Archiwa kategorii: ROK 2016

Rezolucja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Sejmik Województwa Dolnośląskiego 25 listopada 2016 roku czyli przed dwoma dniami przyjął rezolucję w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji. Oto jej treść:

W roku 2017 upływa 500 lat od ogłoszenia przez augustiańskiego zakonnika, Marcina Lutra, 95 tez, które to wydarzenie uznawane jest za początek Reformacji. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jest świadomy tragicznych okoliczności początków ruchu reformacyjnego, jego znaczenia i roli zarówno w historii powszechnej, jak i naszego regionu.sejmik

 Po roku 1945 polska tożsamość społeczności Dolnoślązaków, niosąca ducha wolności wyznania i religijnej tolerancji – tej samej, która w XVI i XVII w. pozwoliła uniknąć na ziemiach polskich wojen religijnych – sprawiła, że odbudowaliśmy Dolny Śląsk nie dyskryminując niczego, co było dorobkiem artystów, naukowców, inżynierów i kapłanów innych narodowości i wyznań. Znanym w świecie świadectwem historii naszego regionu są zbudowane przez ewangelików Kościoły Pokoju i Kościoły Łaski. Pragniemy, aby różnorodność, wraz ze świadomością wspólnych wartości fundamentalnych, wzbogacała wszystkich tworzących nasze społeczeństwo. Sejmik Województwa Dolnośląskiego pragnie uhonorować Dolnoślązaków wszystkich wyznań, a w Roku Pamięci o Reformacji w szczególności wyznań ewangelickich, przypominając ich wkład w rozwój naszego regionu tak w przeszłości, jak i obecnie. Gdy mija 500 lat od początku Reformacji, wyrażamy przekonanie, że Dolny Śląsk i jego obecni mieszkańcy, niezależnie od narodowości i religii, stanowić będą przykład wzajemnego zrozumienia, szacunku i współpracy dla dobra Polski.

W duchu głębokiej zadumy nad przeszłością i czasem obecnym, w duchu poszukiwania jedności i wzajemnego zrozumienia – tak potrzebnych naszej Ojczyźnie, Europie i światu – na drodze od podziałów religijnych do wspólnoty mieszkańców regionu, Sejmik Województwa Dolnośląskiego ogłasza rok 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji.

Renowacja nawy ołtarzowej w roku 2016 zakończona

W roku 2016 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu kontynuowała prace remontowe swojego kościoła parafialnego Marii Panny w Lubaniu. Przyznane Parafii dotacje władz państwowych oraz samorządu województwa dolnośląskiego oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych umożliwiły dalsze remontowanie najstarszego lubańskiego kościoła. Po wielu dziesięcioleciach wykonywania prostych prac zabezpieczających mających na celu tylko utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym od kilku lat możliwa jest całościowa renowacja.Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozwoliły na wykonanie etapu prac zaplanowanych w obrębie nawy ołtarzowej. Ich efektem jest odkrycie starej polichromii z dobrze zachowanymi fragmentami średniowiecznej kolorystyki oraz napisów. Udało się odkryć dwa dość dobrze zachowane krzyże pochodzące najprawdopodobniej z XV wieku z okresu odbudowy kościoła po jego pożarze. Prace konserwatorskie prowadzone pod okiem prof. Edwarda Kossakowskiego z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki trwały głównie w okresie letnim i pozwoliły na odkrycie detali architektonicznych, które będą sukcesywnie podlegały dalszej renowacji. Wykonane prace były możliwe również dzięki wsparciu ze strony Fundacji Johanna Hermanna, Fundacji Kościelnej Ewangelickiego Śląska, Bratniej Pomocy im. Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa, Wspólnocie Ewangelickich Ślązaków oraz Parafian, którzy również składali ofiary na ten cel. Nad całością czuwał Zespół Inżynierów Ałykow z Lubania. Swoją szczególną wdzięczność Rada Parafialna lubańskiej Parafii Ewangelickiej wyraża wszystkim ofiarodawcom i wykonawcom tegorocznego etapu prac remontowych w lubańskim kościele ewangelickim.

ks. Cezary Królewicz

Nowa elewacja kościoła w Bogatyni

W roku 2016 wykonany został kolejny etap remontu kościoła ewangelickiego w Bogatyni. Tym razem odnowiona została jego elewacja. Zamontowane zostały także nowe rynny. Kontynuacja prac remontowych będzie miała miejsce w roku 2017. Zaplanowane są prace renowacyjne wnętrza.

ks. Cezary Królewicz