Odnowiona kaplica w Bolesławcu

Podziel się tymi informacjami

W niedzielę Reminiscere, 8. marca 2009 roku radosne chwile przeżywali ewangelicy w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. W czasie niedzielnego nabożeństwa dziękowano Bogu za możliwość odnowienia tamtejszej kaplicy ewangelickiej, która znajduje się przy ul. Komuny Paryskiej 8. Kaplica ta jest nieznacznie oddalona od centrum miasta i dawnego kościoła ewangelickiego tzw. kościoła zamkowego, zbudowanego na gruzach dawnego zamku. W nim odbywały się w okresie powojennym nabożeństwa ewangelickie, odprawiane m.in. przez ks. Jana Zajączkowskiego z Legnicy, przeniesione później do budynku domu parafialnego tego kościoła. Niestety także budynek domu parafialnego ewangelicy musieli opuścić i przenieść się na ulicę Komuny Paryskiej, gdzie do dziś gromadzą się na nabożeństwach. Chociaż dzisiaj nie ma już śladu po cmentarzu parafialnym kościoła zamkowego, zamienionym przez władze miasta na park, a także kościół i dom parafialny użytkowany jest przez Kościół rzymskokatolicki, to jednak ewangelicy wytrwali w swej skromnej kaplicy. Swą wiarę pielęgnują gorliwie nie poddając się wszelkim przeciwnościom. Długo zastanawiali się w jaki sposób na nowo po roku 1994 zorganizować swoje życie parafialne, mając wówczas nadzieję na szybką rewindykację mienia kościelnego. 14 lat później w roku 2008 rada parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu na wniosek jej proboszcza ks. Cezarego Królewicza podjęła uchwałę o niezwłocznym podjęciu remontu kaplicy w Bolesławcu. Od roku 2005 Bolesławiec stał się bowiem filiałem nowoutworzonej parafii w Lubaniu. Remont był pilną koniecznością. Od razu przystąpiono do zgromadzenia stosownej dokumentacji i zabezpieczenia finansowego. Prace trwały na przełomie lat 2008 i 2009 i zakończone zostały w lutym 2009 roku. W czasie nabożeństwa dziękczynnego w wyremontowanej kaplicy kazanie wygłosił ks. bp Ryszard Bogusz z Wrocławia. Obecni byli także dawni duszpasterze bolesławieckich ewangelików: ks. Roman Kluz – obecnie proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Brenna-Górki oraz ks. Tomasz Stawiak – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworze. Obie parafie z których przybyli dawni duszpasterze przekazały specjalne ofiary na remont kaplicy w Bolesławcu. Z parafii w Brennej przybyła także specjalna delegacja z przedstawicielami rady parafialnej. Obecni byli również dawni mieszkańcy miasta i powiatu bolesławieckiego znanego głównie z przepięknej ceramiki. Po nabożeństwie był jeszcze czas na rozmowy i wspólny posiłek. Warto podkreślić życzliwość wielu osób, które włączyły się w pomoc przy pracach remontowych często całkowicie bezinteresownie ofiarując swój czas i modlitwę. Nie sposób ich wszystkich wymienić, ale z pewnością na bardzo długo zapiszą się w pamięci ewangelików w Bolesławcu. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu wzmocniła tym samym swój drugi z trzech filiałów. Obecnie najpilniejszą sprawą stał się filiał w Bogatyni.
ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami