Święto Reformacji w Görlitz

Podziel się tymi informacjami

Dolnośląscy ewangelicy z trzech Parafii i ich filiałów zgromadzili się na nabożeństwie reformacyjnym w Görlitz. Parafianie z Jawora, Lubania i Legnicy wspominali dzieło odnowy kościoła chrześcijańskiego w symbolicznym miejscu granicznego miasta Zgorzelec/Görlitz. Nabożeństwo odbyło się w krypcie kościoła apostołów Piotra i Pawła w Görlitz, położonego tuż przy granicy z Polską, w miejscu gdzie od trzech lat odbywają się regularnie nabożeństwa ewangelickie w j. polskim. Miasto Zgorzelec/Görlitz objęte jest stałą opieką duszpasterską duchownego z Lubania. Zgorzelec jest bowiem filiałem lubańskiej parafii.

W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił proboszcz jaworskiej parafii ks. Tomasz Stawiak, a liturgię prowadzili ks. Dariusz Madzia z Legnicy oraz ks. Cezary Królewicz z Lubania.

Nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Krypta kościoła Piotra i Pawła była bowiem pierwszym miejscem w mieście Görlitz w czasie reformacji, gdzie Komunii Świętej udzielono pod dwiema postaciami.

Po nabożeństwie na zaproszenie miejscowej parafii ewangelickiej śródmieścia i jej proboszcza ks. Christiana Bochwitza wszyscy udali się do kawiarenki przy kościele św. Trójcy przy Górnym Rynku. Przy skromnym poczęstunku dzielono się bieżącymi informacjami z życia diecezji wrocławskiej planując następne wspólne spotkanie w okresie adwentu sąsiadujących ze sobą dolnośląskich parafii ewangelickich.

Na zakończenie o życiu i działaniach miejscowej parafii ewangelickiej oraz o historii reformacji mówiła Ruth Andrea Lammert.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami