Archiwum kategorii: ROK 2009

Trzy lata polskich nabożeństw ewangelickich w Görlitz

Od trzech lat w Görlitz odbywają się regularne nabożeństwa ewangelickie w j. polskim. Dzięki dobrej współpracy w ramach partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską, a Kościołem Ewangelickim Berlina Brandenburgii Śląskich Górnych Łużyc przed trzema laty doszło do porozumienia między nowopowstałą Parafią Ewangelicko-Augsburską w Lubaniu, a Parafią Ewangelicką Śródmieścia Görlitz w sprawie udostępnienia jednego z kościołów po stronie niemieckiej dla ewangelików skupionych w Zgorzelcu tj. w filiale lubańskiej parafii. Na mocy tego porozumienia parafia w Lubaniu otrzymała zaproszenie do stałego odprawiania nabożeństw w jednym z czterech kościołów parafii śródmieścia, w kościele apostołów Piotra i Pawła. Uroczystym nabożeństwem 6.11.2006 roku zainaugurowano regularne nabożeństwa.

Po trzech latach wspominano tamten czas z wdzięcznością, gdyż przyczynił się on do zupełnej zmiany oblicza zgorzeleckiego filiału. Wyszedł on z cienia kamienicy w Zgorzelcu pod dach najpiękniejszego kościoła Görlitz dając tym samym nową szansę na rozwój.

8.11.2009 roku w nabożeństwie dziękczynnym dziękowano Bogu za ten jego cudowny dar, jakim po wielu latach stało się to miejsce modlitwy, zwiastowania Sowa Bożego i udzielania sakramentów. Wspólne nabożeństwo polskiej i niemieckiej parafii było wyrazem tego dziękczynienia w przededniu 20. rocznicy obalenia muru berlińskiego. W kazaniu miejscowy proboszcz ks. Christian Bochwitz pochodzący z Berlina na kanwie fragmentu Ewangelii przeznaczonej na 3. niedziele przed końcem roku kościelnego mówił o bliskości Królestwa Bożego pośród nas Polaków i Niemców. Przejawia się ona we wspólnych modlitwach, nabożeństwach, akcjach w ramach diakonii, wspólnych projektach młodzieżowych, wycieczkach parafialnych, okazjonalnych spotkaniach zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie przy naszych parafiach. W czasie nabożeństwa spowiednio-komunijnego specjalne słowa pozdrowienia do polskiego zboru przekazał superintendent ks. dr Thomas Koppehl wyrażając swoją osobistą radość ze wspólnej obecności pod dachem jednego kościoła. Zachęcał on również do dalszego rozwijania kontaktów kościelnych parafii ewangelickich położonych po polskiej i niemieckiej stronie.

Po nabożeństwie wszyscy licznie zgromadzeni uczestnicy mieli jeszcze czas na rozmowy przy poczęstunku. Ich wynikiem są dalsze plany współdziałania obu parafii i kościołów.

Zgorzeleccy parafianie cieszą się nowym miejscem kultu religijnego do którego dzięki odbudowanemu mostowi staromiejskiemu i strefie Schengen docierają bez żadnych przeszkód. Na nabożeństwa przybywają też mieszkańcy różnych zakątków Niemiec znający j. polski udając się do Polski do swoich rodzin lub na groby bliskich. Trafiają z uwagi na piękne i zarazem misyjne położenie kościoła również turyści z Holandii, Anglii i Francji. Tym samym zgorzelecki filiał staje się często ambasadorem kościoła ewangelickiego w Polsce przekazując informacje o jego strukturze, działalności i możliwościach zatrzymania się na nocleg przy parafiach.

Parafianie zgorzeleccy zapraszają na nabożeństwa dwa razy w miesiącu zgodnie z planem nabożeństw.

Święto Reformacji w Görlitz

Dolnośląscy ewangelicy z trzech Parafii i ich filiałów zgromadzili się na nabożeństwie reformacyjnym w Görlitz. Parafianie z Jawora, Lubania i Legnicy wspominali dzieło odnowy kościoła chrześcijańskiego w symbolicznym miejscu granicznego miasta Zgorzelec/Görlitz. Nabożeństwo odbyło się w krypcie kościoła apostołów Piotra i Pawła w Görlitz, położonego tuż przy granicy z Polską, w miejscu gdzie od trzech lat odbywają się regularnie nabożeństwa ewangelickie w j. polskim. Miasto Zgorzelec/Görlitz objęte jest stałą opieką duszpasterską duchownego z Lubania. Zgorzelec jest bowiem filiałem lubańskiej parafii.

W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił proboszcz jaworskiej parafii ks. Tomasz Stawiak, a liturgię prowadzili ks. Dariusz Madzia z Legnicy oraz ks. Cezary Królewicz z Lubania.

Nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Krypta kościoła Piotra i Pawła była bowiem pierwszym miejscem w mieście Görlitz w czasie reformacji, gdzie Komunii Świętej udzielono pod dwiema postaciami.

Po nabożeństwie na zaproszenie miejscowej parafii ewangelickiej śródmieścia i jej proboszcza ks. Christiana Bochwitza wszyscy udali się do kawiarenki przy kościele św. Trójcy przy Górnym Rynku. Przy skromnym poczęstunku dzielono się bieżącymi informacjami z życia diecezji wrocławskiej planując następne wspólne spotkanie w okresie adwentu sąsiadujących ze sobą dolnośląskich parafii ewangelickich.

Na zakończenie o życiu i działaniach miejscowej parafii ewangelickiej oraz o historii reformacji mówiła Ruth Andrea Lammert.

ks. Cezary Królewicz

Wystawa w Lubaniu

25. sierpnia 2009r. w Muzeum Regionalnym w Lubaniu otwarto wystawę przygotowaną przez Muzeum Śląskie w Görlitz poświęconą trzechsetnej rocznicy podpisania ugody altransztadzkiej. Stało się to możliwe dzięki staraniom parafii ewangelickiej w Lubaniu, aby przybliżyć istotę wydarzeń sprzed trzech wieków obecnym mieszkańcom Górnych Łużyc, dla lepszego zrozumienia późniejszego rozwoju kościoła ewangelickiego na Śląsku. Dobra współpraca muzeów i lubańskiej parafii pozwoliła również na wzbogacenie wystawy o eksponaty z życia kościoła ewangelickiego po podpisaniu ugody aż po współczesność. Wśród nich znalazły się m.in.: naczynia liturgiczne, stroje liturgiczne, różne wydania kancjonałów, postylli oraz Pisma Świętego. Otwarcie, które zgromadziło liczne grono zainteresowanych, powiązano z krótkim wykładem historycznym oraz nawiązaniem do obecnej sytuacji kościoła ewangelickiego na Śląsku. Na zaproszenie dyrektora muzeum wykład wygłosił ks. Cezary Królewicz. W ramach otwarcia wystawy parafia ewangelicka w Lubaniu zorganizowała okolicznościowy koncert chóru w murach swojego kościoła parafialnego. Koncert wykonał holenderski chór Impuls z Driel. Koncert chóru przeplatany był przypomnieniem historii lubańskiego kościoła oraz pieśniami ewangelickim z towarzyszeniem organ za kontuarem których zasiadła Magdalena Królewicz. Po uroczystościach w kościele był jeszcze czas na rozmowy przy wspólnym posiłku. Wystawa czynna była do końca września 2009 roku w Sali ekspozycyjnej Muzeum Regionalnego w Lubaniu.

Informacja na stronie Muzeum Regionalnego w Lubaniu

Relacja gazety ZIEMIA LUBAŃSKA

Zjazd Chórów w Lubaniu

Po raz pierwszy w historii najmłodszej parafii ewangelickiej w Polsce na zaproszenie jej proboszcza, ks. Cezarego Królewicza, Diecezjalny Zjazd Chórów Diecezji Wrocławskiej odbył się w Lubaniu. W niedzielę Cantate 10 maja 2009 r. w kościele parafialnym Marii Panny w czasie nabożeństwa wystąpiło pięć chórów. Dwa z Wrocławia ? Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej i Capella Ecumenica, dwa z Karpacza ? Zespół WANG oraz Chór Ekumeniczny, a także jeden ze Schleife w Niemczech ? Chór Kantorki. Chór Kantorki z miejscowości Schleife ? po łużycku Slepo ? śpiewał w języku łużyckim ze swoich kancjonałów w tradycyjnych strojach łużyckich. Ich obecność związana była z chęcią podkreślenia wciąż żywej tradycji łużyckiej, dziś pielęgnowanej głównie w niemieckiej części Górnych Łużyc. Chór Kantorki tworzą osoby należące do parafii partnerskiej lubańskiej parafii ewangelickiej, którą jest parafia Schleife Kościoła Krajowego Berlina Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc. Na początku nabożeństwa wspólna pieśń ? kanon wykonana przez wszystkie chóry wprowadziła świąteczny nastrój. Liturgię wstępną wzbogaciła gra na skrzypcach. Za kontuarem organów zasiadła, jak w każdą niedzielę i święta, Magdalena Królewicz. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. radca Waldemar Pytel ze Świdnicy. Podkreślił on ogromne znaczenie muzyki w życiu Kościoła. Zarówno chóralna, organowa jak i jakakolwiek inna muzyka w kościele niesie z sobą element zwiastowania Słowa Bożego. Jej moc znana była ludziom od najdawniejszych czasów. Wiele tego przykładów daje nam Biblia, która w słowach Psalmu 98 zachęca: Śpiewajcie Panu pieśń nową. Kaznodzieja wyraził swoją radość i zarazem wdzięczność wobec chórów przybyłych do Lubania za ich pracę przez cały rok, za wiele godzin poświęconych na próby i przygotowanie swojego repertuaru. Przed końcem słowa wdzięczności skierował również ks. C. Królewicz, również wobec głównego organizatora zjazdu chórów Dawida Ślusarczyka. Nabożeństwo zakończył ponownie wspólny śpiew chórów pieśni: Udziel pokoju w Łaski czas. Po nabożeństwie chórzyści spotkali się w domu parafialnym, a niektórzy zwiedzili Lubań. Z dużą życzliwością do zjazdu chórów odniosły się lokalne media.

Relacja prasowa z Ziemi Lubańskiej