Praca nad projektem: HeimatKirche – Kościół moim domem

Podziel się tymi informacjami

Projekt europejski Heimatkirche x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu Heimatkirche młodzież poznaje polsko-niemiecką historię Kościoła Ewangelickiego na Dolnym Śląsku.

Fundacja Kościelna Ewangelickiego Śląska oraz referent ds. Kultury w Muzeum Śląskim w Görlitz zaproponowali młodzieży z Polski i Niemiec pracę w ramach projektu europejskiego, który jest projektem ekumenicznym i ponadgranicznym. Projekt ten pyta o ?śląską tolerancję? na tle historii Reformacji na Śląsku, lecz również o wydarzenia XX wieku (wojnę, zmianę granic, przymusową emigrację). Młodzież poznaje pełne napięć stosunki niemiecko-polskie i protestancko-katolickie poprzez regionalną historię. Uczestnikiem projektu jest zainteresowana młodzież ? uczniowie pracujący w grupach ze swoimi prowadzącymi ? nauczycielami i księżmi.

Projekt rozpoczął się spotkaniem jego uczestników 18 września 2012 roku w Morawie koło Strzegomia w obiekcie prowadzonym przez Fundację św. Jadwigi. Następnie młodzież pracowała w grupach, a wyniki ich pracy zaprezentowane zostały po raz pierwszy na kolejnym wspólnym spotkaniu wszystkich uczestników projektu w Lubaniu w dniach 14-15. grudnia 2012 roku. Parafia Ewangelicka w Lubaniu reprezentowana w projekcie poprzez swoje konfirmantki była jego organizatorem.

Praca trwa nadal, a jej efektem ma być przygotowywana wystawa. Uroczyste otwarcie wystawy zaplanowano na 31 maja 2013 roku o godz. 17:00 w kościele św. Mikołaja w Görlitz. Przygotowywana jest również specjalna publikacja w której znajdą się wszystkie materiały zgromadzone przez młodzież w czasie projektu.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami