Wizyta lekarzy i pielęgniarek z Berlina

Podziel się tymi informacjami

19.09.2014 roku po raz drugi gośćmi Parafii Ewangelickiej w Lubaniu byli lekarze i pielęgniarki z Berlina. W ramach współpracy diakonijnej ponownie odwiedzili zgorzelecki Szpital Wielospecjalistyczny. Tym razem Oddział Rehabilitacyjny. Dyrektor Szpitala Pani Zofia Barczyk zapoznała gości z działalnością tego oddziału oprowadzając przez gabinety zabiegowe. Był czas na rozmowę i wymianę doświadczeń. Gości z Berlina interesowały warunki pracy personelu. Ks. Andreas Nehls z Ewangelickiego Domu Diakonis berlińskiej dzielnicy Teltow Lehnin pełniący funkcję referenta ds. etyki i teologii, a zarazem współorganizator wycieczki do Diakonii Lubań, pytał o zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne. Podobnie jak w Niemczech szpital w Zgorzelcu posiada znacznie większy potencjał aniżeli możliwości finansowania zabiegów przez NFZ.

Odwiedziny w lubańskiej Parafii Ewangelickiej połączone były również z wycieczką do Firmy Ceramicznej Millena w Parzycach, zwiedzaniem Bolesławca i kolacją w Lubaniu. Znaną na całym świecie bolesławiecką ceramikę produkowaną m.in w parzyckiej Millenie goście z Berlina poznali dzięki uprzejmości właścicieli tej firmy ceramicznej. Zarówno linia produkcji jak sprzedaż wymagają dużych umiejętności.

Z Parzyc wszyscy udali się do Bolesławca, aby poznać jego historię i współczesność. Zobaczyli rynek, ważniejsze obiekty zabytkowe oraz dzisiejsze miejsce nabożeństw ewangelickich. Z historią kościoła ewangelickiego zapoznał gości ks. Cezary Królewicz kładąc nacisk na trudne powojenne losy ewangelików w Bolesławcu i okolicach. W samym mieście ewangelicy posiadali po wojnie kościół zamkowy wraz z Domem Parafialnym przy kościele, gdzie odbywały się nabożeństwa ewangelickie do lat osiemdziesiątych XX wieku. Dziś przed tym kościołem postawiono pomnik Jezusa Przyjaciela Dzieci stojący przed wojną przed bolesławieckim sierocińcem. Z Bolesławca wszyscy udali się do Lubania, gdzie przy wspólnej kolacji podsumowano wizytę w Diakonii Lubań. Omawiano dalszą współpracę mając nadzieję na kolejne spotkanie. Ostatnim punktem spotkania była wspólna modlitwa wieczorna w lubańskim kościele ewangelickim Marii Panny.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami