Archiwum kategorii: Wyróżnione

Pasja, Wielki Tydzień i Wielkanoc

Pasja czyli historia męki, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa

Czas pasyjny to okres, w którym rozmyślamy nad męką Pańską. Przygotowujemy się na przeżywanie, po raz kolejny, historii Bożego dzieła odkupienia człowieka na krzyżu Golgoty. Idąc do Jerozolimy, jak nas do tego zachęca Słowo Boże, chcemy towarzyszyć Jezusowi do samego krzyża.

Historia męki Pańskiej jest dla wszystkich ludzi przykładem tego, iż cierpienie jest nierozłącznie związane z życiem. W czasie pasyjnym, patrząc na cierpienia Syna Bożego, uświadamiamy sobie nasze grzechy, którymi zasmuciliśmy Boga i oddaliliśmy się od Niego. Poselstwo o krzyżu zostało postawione w centrum zwiastowania, nauczania, świadectwa i wyznania, ewangelizacji i duszpasterstwa. Czytaj dalej

Praca nad projektem: HeimatKirche – Kościół moim domem

Projekt europejski Heimatkirche x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu Heimatkirche młodzież poznaje polsko-niemiecką historię Kościoła Ewangelickiego na Dolnym Śląsku.

Fundacja Kościelna Ewangelickiego Śląska oraz referent ds. Kultury w Muzeum Śląskim w Görlitz zaproponowali młodzieży z Polski i Niemiec pracę w ramach projektu europejskiego, który jest projektem ekumenicznym i ponadgranicznym. Projekt ten pyta o ?śląską tolerancję? na tle historii Reformacji na Śląsku, lecz również o wydarzenia XX wieku (wojnę, zmianę granic, przymusową emigrację). Młodzież poznaje pełne napięć stosunki niemiecko-polskie i protestancko-katolickie poprzez regionalną historię. Uczestnikiem projektu jest zainteresowana młodzież ? uczniowie pracujący w grupach ze swoimi prowadzącymi ? nauczycielami i księżmi.

Projekt rozpoczął się spotkaniem jego uczestników 18 września 2012 roku w Morawie koło Strzegomia w obiekcie prowadzonym przez Fundację św. Jadwigi. Następnie młodzież pracowała w grupach, a wyniki ich pracy zaprezentowane zostały po raz pierwszy na kolejnym wspólnym spotkaniu wszystkich uczestników projektu w Lubaniu w dniach 14-15. grudnia 2012 roku. Parafia Ewangelicka w Lubaniu reprezentowana w projekcie poprzez swoje konfirmantki była jego organizatorem.

Praca trwa nadal, a jej efektem ma być przygotowywana wystawa. Uroczyste otwarcie wystawy zaplanowano na 31 maja 2013 roku o godz. 17:00 w kościele św. Mikołaja w Görlitz. Przygotowywana jest również specjalna publikacja w której znajdą się wszystkie materiały zgromadzone przez młodzież w czasie projektu.

ks. Cezary Królewicz