Wizyta Biskupa w Parafii

Podziel się tymi informacjami

27. marca 2011 roku do naszej Parafii przybył Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W czasie nabożeństw w Lubaniu i Bogatyni wygłosił kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii św. Marka na niedzielę Oculi. W kazaniu Biskup nawiązał do wartości ofiary składanej na Kościół, która zależy nie od wielkości, ale szczerości ofiarodawcy. Podkreślił ogromne znaczenie wdowiego grosza, w codziennym funkcjonowaniu Kościoła, bez którego wiele wysiłków nie byłoby wogóle możliwych. Dodał również, iż ofiara na Kościół jest wyrazem osobistego zaangażowania na rzecz Kościoła i przejawem odpowiedzialności za jego misję. W czasie nabożeństwa w Lubaniu śpiewał parafialny zespół dzięcięco-młodzieżowy prowadzony przez pastorową Magdalenę Królewicz. W Bogatyni w czasie nabożeństwa w kaplicy Biskup odniósł się do ubiegłorocznej powodzi, która przyniosła wiele zniszczeń i ludzkich dramatów. W imieniu poszkodowanych Parafian, którzy otrzymali ogromną pomoc od Diakonii naszego Kościoła podziękowania na ręce Biskupa Bogusza, pełniącego funkcję prezesa Diakonii Polskiej, złożył kurator lubańskiej Parafii Pan Edward Semper. Złożył również Biskupowi życzenia w imieniu Parafian z okazji niedawno obchodzonych jubileuszy urodzin i służby duszpasterskiej. Po nabożeństwie był jeszcze czas na wspólne zdjęcie, poznanie historii bogatyńskiego cmentarza ewangelickiego, posiłek i odwiedziny w domach powodzian. Niedziela Oculi 2011 roku na długo pozostanie we wdzięcznej pamięci wiernych należących do Parafii Ewangelickiej w Lubaniu.

ks. proboszcz Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami