Archiwum kategorii: ROK 2011

Droga Szlakiem Mostów w Görlitz

1. września 2011 roku w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej w Görlitz zorganizowana została już po raz siedemnasty wędrówka wzdłuż Nysy Łużyckiej od dzielnicy Weinhübel do centrum miasta. Wędrówkę rozpoczęto modlitwą w kościele Zmartwychwstania prowadzoną przez ks. Ulricha Wollstadta. Głównym zamysłem było przypominanie skutków wojny jako ostrzeżenie dla następnych pokoleń. Jednocześnie dziękczynienie Bogu za życie w pokoju i dar pojednania. Organizatorami były parafie ewangelickie. Do dziś bardzo wiele mostów na Nysie Łużyckiej w Görlitz nie istnieje, gdyż zostały one wysadzone przez wycofujące się wojska niemieckie w roku 1945. Uczestnicy wędrówki zatrzymywali się w miejscach, gdzie do dziś zostały wyraźne ślady dawnych mostów. Głos zabierali księża i osoby świeckie przypominając historię tych miejsc oraz ich historyczne odniesienia. Poruszane były trzy główne kwestie: wspomnienie napaści Niemiec na Związek Radziecki w roku 1941, budowy muru berlińskiego przed 50. laty oraz skutki wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w postaci jeszcze większego pragnienia wolności i demokracji oraz przestrzegania praw człowieka po obu stronach Nysy Łużyckiej o czym mówił ks. dr Hans Wilhelm Pietz z Görlitz. Problematyka II wojny światowej w różnych jej aspektach przeplatała się z refleksją teologiczną i zwiastowaniem Słowa Bożego.
Jednym z miejsc modlitwy był kościół rzymskokatolicki w dzielnicy Weinhübel. Modlitwę prowadziła członkini rady diecezjalnej rzymskokatolickiego biskupstwa Görlitz Evamaria Nowy.

Na moście staromiejskim odbudowanym przed kilkoma laty modlitwę prowadził ks. Cezary Królewicz z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu przypominając m.in. o początkach polskich nabożeństw ewangelickich w Görlitz w roku 2006. Ich regularne odprawianie stało się możliwe dzięki zaproszeniu strony niemieckiej do kościoła Apostołów Piotra i Pawła. Zaproszenie to pozwoliło ewangelikom ze Zgorzelca i okolic gromadzić się na nabożeństwach w kościele, a nie jak dotąd w kaplicy zorganizowanej w jednej ze zgorzeleckich kamienic.

Wędrówka wzdłuż Nysy Łużyckiej szlakiem dawnych i obecnych mostów łączących po drugiej wojnie światowej nie tylko dwie części miasta, ale i dwa państwa zakończyła się modlitwą w kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła. Prowadził ją gospodarz miejsca ? ks. prob. Christian Bochwitz.

Wszyscy zgodnie umówili się, aby znów za rok wędrować tym samym szlakiem.

Tekst: ks.Cezary Królewicz

Zdjęcia: Lutz Schulmann

Ekumeniczne pielgrzymowanie szlakiem via regia

10. września 2011 roku w ramach 3. Saksońskiej Wystawy Krajowej ? 800 lat via regia jako wydarzenie towarzyszące wystawie odbyła się pielgrzymka ekumeniczna szlakiem z polskiego Gronowa położonego niedaleko Zgorzelca do Görlitz. Pielgrzymka rozpoczęła się w dawnym kościele ewangelickim w Gronowie (dawniej: Gruna) nabożeństwem ekumenicznym i błogosławieństwem na drogę, a zakończyła refleksją o wieczności przy kopii Grobu Świętego (Heiliges Grab). Trwająca ponad 8 godzin pielgrzymka prowadziła dobrze oznakowanym szlakiem pielgrzymkowym św. Jakuba. Na tym odcinku współcześnie wiedzie on częściowo przez pola wzdłuż niedawno wybudowanej autostrady A4, wioski, ale też przez centrum miast Zgorzelca i Görlitz.  Na kanwie Psalmu 121 księża rzymskokatoliccy i ewangeliccy przygotowali 7 medytacji tematycznych, które przedstawiali w trakcie wędrówki. Pierwszą i drugą medytację o oczach i pomocy zaprezentował ks. Rodryg Albin z rzymskokatolickiej parafii w Żarskiej Wsi, najpierw w Gronowie na rozpoczęcie, a później w kościele rzymskokatolickim w Jędrzychowicach. Trzecią medytację o niebie i ziemi przygotował ks. dr Hoffmann z rzymskokatolickiego ordynariatu diecezji Görlitz. Uczestnicy pielgrzymki mogli jej wysłuchać w rzymskokatolickim kościele św. Bonifacego w Zgorzelcu. Czwarta medytacja dotycząca stróża Izraela przygotowana przez ks. Cezarego Królewicz ? proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu wygłoszona została na środku mostu staromiejskiego łączącego nie tylko dwie części miasta tj. Zgorzelec i Görlitz, ale jednocześnie dwa państwa Polskę i Niemcy. Piątej medytacji przygotowanej przez ks. Christina Bochwitza ? proboszcza Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz uczestnicy wysłuchali w krypcie kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz, gdzie na nabożeństwach od pięciu lat regularnie co dwa tygodnie gromadzą się ewangelicy z Polski. Ostatnie dwie medytacje przygotował ks. dr Hans Wilhelm Pietz. Mówił o duszy i wieczności. Pielgrzymka na ostatnim swoim etapie kierowała się starą Drogą Krzyżową Görlitz kończącą się przy Grobie Świętym (Heiliges Grab). Medytacje przeplatane były każdorazowo odczytaniem psalmu 121 w j. polskim i niemieckim oraz śpiewem pieśni. Zapewniona była opieka medyczna i duszpasterska dla ponad 70. osób, które wzięły udział w tej pielgrzymce. Na zakończenie dzięki gościnności Ewangelickiej Fundacji Kultury wszyscy pielgrzymi mogli posilić się potrawami przyrządzonymi zgodnie ze średniowieczną recepturą. Ponad 20 km wędrówki pozwoliło na rozmowy, ale też na chwile refleksji. Nikt z uczestników nie narzekał na zmęczenie, a ładna pogoda sprzyjała dobrym nastrojom. W ten nietypowy sposób obchodzono jubileusz 800-lecia szlaku via regia łączącego niegdyś wschód i zachód Europy.

Pierwsze wzmianki o Via Regia pochodzą z 1252 r., kiedy pojawia się pod nazwą ?Strata Regia? (?Droga Królewska?) w dokumentach margrabiego Marchii Miśnieńskiej Henryka III. Początkami drogi były budowane przez wojska rzymskie trakty pomiędzy hiszpańską Galicją a Paryżem. Z czasem legiony wyruszyły na wschód w stronę Łaby. Z Moguncji wyruszyli przez Frankfurt, Fuldę, Eisenach, Erfurt, Lipsk by na Łabie ustanowić wschodnią granicę cesarstwa. W Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego drogę rozbudowano dalej przez Zgorzelec do Wrocławia nazywając ją również ?Hohe Straße? (droga wysoka). Via Regia była drogą ponadregionalną sprzyjającą rozwojowi stosunków i kontaktów państw europejskich. Droga służąca początkowo jako trakt wojskowy, stawała się z czasem coraz ważniejszym traktem handlowym, co przyspieszało rozwój miast leżących na jej trasie. Na znaczeniu straciła dopiero w XIX w. kiedy dynamicznie zaczęła rozwijać się kolej żelazna.

ks. Cezary Królewicz

Wkrótce relacja fotograficzna

Jubileusz 5-lecia Parafii i 630-lecia kościoła w Lubaniu

18. czerwca 2011 roku w Lubaniu miały miejsce uroczystości jubileuszowe i spotkanie partnerskie. Najmłodsza Parafia Ewangelicka w Polsce jaką jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu obchodziła jubileusz 5-lecia swojego istnienia i zarazem 630-lecia kościoła Marii Panny czyli swojego kościoła parafialnego. Jednocześnie oba jubileusze połączone zostały z kolejnym spotkaniem partnerskim Parafii Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina ? Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc. Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa dziękczynnego. W wypełnionym po brzegi kościele zgromadzonych powitał ks. prob. Cezary Królewicz. Przypomniał on krótko historię najstarszego kościoła miasta Lubania jakim jest kościół ewangelicki. Mimo wielu zawirowań dziejowych kościół Marii Panny w Lubaniu nieprzerwanie był miejscem kultu. Od czasów Reformacji pełnił funkcję kościoła filialnego i parafialnego jako kościół ucieczkowy dla mieszkańców pobliskiej Uniegoszczy.

Nabożeństwo rozpoczęło się od preludium organowego w wykonaniu Ulrike Scheytt, a następnie śpiewu zespołu dziecięco-młodzieżowego lubańskiej Parafii. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, który powiedział m. in: Gdy świętujemy zwykle zapraszamy gości, tych których lubimy, z którymi chcemy przeżywać  te najważniejsze dla nas chwile, zapraszamy najbliższych, rodzinę i przyjaciół.  Dlatego cieszymy się, że święto parafii Lubaniu może być jednocześnie świętem przyjaźni z siostrami i braćmi z partnerskiego okręgu kościelnego Görlitz. (?) Poczucie przynależności do tego samego Zbawiciela jest ważne w czasach gdy Europę ogarnia zeświecczenie i wokoło spotykamy ludzi, którzy twierdzą, że wiara jest przeżytkiem, że Boga nie ma. (?) Potrzebujemy miejsc, w których oddajemy Bogu chwałę i zbliżamy się do Niego. Oczywiście Pana Boga można chwalić wszędzie. Nie ma takiego miejsca, które jest pozbawione Jego obecności, ale w kościołach jesteśmy odgrodzeni od otaczającego świata, który rozprasza nasze skupienie swoim nieustannym ruchem. (?) Życzę Wam, abyście zarówno tutaj w Lubaniu i okolicy oraz w Niemczech, na co dzień przeżywali radość z obcowania z Bogiem.

Po kazaniu biskupa Samca ze słowami pozdrowień zwrócił się bp Martin Herche ? zwierzchnik Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc. Powiedział on m.in.: Życzymy Wam błogosławieństwa Bożego! Życzymy Wam radości w wysławianiu Boga, dobrego bycia razem z sobą i mocnego świadectwa wiary poprzez słowo i czyn tutaj w Lubaniu i wszędzie tam, gdzie mieszkacie. (?) Niechaj Bóg da Wam, drodzy Parafianie z Lubania i nam wszystkim wciąż na nowo tę łaskę, by Słowo Boże i sakrament podsycały naszą wiarę i wzmacniały naszą społeczność, a my pełni wdzięczności i radości, abyśmy Jemu zanosili naszą pieśń chwały. Następnie ks. bp Herche przekazał Parafii Ewangelickiej w Lubaniu na ręce ks. Cezarego Królewicza kielich z kościoła ewangelickiego w Gronowie niedaleko Zgorzelca, który służył od roku 1838 do 1945 tamtejszej Parafii Ewangelickiej. Wraz z kielichem przekazał życzenia, aby za sprawą tego kielicha pokój Boży rósł między Polakami i Niemcami, ewangelikami z obu narodów. Kielich noszący na sobie znamiona II wojny światowej od razu znalazł swoje miejsce na ołtarzu i był wykorzystywany w czasie nabożeństwa do sakramentu Wieczerzy Pańskiej.

Ze słowem pozdrowienia zwrócił się także bp Ryszard Bogusz ? zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej. Podkreślał on, że powstanie Parafii Ewangelickiej w Lubaniu przed pięcioma laty jako samodzielnej jednostki jest dowodem na to, że powinno się powoływać do życia samodzielne Parafie na bazie dawnych filiałów. Lubań będący przez długi czas po II wojnie światowej jedynie filiałem Parafii Ewangelickiej w Jeleniej Górze ? Cieplicach, uzyskując samodzielność otrzymał zupełnie nowe oblicze. Wzrasta nie tylko liczba wiernych i ich aktywność, ale rośnie także jej znaczenie w życiu miasta i regionu m.in. przez działalność diakonijną.

Wśród księży obecni byli również: prezes Synodu Kościoła ? ks. Waldemar Pytel, radca synodalny ks. Edwin Pech, księża z Dieceji Wrocławskiej: ks. Tomasz Stawiak z Jawora, ks. Dawid Mendrok z Wrocławia, ks. Waldemar Szczugieł z Wałbrzycha oraz absolwent teologii Jerzy Gansel z Legnicy. Obecne były siostry z lubańskiego Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Ze strony niemieckiej obecni byli także: ks. bp Hans Wilhelm Pietz, ks. dr Thomas Koppehl z Niesky, ks. Martin Koch z Hoyerswerdy, ks. Stefan Huth ze Schleife oraz ks. Christoph Wiesener z Reichenbach. W czaie nabożeństwa spiewały chóry z Karpacza, Wrocławia i Görlitz. Obecni byli przedstawiciele miejscowych władz miejskich i powiatowych. Przybyli m.in.: Arkadiusz Słowiński ? burmistrz miasta Lubania, Leszek Leśko ? burmistrz Olszyny, Konrad Rowiński ? zastępca starosty lubańskiego, Bożena Admaczyk ? Pogorzelec ? dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu, a także przedstawiciele wielu innych jednostek samorządu terytorialnego.

Po nabożeństwie rozpoczął się bogaty programów obchodów. Odbyły się dwa panele dyskusyje. W kościele dyskutowano o partnerstwie Diecezji Wrocławskiej i Okręgu Kościelnego Görlitz, a w lubańskiej szkole muzycznej na temat diakonii. Dla zainteresowanych lubańską starówką przygotowano możliwość zwiedzania miasta z przewodnikami. W tym samym czasie dla małych dzieci przygotowany był specjalny programu gier i zabaw. Na terenie Parafii przy budynku kościoła było miejsce na obiad i odpoczynek. Każdy mógł skosztować wypieków, które były darem Pani sołtys Gabrieli Murias i mieszkańców Krzewia Małego dla Diakonii Lubań w podziękowaniu za dotychczasową współpracę, specjalnie na jubileusz Parafii Ewangelickiej. Przy Domu Parafialnym miała miejsce wystawa poświęcona życiu kościoła ewangelickiego w Okręgu Kościelnym Görlitz. Ostatnim punktem programu był koncert chórów w kościele. Swój bogaty repertuar zaprezentowały kolejno: Chór Ekumeniczny z Karpacza, chór Capella Ecumenica z Wrocławia, Martin Luther Chór z Görlitz oraz Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej z Wrocławia. Połączone chóry zaśpiewały ostatnią pieśń Alta Trinita beata po której bp Ryszard Bogusz i bp Martin Herche złożyli podziękowania lubańskiej Parafii na ręce ks. prob. Cezarego Królewicz za przygotowanie uroczystości jubileuszowych i spotkania partnerskiego. Na zakończenie Biskupi udzielili Bożego błogosławieństwa na podróż i zaprosili na następne spotkanie partnerskie do Bad Muskau.

Lubańskie uroczystości były zapowiadane, a następnie szeroko komentowane w lokalnych mediach. W specjalnym liście gratulacyjnym do Parafii Ewangelickiej w Lubaniu burmistrz Arkadiusz Słowiński napisał m. in: Jako burmistrz wszystkich Lubaniaków, chciałbym podkreślić, że wzrastająca aktywność kościoła ewangelickiego w granicach naszego miasta wypełnia moje serce optymizmem. Przez 420 lat lubańscy katolicy i luteranie wspólnie budowali Lubań. Wielokrotnie dawali dowody, że potrafią stanąć ponad podziałami religijnymi i wspólnie pracować na rzecz swojej małej ojczyzny. (?) Nigdy nie wątpiłem, że obecność ewangelików w Lubaniu wzbogaca duchowy, religijny i kulturowy krajobraz miasta. Różnorodność może przynieść tylko pozytywne skutki. Stąd też pragnę złożyć na ręce Szanownego Pastora szczere życzenia wszelakiego szczęścia i powodzenia. Starosta lubański Walery Czarnecki oraz wicestarosta Konrad Rowiński w swoim piśmie do Parafii napisali m.in: Z okazji 5-lecia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu oraz 630-lecia Kościoła Parafialnego Marii Panny pragnę przekazać Księdzu i wszystkim wiernym najlepsze pozdrowienia i serdeczne życzenia. Kościół Marii Panny to historia Lubania i Powiatu Lubańskiego. Pięć lat temu wraz z utworzeniem Parafii i przybyciem do Lubania Księdza Proboszcza w dziejach Kościoła i Parafii rozpoczął się nowy etap. Wielka praca ekumeniczna i działalność charytatywna znakomicie wpisują się w powodzenie o rozwój Powiatu Lubańskiego. Z tej okazji życzę Księdzu oraz wszystkim parafianom dużo zdrowia, wiele sił i powodzenia w działalności duszpasterskiej, ekumenicznej i charytatywnej.

Swoje gratulacje i życzenia przekazało także wiele innych osób i instytucji z którymi Parafia Ewangelicka w Lubaniu utrzymuje stały kontakt w codziennej pracy duszpasterskiej i diakonijnej. Lubańskie uroczystości z pewnością na długo pozostaną w pamięci nie tylko parafian i mieszkańców miasta, ale także wielu innych osób, które po raz pierwszy były w Lubaniu i w kościele ewangelickim. Swoją obecnością zaszczyciło Parafię ok. 400 osób.

Tekst i zdjęcia: ks. Cezary Królewicz

Relacja gazety Ziemia Lubańska

Relacja Telewizji KOMSAT

Informacja na stronie Muzeum Regionalnego w Lubaniu

Relacja na stronie Kościoła Ewangelickiego Śląskich Górnych Łużyc

Poświęcenie nowego ołtarza w Bolesławcu

12. czerwca 2011 roku w Święto Zesłania Ducha Świętego w Bolesławcu w tamtejszej kaplicy ewangelickiej Biskup Ryszard Bogusz – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce poświęcił Słowem Bożym i modlitwą nowy ołtarz. Inicjatywę jego powstania zgłosił ks. prob. Cezary Królewicz. Ołtarz został zaprojektowany i wykonany dla potrzeb miejscowych ewangelików stając się zwieńczeniem prac remontowych przeprowadzonych przed dwoma laty. Od początku wszystkie związane z tym prace podjęli sami parafianie z Bolesławca. Zebrali potrzebne fundusze, wykonawcę, a jedna z lubańskich Parafianek uszyła nowy obrus ołtarzowy ofiarując swoją pracę. Akt poświęcenia miał miejsce w czasie nabożeństwa dziękczynnego.

ks. Cezary Królewicz

Chór Parafii Dzięgielów w Görlitz

5. czerwca 2011 roku w niedzielę Exaudi w filiale Görlitz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu  gościł chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Dzięgielowa, członkowie dzięgielowskiej Parafii oraz diakonise z Diakonatu Eben Ezer w Dzięgielowie. Powracający z Kirchentagu w Dreźnie uczestniczyli w nabożeństwie w krypcie kościoła ewangelickiego apostołów Piotra i Pawła w Görlitz tj. w miejscu nabożeństw ewangelickich filiału lubańskiej Parafii. Nabożeństwo rozpoczął chór, liturgię prowadził ks. Cezary Królewicz – lubański proboszcz, Słowo Boże czytały diakonise, a kazanie wygłosił ks. Marek Londzin – proboszcz dzięgielowski. Za kontuarem organów zasiadła pastorowa Magdalena Królewicz. Po nabożeństwie ks. Cezary Królewicz zapoznał gości z historią powstania i bieżącym funkcjonowaniem lubańskiej Parafii, w szczególności z przygotowaniami do Jubileuszu 5-lecia Parafii oraz 630-lecia kościoła parafialnego Marii Panny w Lubaniu, zaplanowanym na 18 czerwca 2011 roku. Miejscowa Parafia Ewangelicka Śródmieścia Görlitz udostępniła swój Dom Parafialny – Mollerhaus, gdzie dzięki uprzejmości Fundacji Grobu Świętego (Heiliges Grab) i Pani Margrit Kempgen dla gości przygotowane były: kawa, herbata, napoje chłodzące i skromny poczęstunek. Później chór z Dzięgielowa wystąpił z koncertem w kościele, gdzie nagradzany był oklaskami. Wizyta chóru z Dzięgielowa była ogromną radością i duchowym przeżyciem. Dla miejscowych ewangelików była też okazją do poznania własnego kościoła i kolejną szansą zaznaczenia swojej obecności w inny niż na co dzień sposób po niemieckiej stronie miasta Zgorzelec/Görlitz.

Tekst i zdjęcia: ks. Cezary Królewicz