Odezwa Bratniej Pomocy

Podziel się tymi informacjami

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!
Wydarzenia ostatniego roku dobitnie pokazały światu, że nic nie jest nam dane raz na zawsze i to, co uważaliśmy za niezmienne i trwałe, posypało się jak budowla z kart. Wojna za naszą wschodnią granicą, barbarzyńskie zniszczenia miast, dróg i kluczowej infrastruktury kraju, powinna dać nam wymowną lekcję wdzięczności i docenienia tego, co jest w naszych zasobach i naszym posiadaniu. Dobra materialne, z których na co dzień korzystamy, nasze komfortowe domy, nowoczesne szkoły, dobrze utrzymane kościoły są świadectwem troski i dbałości o to, co Bóg w swej łasce nam powierzył w posiadanie i zarządzanie.

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa już od wielu lat czynnie wspiera wszystkich, którym zależy na dobrym stanie technicznym i pięknym wyglądzie kościołów, plebanii oraz innych budynków parafialnych. Dzięki działaniom Bratniej Pomocy, a w szczególności zbiórkom prowadzonym w parafiach w całej Polsce i hojnym ofiarodawcom, wiele kościołów i kaplic odzyskało swoją świetność, wiele parafialnych wnętrz poprawiło swój stan techniczny i podniosło standard stając się dumą zapobiegliwych parafian.
Od kilku już lat inwestujemy także w pracę z młodzieżą i wspomagamy takie projekty jak: Ogólnopolskie Zjazdy Młodzieży Ewangelickiej, przygotowanie miejsc noclegowych dla młodych ludzi pragnących spędzić czas w społeczności sióstr i braci Kościoła, dofinansowanie wyjazdów konfirmantów oraz wiele innych inicjatyw.
Wierzymy, że również w roku 2023, jako ci, którzy „umiłowali przybytki Pana Zastępów” połączymy swoje siły i zbierzemy ofiary na wsparcie ważnych remontów i modernizacji budynków sakralnych oraz projektów młodzieżowych.
Prosimy Was, Siostry i Bracia, o składanie ofiar dając Wam różne możliwości:

1. Przelew na konto waszej parafii z dopiskiem – ofiara na BPGA,
2. Złożenie ofiary w kancelarii parafialnej,
3. Złożenie ofiary poprzez system szybkich przelewów znajdujący się na stronie bik.luteranie.pl również z dopiskiem – ofiara na BPGA.
Każda suma, podarowana z serca, jaką zdołacie przelać, czy wpłacić w swojej parafii, będzie wykorzystana dla Kościoła!
Prosimy o Waszą ofiarność płynącą z serca dla wszystkich naszych współwyznawców.

Bóg zapłać!
Zarząd BPGA


Podziel się tymi informacjami