adrian Korczago i ks. Cezary Królewicz rozpoczynają sesję Instytutu Pastoralnego w Lubaniu w kościele ewangelickim

Tego dnia po odwiedzeniu Wspólnoty Braterskiej w Herrnhut, zwiedzeniu Grobu Świętego w Görlitz i spotkaniu z ks. dr Hansem Wilhelmem Pietzem – proboszczem Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz księża dotarli do Lubania. Po obiedzie w Lubaniu uczestnicy Instytutu poznali historię kościoła ewangelickiego Marii Panny oraz wysłuchali wykładu poświęconego etyce protestanckiej przedstawionego przez ks. Cezarego Królewicza. Trzydziestoosobowa grupa księży poznała Dom Parafialny, pracę lubańskiej parafii ewangelickiej i plany rozwoju parafii. Był czas na pytania i dyskusję. Wielu uczestników po raz pierwszy było na Górnych Łużycach mogąc zapoznać się z życiem kościoła ewangelickiego po obu stronach Nysy Łużyckiej.

Część uczestników Instytutu Pastoralnego po nabożeństwie w Legnicy

Część uczestników Instytutu Pastoralnego po nabożeństwie w Legnicy

Instytut Pastoralny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce posiada własną stronę internetową: Instytut Pastoralny >>>

ks. Cezary Królewicz

 

Księża ewangeliccy z Helmstedt w Lubaniu

25 czerwca 2014 roku w siedzibie lubańskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej miało miejsce spotkanie księży ewangelickich z Helmstedt. Na czele delegacji przybył zwierzchnik okręgu kościelnego Helmstedt ks. Detlef Gottwald pełniący również ważne funkcje kościelne w kościele krajowym w Braunschweig m.in. w Dziele Diakonii, w zarządzie Stowarzyszenia Księży jak i w Towarzystwie Biblijnym. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy w kościele parafialnym lubańskiej parafii ewangelickiej w której nawiązano do jubileuszu Wyznania Augsburskiego przypadającego na 25 dzień czerwca. Modlitwę prowadził ks. Cezary Królewicz, który tuż po niej przybliżył gościom historię i teraźniejszość ewangelickiego życia kościelnego na terenie 3 powiatów tj. lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego. Księża zapoznali się z działaniami Diakonii Lubań, zwiedzili Dom Parafialny i przekazali życzenia Bożego błogosławieństwa dla pracy parafialnej. Spotkanie zakończyła modlitwa Ojcze nasz i błogosławieństwo na podróż.

ks. Cezary Królewicz

 

Święto Parafialne 2014

Tegoroczne Święto Parafialne przypadło 8 czerwca w Dniu Zesłania Ducha Świętego. Miało jak zawsze charakter dziękczynny. Parafianie dotarli z najdalszych zakątków Parafii, aby dziękować Bogu za jej istnienie po jej reaktywowaniu przed ośmioma laty. Świętowanie rozpoczęto od nabożeństwa, a po nim dzięki bardzo dobrej pogodzie kontynuowano spotkanie przed Domem Parafialnym. Smażono jajecznicę, grillowano, a przede wszystkim rozmawiano o bieżących sprawach Parafii i planach na nadchodzący rok.

Następne Święto Parafialne w roku 2015, ale już teraz wszyscy umawiają się na kolejne spotkanie.

ks. Cezary Królewicz