Kolejne Święto Parafialne już za nami

Podziel się tymi informacjami

Tradycyjnie w liturgicznym dniu Święta Zesłania Ducha Świętego, które wypadło 9. czerwca 2019 roku odbyło się kolejne już Święto Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. Rozpoczęło się ono nabożeństwem w kościele parafialnym Marii Panny. Młodzież lubańskiej Parafii przygotowała trzy pieśni poprzedzające liturgię nabożeństwa. Jedną z nich była pieśń ks. pastora Martina Behma, który we wrześniu 1581 roku został powołany na urząd drugiego proboszcza kościoła Świętej Trójcy. W 1586 roku rada miejska wybrała ks. M. Behma na proboszcza lubańskiej parafii. Urząd ten sprawował do ostatniego dnia życia – 5 lutego 1622 roku. Ks. Martin Behm został pochowany przed ołtarzem kościoła św. Trójcy po którym do dziś pozostała w Lubaniu tzw. Wieża Trynitarska. W ten sposób młodzież chciała uczcić pamięć o tym dawnym duszpasterzu ewangelickim, którego pieśni znane i śpiewane są na całym świecie, a w miejscu ich powstania tj. w Lubaniu jest on postacią nieznaną. Tylko Parafia Ewangelicka w Lubaniu pielęgnuje regularnie pamięć o nim.

W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Cezary Królewicz wskazując na moc Ducha Świętego w codziennym życiu Kościoła. Wyraził swoją ogromną radość, że Święto Parafii połączone jest z kolejnym chrztem dziecka i powiększającą się stale liczbą Parafian oraz stale odmładzającym się obrazem demograficznym Parafii. Podkreślił, że wszystko, co odrodzona samodzielna Parafia w Lubaniu dziś posiada i z czego nie tylko się cieszy, ale nade wszystko dziękuję Bogu, jest zasługą mocy Ducha Świętego. Kiedy w roku 2006 w liturgiczną niedzielę Rogate – Proście, uroczyście lubańska Parafia w czasie nabożeństwa oficjalnie rozpoczęła na nowo swoją działalność, obecny wówczas bp Janusz Jagucki – ówczesny zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, zachęcał do modlitwy, można po wielu latach z całą pewnością zauważyć, że bardzo wiele modlitw zostało do Boga zaniesionych, ale i wysłuchanych. Parafia w Lubaniu od tamtego czasu stale się rozwija ciesząc się obfitym Bożym błogosławieństwem we wszystkich wymiarach życia parafialnego. Święto Parafialne jest bowiem zawsze wyrazem wdzięczności Bogu za dar Jego Łaski i prowadzenia odrodzonej Parafii.

Swój piękny Jubileusz 80. urodzin obchodziła jedna z Parafianek, która w modlitwie dziękując Bogu za swoje życie wraz ze zgromadzonymi w kościele, otrzymała bukiet kwiatów i życzenia. W kilku słowach skierowanych do Jubilatki, ks. proboszcz przypomniał jej oddanie dla Kościoła zwłaszcza w niełatwych latach powojennych, kiedy trzeba było wiele samozaparcia i siły, aby pielęgnować swoją wiarę. Dziękował za jej piękne świadectwo życia i wiary również wtedy, kiedy było już trochę łatwiej. Zawsze obecna na nabożeństwach, godzinach biblijnych, chętna do wyjazdu na wycieczki organizowane przez Parafię była i jest dla wielu przykładem osoby czerpiącej radość z bycia w Kościele.

Bezpośrednio po nabożeństwie świętowano przed Domem Parafialnym czemu sprzyjała przepiękna pogoda. Prowadzono długie rozmowy przy smażeniu jajecznicy, kiełbasek i smakowitych ciastach i cukrowej wacie. Planowano najbliższą przyszłość m.in. wrześniową konferencję i koncert.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami